a

Listen:
 'A', 'a': strong: [eɪ], weak: [ə]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
ČeštinaAngličtina
à la à la
  in the style of
abstinovat abstain from
  be a teetotaller, be a teetotaler
áčko letter A
  A-frame tent
  type-A personality
alias a.k.a.
ani trochu not a bit
apriorní a priori
babka old woman (expressive)
  a steal
bordelář a messy person
být členem be a member
být součástí be a part of [sth]
být věrná zákaznice be a loyal customer
  be a regular customer
být věrnou zákaznicí be a loyal customer
  be a regular customer
být věrný zákazník be a loyal customer
  be a regular customer
být věrným zákazníkem be a loyal customer
  be a regular customer
cákat se get splashed
  have a wash
co nevidět in no time
  in a minute
  straight away
cobydup in a flash
  at any moment
dáchnout si take a nap
dát jméno give a name
  name
  call
dávat zabrat give a hard time
dávno long time ago
  a long time
debutovat make a debut
denně daily
  every day
  on a daily basis
  per day, a day
diskutovat o discuss [sth]
  have a discussion about [sth]
  debate [sth]
dobojovat stop fighting
  complete a struggle
  achieve
dohodnout agree
  arrange
  make a deal
dokazovat prove
  be a proof of [sth]
dopisovat si exchange letters
  correspond
  have a pen friend
dopoledne morning
  a.m.
dořešit reach a solution
  finish discussing
  deal with
  sort out
dost enough
  fairly, rather
  quite a lot, quite a lot of
dozpívat finish singing
  finish a song
drcnout nudge
  give a nudge
drcnout do nudge [sb]
  give a nudge to [sb]
dudat play the pipes
  suck on a pacifier (US), suck on a dummy (UK)
figurovat appear, occur
  play a part
fyzička endurance, stamina, being in a good shape
hačat (to a child) sit down
hajat (to a child) sleep
helfnout help out
  give a hand
hlesnout make a sound
hodně a lot of, lots of
  much
  many
  very
chatovat spend time in a cottage
chybit make a mistake
chytračit be a smart man
kalit harden
  temper
  slang: have a party
kanalizovat build a sewerage system
kandidovat be a candidate
  run for
kočírovat drive a carriage
  direct
kopírovat xerox, make a copy, make copies
kosit cut grass with a scythe
kouknout look
  take a look
  have a look
kouknout se look
  take a look
  have a look
kouknout se na look at [sth]
  take a look at [sth]
  have a look at [sth]
koulovat have a snowball fight
krámovat make a mess
  rummage
krapet a little bit
krovka wing of a beetle
kružítko a pair of compasses
křehotinka person of a weak frame
kulmovat style hair using a curling iron
kvapem in a hurry
kykyryký cock-a-doodle-doo
kyv swing of a pendulum
lecjaký many a
leckterý many a
ledajaký many a
licencovat license
  give a licence
malinko a little bit
  a bit
  slightly
malounko a bit
  slightly
maturita high-school leaving exam
  SAT
  A levels
maturovat take a high-school leaving exam
  take SAT
  take A levels
menstruovat menstruate
  have a period
mírně slightly
  a bit
  moderately
mít naspěch be in a hurry
mít se get along
  have a good time
  be about to
mlsat have a sweet tooth
mnoho many
  much
  a lot
moc power
  might
  a lot
mrknout se na have a look at [sth]
  take a look at [sth]
  peek at [sth]
načichnout catch a whiff of
nadlouho for a long time
nadzdvihnout lift a little
nahlédnout take a look
najednou suddenly
  all of a sudden
nakvap hastily
  in a rush
nalíčit make up
  lay a trap
nanejvýš at most
  to a high degree
napéct bake (a lot of)
naráz all of a sudden
následkem as a consequence
naspěch in a hurry
nastražit set up a trap
nastydnout se get a cold
nasvačit se eat a snack
navyknout acquire a habit
neboli also
  a.k.a.
nedutat not make a sound
nějaký some, a
nejeden nejedna nejedno many a
  quite a few
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"a" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "a":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'a'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.