resolve

SpeakerListen:
 /rɪˈzɒlv/


WordReference English-Czech Dictionary © 2015:

Hlavní překlady
resolve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (problem) (problém)řešit 4p ned
  (problém)vyřešit 4p dok
resolve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (promise self) (slíbit si)předsevzít si 4p dok
resolve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decided, not wavering)odhodlání, rozhodnutí s
 
Dodatečné překlady
resolve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (mathematics) (matematika)řešit 4p ned
  (matematika)vyřešit, rozřešit 4p dok
resolve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find answer) (najít odpověď)řešit 4p ned
  (najít odpověď)vyřešit 4p dok
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'resolve':

See Google Translate's machine translation of 'resolve'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App

Report an inappropriate ad.