sailing

Listen:
 [ˈseɪlɪŋ]


Pro sloveso: "to sail"

Present Participle: sailing

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sailing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (activity, sport) (aktivita, sport)plachtění s
 Frank loves the water and he enjoys sailing.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
sail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (on boat: fabric that catches wind) (na plachetnici)plachta ž
 The sailor unfurled the sail.
 Námořník spustil plachtu.
sail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (travel by ship) (cestovat plachetnicí)plachtit ned
  plout plachetnicí ned + ž
 The family sailed to Calais.
 Rodina plula plachetnicí do Calais.
sail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ship: travel)plout ned
  plavit se ned
 The ship is sailing to Portsmouth.
 Loď pluje do Portsmouthu.
sail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: go sailing)plavit se ned
 Marina is very adventurous; she likes to ski, sail and dive.
 Marina je velmi dobrodružná, ráda lyžuje, plaví se a potápí.
sail [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manoeuvre a ship) (loď)řídit ned
 The captain sailed the ship safely into harbour.
 Kapitán řídil loď bezpečně do přístavu.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
sail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (move quickly and easily) (rychle se pohybovat: přeneseně)letět ned
 Paul threw the ball and it sailed through the air.
sail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (set sail)zvedat kotvy ned + ž mn
 The ship sails at noon.
sail [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (travel over [sth])přeplout dok
 The young yachtswoman sailed the English Channel.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
sail away vi + adv (boat or ship: depart) (loď)odplout dok
 I'm tired of the rat race. Why don't we climb on a yacht with a bottle of champagne and just sail away.
sail away vi + adv (leave via boat or ship) (loď)odplout dok
 They sailed away on their honeymoon.
sail through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (easily endure, succeed easily) (přeneseně: snadno udělat)proplout dok
 Mark sailed through his driving test without any problems.
set sail v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start a journey by ship or boat)vyplout dok
set sail v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (boat, ship: start a journey)vyplout dok
 The windjammer set sail for a tour around the Caribbean.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"sailing" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: go on a sailing [trip, vacation], a sailing [dinghy, boat, ship, vessel], learn at a sailing [school, academy, club], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "sailing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'sailing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.