rough

Listen:
 [ˈrʌf]


Na této stránce: rough, rough up

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abrasive)hrubý, drsný příd
 This sandpaper is extra rough, so you can work faster.
 Tento brusný papír je velmi hrubý, takže můžeš pracovat rychleji.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uneven)hrubý, drsný, nerovný příd
 The surface of this concrete is rough.
 Tento betonový povrch je hrubý.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (animal coat: shaggy) (srst)hrubý, drsný příd
 Border Terriers have quite rough coats.
 Border teriéři mají docela drsnou srst.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (violent) (chování)hrubý, neurvalý příd
 He is extremely rough with his kids.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (turbulent)nelehký ned, fráze
  (osud)pohnutý příd
 They have had a rough marriage with the death of two sons.
 Po smrti dvou synů měli nelehké manželství.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weather: stormy) (počasí)drsný, sychravý, bouřlivý příd
 The rough weather makes life difficult in Antarctica.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rude)hrubý, neotesaný, neurvalý příd
 His rough manners were frowned upon when he started mixing with the upper classes.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disorderly) (člověk, chování)hulvátský, neurvalý příd
  (člověk)nevychovaný příd
 I have had enough of your rough behaviour.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: coarse) (jídlo)hrubý, drsný příd
 The rough fibres in celery help clean your intestines.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking luxuries) (bez přepychu)drsný, primitivní příd
  v drsných podmínkách fráze
 Many people like the rough experience that they get camping.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unpolished) (nehotový)hrubý, přibližný příd
 There is just a rough draft. I should have a final version ready tomorrow.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tentative)hrubý, přibližný, povšechný příd
 Let me take a rough guess at the cost.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bristly) (neoholený)hrubý, drsný příd
 He hadn't shaved for a week and his face was rough when she kissed him.
rough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sea: with big waves) (moře)rozbouřený, bouřlivý příd
 Many passengers were sick during the crossing due to the rough seas.
rough advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (roughly)drsně, hrubě příd
 The sergeant treated us real rough.
rough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (thug)pobuda, výtržník m
  (slangový výraz)řízek m
  (zastaralý výraz)rabiát m
 The woman crossed the street to avoid the young roughs on the other side.
rough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (sketch)náčrt m
  hrubý návrh příd + m
 They looked over the roughs together and selected two styles.
the rough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf: longer grass) (nesekaná tráva na golfovém hřišti)rough m
 In the summer, we irrigate the fairway, but not the rough.
rough [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sketch an outline)načrtout dok
  nakreslit nanečisto, napsat nanečisto dok + přísl
 Let me see if I can rough something together for you.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
rough | rough up
AngličtinaČeština
knock the rough edges off [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (refine)vypilovat dok
 The band have knocked the rough edges off their playing and now sound more professional.
rough draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (writing: unfinished version)hrubá verze
 The writers are still working on a rough draft right now.
rough edges nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (lack of refinement)problematické chování příd + s
 She wanted to smooth off his rough edges and teach him some manners.
rough edges nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ragged outline)hrubé okraje příd + m mn
 She ripped the paper instead of using scissors because she wanted rough edges.
rough guess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uneducated estimate)hrubý odhad
 I'd say the town's population is 75,000 - but that's just a rough guess.
rough layout nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general description of arrangement)předběžná verze
 This is just a rough layout; I'll bring the finalized plans to our next meeting.
rough measure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (approximate gauge)hrubý odhad
 By studying people's actions you'll have the rough measure of their characters.
rough outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sketchy drawing or diagram)hrubý náčrt příd + m
 I quickly drew a rough outline of an eye.
rough outline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general idea or description)základní myšlenka příd + ž
 Here's a rough outline of the proposed web site, but it still needs refining.
rough sketch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rapid or loose drawing)hrubý náčrt
 Michelangelo always made a rough sketch before starting a sculpture.
rough spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (difficult period) (přeneseně)slepá ulička
  bezvýchodná situace
 She's going through a pretty rough spot just at the moment.
rough stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (physical violence)trable, potíže
 We won't tolerate any more rough stuff from you bullies.
rough [sb] up,
rough up [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (beat up)zbít, zmlátit dok
 A gang of youths roughed him up.
rough up [sb],
rough [sb] up (US),
rough [sb] (UK)
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (sports: abuse a player) (slovně)napadnout dok
  provokovat ned
 Go in there and rough up their best player, but don't get any fouls called on you.
rough [sth] up,
rough up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (make rough) (povrch apod.)zdrsnit dok
 Rough up the surface of the wood before you paint it.
smooth the rough edges off [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (file down) (předmětu)obrousit hrany dok + ž mn
 You can smooth the rough edge off the metal with a file or with sand paper.
smooth the rough edges off [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (refine)zkultivovat dok
 As soon as they were married she started trying to smooth the rough edges off him.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rough" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: roughed out a [plan, design, shape], the [ball, golf ball, shot] landed in the rough, rough [skin, stubble, scales, patches], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rough":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rough'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fake | sly

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.