restless

Listen:
 [ˈrɛstləs]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
restless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fidgety)neklidný, neposedný příd
 The child was restless, struggling to obey her father and stay still.
restless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worried)neklidný, nervózní příd
 Tom was still not home and Agatha was restless.
restless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mind: wandering) (mysl)neklidný příd
 Nathan was trying desperately to sleep, but his restless mind kept rerunning the day's events. Beth's restless thoughts kept straying to her sick mother instead of staying on her work.
restless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deprived of rest) (noc)bezesný příd
 Bill had spent a restless night and the last thing he wanted to do was go to work.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
restless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (never stopping)neustálý, neutuchající, nepolevující příd
 A restless wind blew through the trees.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"restless" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: a restless [child, boy, student, person], am in a restless mood, has a restless [spirit, nature], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "restless":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'restless'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: journey | numb

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.