right

Listen:
 /raɪt/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (just)správný, spravedlivý příd
 It's only right that you have a fair trial.
 Je správné, že se ti dostane náležitého procesu.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (side: not left) (ne levý)pravý příd
 Put your names in the right column and your ages in the left.
 Napište svá jména do pravého sloupce a věk do levého.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate)správný příd
 That's not the right way to lay the table. You've put the glasses on the wrong side of the place settings.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (correct, true)správný příd
 What's the right answer to this question?
 Jaká je správná odpověď na tuto otázku?
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (directly)přímo, rovnou přísl
 She walked right to the front and started speaking.
 Šla přímo dopředu a začala mluvit.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the right side)vpravo, napravo přísl
 Look right and left before pulling out of an intersection.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability)právo s
  nárok m
 Women had to fight for the right to vote.
 Ženy musely bojovat o volební právo.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good)dobro s
 We have to learn right from wrong.
 Musíme rozeznat dobro od zla.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (right-hand turn) (směr)doprava přísl
 Take a right at the next lights.
 Na příští světelné křižovatce se dejte doprava.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the right hand)napravo přísl
  po pravici předl + ž
  na pravé straně fráze
 The headlight controls are on your right.
 Ovládání předních světel máš napravo (or: po pravici).
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legislative group) (politika)pravice ž
 The right will never vote for these reforms.
 Pravice nikdy nebude hlasovat pro tyto reformy.
right vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in good order)dát do pořádku 4p dok+předl+m
  srovnat, urovnat dok
 She righted her affairs.
 Dala si do pořádku své záležitosti.
 
Další překlady
EnglishCzech
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (boxing) (box, úder pravou rukou)pravý příd
 He dealt him a quick right cut.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opportune)správný, pravý příd
 This is the right time to start a new job.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exact)přesný, správný příd
 Is this measurement right?
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthy)zdravý příd
  dobře přísl
 I'm feeling right as rain today.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (straight)rovně, přímo přísl
 You need to go right forward from here.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sane, normal)při smyslech předl + m mn
 No one in their right mind would say such a thing.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most convenient)pravý příd
  správný příd
 She's always in the right place at the right time.
 Je vždy v pravý čas na pravém místě.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (authentic)naprostý příd
  úplný příd
 Your brother's a right idiot!
 Tvůj bratr je naprostý pitomec.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (political wing: conservative) (v politice)pravicový příd
 The right wing will win the elections.
 Pravicový blok vyhraje volby.
right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (angle) (úhel)pravý příd
 They're at right angles to each other.
be right for [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compatible with [sb])pravý příd
  jako stvoření předl + příd
 Everyone knew Marshall and Elaine were right for each other.
 Všichni věděli, že Marshall s Elainou jsou pro sebe ti praví.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (conditions)do pořádku předl + m
 Don't worry, my dad will set everything right.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (well)dobře, správně přísl
 This pen doesn't work right.
 Toto pero nefunguje dobře.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exactly)přesně přísl
 The tree fell over right where we had been standing.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately)přesně, okamžitě přísl
 It broke down right after the warranty expired.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (justly)správně přísl
 Act right and you will be rewarded.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (squarely)přesně přísl
 The plant was placed right in the middle of the table.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (very)pořádně přísl
 He's right clever, he is.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (completely)úplně přísl
 We're right out of eggs at the moment, I'm afraid.
right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (correctly)správně, dobře přísl
 Stop! You're not doing it right.
Right? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (seeking confirmation)že část
 You're a French teacher, right?
Right interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (OK, so)takže část
 Right - who's going to make the coffee?
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (justice) (zachovat se)správně přísl
 He'll do right by you.
the right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (right-hand side)pravá část příd + ž
 My back really hurts on the right.
 Dost mě bolí pravá část zad.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: punch) (úder v boxu)pravý příd
 He threw him a sharp right on the chin.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (finance: right to purchase) (předkupní)právo s
 Phil owns the rights to his father's estate.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: position, formation) (vojenství, pravá část formace)pravé křídlo příd + s
 Our right came round and encircled the enemy.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shoes, gloves) (z páru)pravá bota příd + ž
  (z páru)pravá rukavice příd + ž
  pravý kus z páru fráze
 This shoebox has got two rights in it. There must be a mistake!
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political persuasion) (politická)pravice ž
 The country has moved to the right in recent years.
right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: right field) (baseball)pravé pole příd + s
 He hit the ball out to right.
the Right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conservative political wing) (politická)pravice ž
 The Right argues that those measures will encourage dependency on the government.
right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resume upright position)narovnat se, napřímit se, vyrovnat se dok
 The boat turned, righted and sailed away.
right vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make upright)narovnat, vyrovnat dok
 They righted the fence and reinforced it.
right [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (redress)napravit dok
 He tried to right the wrongs of his youth.
right [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do justice)napravit, opravit dok
  dát do pořádku dok, fráze
 The appeal judge righted the prisoner's sentence.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
all right,
alright
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (OK)dobrá část
  dobře část
Poznámka: "Alright" is used in informal writing, but "all right" is preferred in formal, edited writing.
 All right, let's go to the pub.
 Dobrá, tak pojďme do hospody.
all right,
alright
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (fine, well)dobře přísl
 I was a bit nauseous yesterday but I'm feeling all right again today.
 Včera mi bylo trochu špatně, ale dnes je mi opět dobře.
all right,
alright
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (average, mediocre) (průměrný)dobrý příd
  slušný příd
 The food was all right, I suppose - nothing special.
 Jídlo bylo celkem dobré – nic extra.
all right,
alright
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (satisfactorily) (uspokojivě)dobře přísl
  (uspokojivě)slušně přísl
 The car always works all right for me.
all right,
alright
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
slang (certainly, without a doubt)vážně přísl
  skutečně, doopravdy přísl
 You didn't see me, but I was there, all right.
 Ty jsi mě sice neviděl, ale já jsem tam byla, vážně.
before your eyes,
right before your eyes,
before your very eyes
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(right in front of you)před tvýma očima fráze
  před tvými zraky fráze
 His father was murdered right before his eyes.
dead right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (totally correct)naprostá pravda
 How did you know that answer? You are dead right!
divine right nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (doctrine that king's power was ordained by God) (panovnická legitimita)boží milost
 He acted as if the Presidency was his by divine right.
guess right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (answer correctly by chance) (tipem)uhodnout dok
  správně tipnout přísl + dok
 Carl thought Denise had taken the money, and he guessed right.
have a right to [sth],
have a right to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be entitled to)mít právo na, mít nárok na ned, fráze
 You have a right to representation by a lawyer. I'm going to say what ever I want to. I have a right to free speech.
have no right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be entitled)nemít právo ned + s
  nebýt oprávněný ned + příd
 My son was complaining that everyone was controlling his life and we had no right because he was an adult.
have no right to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be entitled)nemít právo ned + s
  nebýt oprávněný k ned, fráze
 You have no right to complain about the situation.
have the right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be entitled)mít právo
 You can't talk to me like that! You don't have the right!
just right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (perfect)dokonalý, perfektní příd
 Those curtains would be just right for the living room.
just right advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (perfectly)dokonale, perfektně přísl
 Joan has a talent for roasting the potatoes just right.
keep right,
keep left
vi + adv
(sign: stay on left, right) (vpravo, vlevo apod.)držet se ned
 The road sign said "keep left."
not quite right adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly wrong)ne zcela správně
 It is a good translation, but that word choice is not quite right.
on the nose,
right on the nose
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (exact, precise)přesně
  na minutu
 Your guess was right on the nose.
put [sth] right vtr + adj (rectify)napravit dok
  zjednat nápravu dok + ž
  dát do pořádku dok, fráze
put [sth] right with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make amends)odčinit, vynahradit dok
 He attempted to put things right with her by bringing her roses.
right as rain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (perfectly healthy)zdravý jako rybička
 After a good night's sleep I felt as right as rain.
right away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (immediately)hned, okamžitě
 I'm leaving right away.
Right face! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (military: turn to the right)vpravo v bok
 The sergeant yelled “Right face!” in my ear.
right in the head adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (sane)mít to v hlavě v pořádku
 He's a nice enough guy but I don't think he's quite right in the head.
right off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (immediately)hned
 I could tell right off that he was lying.
right to the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the way through)až do konce fráze
 She performed flawlessly right to the end.
right to the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the moment of death) (života)až do konce fráze
 I promise never to leave you: I'll stand by you right to the end. He suffered a lot, but he was in good spirits right to the end.
right wing,
right-wing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(politics: Conservative, Republican)pravicový
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 Right-wing parties are invariably opposed to abortion.
right-hand man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closest aide, personal advisor)pravák
 Julia's my right-hand man when it comes to planning parties.
turn out right v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (end well)dopadnout dobře
 Annie hoped her project would turn out right so she'd get a good grade.
up your alley,
right up your alley (US),
up your street,
right up your street (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
slang (the sort of thing you like)podle tvého gusta fráze
  (přen.: co někomu vyhovuje)šálek čaje m + m
 That new film looks as though it'll be up your alley. You're going to love this new club: it's right up your alley!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'right' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "right":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'right'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: joke | drape

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.