should

Listen:
 strong: [ˈʃʊd], weak: [ʃəd]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (ought to)měl by pom sl + pom sl
 Although he should go, he'll probably stay at home.
 Ačkoli by měl jít, asi zůstane doma.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (suggestion) (návrh)měl by pom sl + pom sl
 Maybe you should go to the meeting to night. What do you think?
 Možná bys dnes večer na tu schůzi měl jít. Co myslíš?
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (duty, obligation)měl by pom sl + pom sl
 I should take out the trash, but I am not going to. What should I do?
 Měl bych vynést smetí, ale neudělám to.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." dated (would)rád by pom sl + pom sl
 I should like to see that film.
 Rád bych ten film viděl.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (in conditional clause) (vyjádření podmínky)by pom sl
 If he should pass by, say "hi" to him.
 Pokud by prošel kolem, pozdravuj ho.
should,
should have
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(failed possibility) (podmínka minulá)měl pom sl
 He should have known that he can't do that.
 Měl vědět, že to nemůže dělat.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (if) (vyjádření podmínky)by pom sl
 Should you pass by the store, please get some bread.
 Kdybys šel kolem obchodu, kup prosím chléb.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (will probably) (vyjádření podmínky)by pom sl
 Our team should win the game because it is much better than the opposing team.
 Náš tým by měl vyhrát, protože jsme o hodně lepší než protihráči.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used to make a suggestion) (mám to udělat?)mít ned
 Shall we go to the cinema tonight?
 Máme jít dnes večer do kina?
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." mainly dated or literary (future tense: will) (budoucí čas)bude ned
Poznámka: Still used in modern English with first person subject: We shall see you at the weekend.
 Shall you be in attendance at the ball, my lady?
 Budete se účastnit plesu, má paní?
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (command: will) (povinnost, často morální)mít ned
 You shall obey me!
 Máš mě poslouchat!
 
Další překlady
AngličtinaČeština
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (indicating determination) (modální sloveso - značící odhodlání)-
Poznámka: Modální pomocné sloveso zdůrazňující jev, který se v budoucnu stane.
 You shall go to the ball, Cinderella! That man shall pay for what he has done.
 Na ples půjdeš, Popelko! Ten muž zaplatí za to, co udělal.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (indicating certainty) (modální sloveso - značící jistotu)-
Poznámka: Modální pomocné sloveso zdůrazňující jev, který se v budoucnu stane.
 Our day shall come.
 Náš den přijde.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." often with negative construction (indicating doubt) (modální sloveso - značící nejistotu)-
Poznámka: Modální pomocné sloveso pro budoucí čas.
 I doubt I shall ever have another holiday as good as this one. Jeremy doesn't think he shall ever see Helen again.
 Pochybuji, že někdy prožiji takové prázdniny, jako byly tyhle.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
How should I know? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (I don't know.)jak to mám vědět?
Poznámka: This response is considered impolite.
 Why are you asking me if it's going to rain tomorrow? How should I know?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
shalt,
shall
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
archaic (shall: 2nd person singular) (2. os. jedn. č. - budoucnost či rozkaz)-
 "Thou shalt not kill" is one of the Ten Commandments referred in the Torah.
 „Nezabiješ“ je jedno z deseti přikázání Tóry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"should" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: should have [gone, seen, tried], should [go], you really should [go, read, see, try], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "should":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'should'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: full | neat

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.