say

Listen:
 /seɪ/


Pro sloveso: "to say"

Minulý čas prostý: said
Minulé příčestí: said

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter)říci, říct dok
  říkat ned
 Dexter said, "I'm hungry." He said the book was blue.
 Můj kamarád řekl (or: pravil): „Ahoj“.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Co to říkal?
say vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give an opinion) (uvádět názor)říkat, tvrdit ned
  říci, říct dok
 I say it's a bad idea.
 Já říkám (or: tvrdím), že je to špatný nápad.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zkoušel jsem jim to říct, ale neposlouchali mě.
say vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order) (přikazovat)říkat ned
 Dad says to come and eat dinner right now.
 Táta řekl (or: říkal), že máme jít hned jíst.
 
Další překlady
EnglishCzech
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for example) (jako příklad)řekněme dok
 Take any number, say seven, and multiply by four.
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)řekněme dok
  zhruba, asi přísl
 There must have been, say, 200 people there.
say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (to gain attention)řekni rozk
  řekněte rozk
  hele cit
 Say, do you know where I can find a good restaurant?
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turn to speak) (přeneseně)slovo s
 When Richard had his say, he explained his side of the story.
 Když měl Richard slovo, vysvětlil svoji verzi příběhu.
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)pravomoc ž
  (slov apod.)váha ž
 The parents decided it was bedtime, and the children had no say in the matter.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: [sth] learned)odříkat, přeříkat si dok
 Jimmy can say his ABCs.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suppose)předpokládat ned
 Let's say that he's right.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affirm)říkat, tvrdit ned
 She is said to be the best painter of her generation.
 Říká se, že je nejlepší malířkou své generace.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate) (přeneseně)říkat ned
  ukazovat ned
 The thermometer says that it's seventy degrees.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: a prayer)odříkat dok
  pomodlit se dok
 The children said a prayer for their parents.
 Děti odříkali modlitbu za svoje rodiče.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: a mass) (mši)sloužit ned
 The priest said the Mass on Sunday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
have a lot to say about v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (openly share one's opinions on)mít co říct k ned, fráze
  hodně vědět o fráze
 As a working mother she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.
have little to say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak little)nemoci říci
  nechtít říci
 His teacher had little to say about the incident.
have your say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (give your opinion)mít slovo
 She had her say, and she left before we could respond. Let Oscar speak, then you can have your say.
I daresay,
I daresay that,
I dare say,
I dare say that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(I assume, I think likely)troufám si říci ned, fráze
  předpokládám ned
 I daresay you're hungry after your long walk?
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)nemluvit do větru
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
Never say die! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative (do not give up)nevzdávej to
 Come on boys, you can still win this game! Never say die!
nothing to say about [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (no information or opinion about)nemít co dodat k ned, fráze
 When the reporter asked about his alleged affair, he answered "I have nothing to say about that."
overhear [sb] say [sth],
overhear [sb] saying [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(hear [sb] secretly)nechtěně vyposlechnout přísl + dok
 Robert overheard Tina say she is getting a divorce.
say nothing of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not mention)nezmínit se o dok + předl
  nemluvit o ned + předl
  neříct nic o dok, fráze
 She said nothing of her upcoming surgery for fear her family would worry. You don't need to thank me - say nothing of it!
that is to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in other words)jinak řečeno
 I'm sorry. That is to say, I won't do it again.
venture to say [sth],
venture to say that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(daresay, be so bold as to say)dovolit si říci
 I would venture to say that most people are living with the discontentment of envious feelings.
You can say that again! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (yes: emphatically)přesně tak
 “This new gadget's just brilliant.” “You can say that again!”
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'say' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "say":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'say'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: joke | drape

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.