scarf

Listen:
 /skɑːf/


For the noun: scarf
Plural form: scarfs, scarves

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
scarf,
plural: scarves
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(neck covering: for warmth)šála ž
 It was cold outside, so Helen put on a scarf.
scarf,
plural: scarves
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(neck or head covering: decorative) (ozdobná)šála ž
  (ozdobný)šál m
 Nancy chose a chiffon scarf to go with her outfit.
scarf [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (eat rapidly) (rychle jíst)hltat ned
 Judging by the way the dog scarfed his food, he must have been starving.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'scarf' found in these entries
In the English description:
Collocations: a [red, blue, dark, colored, striped] scarf, a hand- [knit, woven, made] scarf, a [silk, wool, cotton] scarf, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "scarf":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'scarf'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: cheer | flick

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.