senior

Listen:
 /ˈsiːnjə/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a higher level) (úředník)vyšší, vedoucí příd
 The company's senior managers have a lot of responsibilities.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (older)starší příd
 The school's senior pupils are allowed to go into town at lunchtime, whereas the juniors have to stay on school premises.
senior to [sb] adj + prep (of higher rank)nadřízený příd
 As chief product manager, Paul is senior to me.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more experienced)služebně starší přísl + příd
 In your first weeks at a new job, it's a good idea to ask a senior staff member if you don't understand something.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to old people) (věkově)starší příd
 Taking care of the senior members of our society is becoming a challenge as populations age.
 Se stárnutím populace je stále těžší postarat se o starší členy společnosti.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (high school: in or of final year) (hovor.: na SŠ, v posledním ročníku)ve čtvrťáku předl + m
 The senior students are revising for exams.
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (university: in or of final year) (hovor.: v posledním ročníku na VŠ)ve třeťáku předl + m
 The senior students are starting to look at what jobs might be available after graduation.
 
Další překlady
EnglishCzech
senior adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (older of two relatives) (starší příbuzný stejného jména)starší příd
  (starší příbuzný stejného jména)senior m
 New mayor John Smith is following in the footsteps of his father; Mr Smith senior says he is very proud of his son's achievement.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, colloquial (senior citizen: elderly person)senior m
  důchodce m
  starší člověk příd + m
 The seniors from the local old people's home are going on a day trip to the seaside.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (high school: final-year student) (SŠ nebo VŠ)vyšší ročník příd + m
 The seniors are looking forward to graduating high school.
senior,
Senior
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (father with son's first name) (otec stejného jména)starší příd
  (otec stejného jména)senior m
 Walter Senior is a high school teacher.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (university: final-year student) (hovor.: studenti posl. ročníku na VŠ)třeťák, třeťačka m, ž
 The seniors are revising for exams.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (older person) (komparativ)starší příd
 Joe is 36 and Jim is 35; Joe is the senior of the two. Carla is ten years my senior.
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (legally: person over 65) (věková kategorie)senior, seniorka m, ž
  (věková kategorie)důchodce, důchodkyně m, ž
senior nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (with possessive: older than [sb](než někdo jiný)starší příd
 My aunt is only three years my senior.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
senior high school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (secondary, upper)střední škola příd + ž
 Those kids must go to senior high school - they look too old to be in junior high.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'senior' found in these entries
In the English description:
Collocations: is a [high-school, college] senior, is a senior in [high school], is his senior in the [department, section], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "senior":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'senior'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: set | steal

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.