running

Listen:
 [ˈrʌnɪŋ]


Pro sloveso: "to run"

Present Participle: running
Na této stránce: running, run

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jogging, footracing)běhání s
  běh m
 Running is one of my favourite sports.
 Běhání (or: běh) je mým oblíbeným sportem.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: management) (firmy, podniku)vedení, řízení s
 The running of a family business can be difficult work.
 Vedení rodinného podniku může být obtížná práce.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household: operation)běh, chod m
 He looked after the children and the running of the house.
 Staral se o děti a o chod domácnosti.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
running adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wound: discharging) (rána)krvácející příd
 It was a horrible, oozing, running wound that bled for days.
running advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in succession)po sobě, za sebou předl + záj
 They won the championship for five years running.
 Vyhráli mistrovství 5 let po sobě.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine: operation)provoz, chod m
 We can't stop the running of the power station.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smuggling)pašování, pašeráctví s
 Drug running is illegal, but often happens across the border.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (publishing an advert, article)vydání, otištění s
 The running of that advertisement was a bad decision by the editor.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sprint, jog)běhat ned
 How fast can you run?
 Jak rychle běháš?
run vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (operate)provozovat ned
 It costs a lot to run this machine.
 Provozovat tento stroj stojí hodně.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover a distance)běhat, běžet ned
  uběhnout dok
 He runs three miles every morning.
 Každé ráno běhá tři míle.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (operate a machine)používat, řídit ned
  zacházet s ned + předl
  spustit dok
 Do you know how to run a gas generator?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Víte, jak používat toto zařízení?
run vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (maintain)udržovat ned
 It costs more and more to run this car each year.
 Udržovat to auto stojí rok od roku více.
run vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computer program, etc.: use, set off)používat ned
 Abby runs three computers at the same time in her office.
 Abby používá ve své kanceláři tři počítače najednou.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unravelling) (punčošky apod.)očko s
 I have a run in my tights.
 Na silonkách se mi pustilo očko.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (operate, work)běžet ned
  fungovat ned
 Maria left the computer program to run overnight.
 Maria nechala počítačový program běžet přes noc.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jog)běhání s
 I'm going for a run.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Pravidelným běháním se udržuji v kondici.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race) (závod)běh m
 We're organizing a run for charity this weekend.
 O tomto víkendu pořádáme charitativní běh.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short trip)výlet m
 Let's go for a run in the country.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (route) (jít do školy, vézt děti do školy)cesta, trasa ž
 She's doing the school run, but should be back soon.
 Je na cestě do školy, ale měla by být brzo zpátky.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (series)série, řada ž
 We've had quite a run of bad luck lately.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Film vypráví o tom, jak série nešťastných náhod stmelí rozhádanou rodinu.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (series of cards) (karty)postupka ž
 A "run" in cards is a sequence of the same suit.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cricket, baseball: score) (baseball, kriket)přeběh m
 They scored twelve runs in the first over.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (election campaign) (politika)kandidatura ž
 His run for office ended in failure.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fish: migration) (ryby)tah m
 He's gone up to Alaska for the salmon run.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (track)dráha ž
 They built a new bobsled run for the Olympics.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (print run) (kniha)náklad m
 This book will have a print run of 10,000 copies.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (length) (délka)kus m
 You'll need a two-metre run of cable.
 Budete potřebovat dvoumetrový kus kabelu.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fenced area) (oplocený)výběh m
  ohrada ž
 They put up a chicken run in the back yard.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: roulade) (hudba)pasáž ž
  řada tónů, série tónů ž + m mn
  (řada tónů zpívaných na jednu slabiku)melisma s
 He played the run beautifully.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strong demand)poptávka ž
  velký zájem příd + m
  velká sháňka příd + ž
 We've had a run on these teapots since they went on special offer.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction of change) (přeneseně)běh m
  průběh m
 The run of events has not been favourable.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typical kind)průměr m
  průměrný, obyčejný příd
 She's different from the typical run of candidates.
 Lišila se od typického průměru uchazečů.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dash)úprk, sprint m
  běh m
 His run for the bus was clearly pointless - he was much too far away to stand a chance of catching it.
the runs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (diarrhoea) (hovorový výraz)běhavka ž
  průjem m
 Those greasy tacos I ate at 2 in the morning gave me the runs.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flee)prchat, utíkat, běžet ned
 Run for your lives!
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spread)rozpíjet se, roztékat se ned
 Her tears fell on the letter and made the ink run. Don't wash that new shirt with the sheets, the colour will run.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (keep company with)přátelit se s ned + předl
  (hovorový výraz)tahat se s ned + předl
 He runs around with the wrong kind of people.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (migrate)migrovat, táhnout ned
 The salmon run in the spring.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (race)závodit, účastnit se, běžet ned
 He likes to run in competitions.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horse racing: finish)doběhnout dok
 My horse ran third.
 Můj kůň doběhl třetí.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transport: be in action) (být v provozu)jezdit ned
 The bus runs every day but Sunday.
 Autobus jezdí denně kromě neděle.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (climb)táhnout se, plazit se ned
 We're trying to get the roses to run along the trellis.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sail) (na lodi)jet, plout ned
 We ran along the shore before pulling into the port.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (thread: unravel)dělat se oko ned, fráze
  párat se ned
 My stockings are starting to run.
 Na punčochách se mi dělá oko.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (continue) (pokračovat)běžet ned
 The programme runs for two years.
 Program běží už dva roky.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)vést, procházet ned
  táhnout se, rozprostírat se ned
 The cable runs between the walls.
 Kabel vede mezi zdmi.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be worded)znít ned
 The agreement runs as follows...
 Dohoda zní následovně.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stand for office) (politika)kandidovat ned
 He's running for the presidency.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transport: depart)jezdit, odjíždět ned
 When does the bus run?
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (travel)vést ned
 The highway runs along the valley.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take a quick trip) (pěšky)zaběhnout, skočit, zaskočit dok
  (autem)zajet dok
 Run to the shop and get some more milk!
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (glide, pass freely)vést ned
  procházet ned
 The cable runs through this pulley.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flow strongly)téct, vytékat ned
  (hovorový výraz: krev)crčet ned
  (krev, pot, slzy)řinout se ned
 The blood ran down his back.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (empty)odtékat, téct ned
 The wastewater runs into the gutter.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (range) (v rozmezí)pohybovat se ned
 Our product line runs from basic to luxury.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (discharge fluid)slzet ned
 His eyes ran with tears.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become) (neexistuje přesný ekvivalent)-
 The tap ran dry.
 Kohoutek vyschnul.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (business, etc.: operate)běžet, fungovat ned
  být v chodu ned, fráze
 It requires a lot of energy to keep this business running.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be printed) (v tisku)vyjít dok
  být otištěný ned + příd
 The ad will run in tomorrow's paper.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be of a given dimension) (velikost)dorůstat dok
 Peaches are running small this season.
run to [sb] vi + prep figurative, informal (have recourse to)běžet za, utíkat za ned + předl
 He always runs to the teacher if you make fun of him.
run to [sth] vi + prep (go to, hurry to)zaběhnout, skočit dok
  zaskočit dok
 Will you run to the shops with me?
 Zaběhneš se mnou na nákup?
run over [sth],
run across [sth]
vi + prep
(glide over) (povrchu apod.)přejet po dok + předl
  (povrchu apod.)sklouznout po dok + předl
 Larry let his fingers run across the tactile surface of the sculpture.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (livestock: make run) (dobytek)hnát ned
 It's time to run the cattle to their new pasture.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (errand) (přeneseně)oběhat dok
  zařídit dok
 I have a few errands to run.
 Musím oběhat pár věcí.
 Musím zařídit pár věcí.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chase)hnát, štvát ned
 The dogs were running a fox.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make compete)závodit s ned + předl
  soutěžit s ned + předl
 He runs greyhounds on the weekends.
 O víkendech závodí s chrty.
run [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cost) (cena)přijít na dok + předl
  (cena)stát ned
 That new roof could run you several thousand.
 Tamta nová střecha tě může přijít na několik tisíc.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (follow) (přeneseně)běžet, plynout ned
  nechat volný průběh dok, fráze
 We should just let events run their course.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extend) (kudy)vést ned
 They ran a telegraph cable under the Atlantic.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (traverse)táhnout se, rozprostírat se ned
 The mountain range runs over half the country.
 Pohoří se táhne přes půlku země.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act unsupervised)vést, řídit, spravovat ned
 She is quite capable of running the whole firm alone.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to ply a route)zavést dok
 They should run a bus to this town.
 Měli by do tohohle města zavést autobus.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey) (pěšky)zanést dok
  (autem)zavézt dok
  zajít s dok + předl
  zaběhnout s dok + předl
 Can you run this letter to the post office?
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass quickly)projet dok
  (očima)přelétnout dok
  prohrábnout dok
 She ran a brush through her hair.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get past)projet dok
 The police stopped him for running a red light.
 Policie ho zastavila, protože projel na červenou.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smuggle)pašovat ned
 They used to run alcohol across the border during Prohibition.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (print, copy)vytisknout dok
  okopírovat, zkopírovat dok
 Run off a hundred copies, please. The paper ran a lot of ads for cars.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (process)projít dok
 Let's run the numbers and see if it will work.
run [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sponsor a candidate)ustanovit jako kandidáta dok, fráze
  postavit se za kandidáta dok, fráze
 The party wanted to run her for the senate seat.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage, conduct) (úřad, firmu)vést ned
  (pokus)provést dok
 She's the one that really runs the office. We could run an experiment.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expose yourself to danger)riskovat ned
 We don't want to run the risk of being sued.
 Nechceme riskovat žalobu.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let liquid flow)napustit dok
 Let me run you a bath.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accumulate a debt) (účet)vést si ned
  mít otevřený účet ned, fráze
 He runs a tab at the local bar.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add to an account) (na účet)připsat dok
 Can you run it to my tab?
run [sth] over [sth],
run [sth] across [sth]
vtr + prep
(glide over) (rukou po povrchu apod.)přejet po dok + předl
 She ran her fingers over the fine silk.
run [sth] by [sb] vtr + prep (get [sb]'s approval)získat souhlas dok + m
  nechat odsouhlasit dok + dok
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
running | run
AngličtinaČeština
running head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (title at top of a book's pages)živé záhlaví příd + s
running out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (depleted, in short supply)vyčerpat dok
  (zásoby)dojít dok
 I have to make a trip to the grocery store because I'm running out of milk.
running shoe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (trainer, sneaker)běžecká bota příd + ž
 I don't know why running shoes need to be so expensive.
running water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water available on tap)tekoucí voda příd + ž
 People who don't have running water have to rely on wells for their water supply.
up and running adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (active, in operation)fungující příd
  v provozu předl + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"running" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: go running every [morning, evening, Sunday], a running [app, top, belt], (can hear) running water, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "running":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'running'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: fake | sly

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.