serve

Listen:
 [ˈs3ːrv]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
serve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (help, work for)sloužit ned
  obsluhovat ned
 The manager says that his first priority is to serve his customers.
 Vedoucí říká, že jeho prioritou je sloužit zákazníkům.
serve [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food: give, bring)podávat, servírovat ned
  naservírovat dok
 The waiters served roast beef and mashed potatoes to the diners.
 Číšníci hostům podávali roastbeef s bramborovou kaší.
serve vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distribute food to)dát dok
 She served the children their food.
 Dala dětem jídlo.
serve [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attend to: a customer) (zákazníka)obsloužit dok
  (zákazníka)obsluhovat ned
 The salesperson is serving another customer right now.
 Prodavač nyní obsluhuje jiného zákazníka.
serve [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a servant to)sloužit ned
 Alfred served Bruce Wayne loyally.
 Alfred sloužil Bruce Waynovi loajálně.
serve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spend time: in prison)odpykat si dok
  odsedět si dok
  (hovorový výraz)odkroutit si dok
 He is serving a 10-year sentence for the crime.
 Za zločin si odpykává desetiletý trest.
serve nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis, etc.) (tenis)podání s
  (tenis)servis m
 His serve was so fast that the opponent couldn't return it.
 Jeho podání bylo tak rychlé, že ho soupeř nedokázal vrátit.
serve [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fulfil the needs of)posloužit dok
  vyhovovat ned
 Yes, this particular screwdriver will serve me fine.
 Ano, tento konkrétní šroubovák mi dobře poslouží.
serve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tennis, etc.: play first) (tenis)podávat, servírovat ned
  (tenis)být na podání ned, fráze
 Who serves next? I think I do.
 Kdo teď podává? Myslím, že já.
serve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (work as a waiter)obsluhovat ned
 He has been serving at that restaurant for two years.
 V té restauraci obsluhuje dva roky.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
serve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (work, fulfil duties)sloužit ned
 He served loyally for many years.
serve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do military service) (v armádě)sloužit ned
 The sergeant has served for ten years.
serve,
serve as
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(spend time: in a duty)sloužit ned
  pracovat jako ned + předl
 I served as a medic for ten years.
serve viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (attend a mass)sloužit mši ned + ž
  celebrovat mši ned + ž
 The altar boy has to serve on Sunday.
serve as [sth] vi + prep (person: act as) (o člověku)fungovat jako, sloužit jako ned + sp
 He served as the secretary for this meeting and took notes.
 Na schůzi fungoval jako zapisovatel a dělal si poznámky.
serve as [sth] vi + prep (function as) (věc)sloužit jako ned + sp
 The office also serves as a guest bedroom.
 Ta kancelář rovněž slouží jako pokoj pro hosty.
serve [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: hand over)doručit, předat dok
 The policeman served a summons to the witness.
serve [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply)zásobovat ned
  dodávat ned
 Our company serves the Tri-State Area.
serve [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: copulate with)nakrýt dok
  pokrýt dok
 The bull serves all the cows on the farm.
serve [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: hand over)předat, doručit dok
 His lawyer has just served me a summons.
serve [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work for)sloužit ned
  pracovat ned
 She served the company well for twenty-five years.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
serve time vtr + n (be in prison)sedět ve vězení ned, fráze
 Jones had served time for a theft conviction.
serve your time vtr + n figurative (do unpleasant job) (neformální)odsloužit si svý dok + záj
  (neformální)užít si svoje dok + záj
 After working there for 34 years I decided I'd served my time.
 Po 34 letech v práci jsem se rozhodl, že už jsem si svý odsloužil.
serve [sth] up,
serve up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(dish up, distribute: food) (jídlo)servírovat, podávat ned
 Helen served up a delicious meal of chicken and roast potatoes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"serve" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: serve [dinner, lunch], a [tennis, squash, volleyball] serve, the [waiter, host] served [us, the food], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "serve":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'serve'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: common | blend

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.