stocking

Listen:
 [ˈstɒkɪŋ]


Pro sloveso: "to stock"

Present Participle: stocking

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
stocking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long sock)punčocha ž
stockings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (pantyhose)punčošky ž mn
 Roberta was wearing stockings under her skirt.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: equity)akcie ž
 The company will issue stock and cease to be a private firm.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Společnost připravuje emisi svých akcií na pražské burze.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inventory)sklad m
 Do you have enough large sizes in stock?
 Máte na skladě dost větších velikostí?
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (store of merchandise) (zboží)zásoby ž mn
 Do we have enough large sizes in stock?
 Máme v zásobách dostatek velkých velikostí?
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (supply)zásoba ž
 We have a good stock of farm tools and seeds.
 Máme velkou zásobu zemědělského nářadí i semen.
stock vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry merchandise) (obchod)nabízet ned
  (obchod)vést ned
 We stock a wide selection of musical instruments.
 Nabízíme velký výběr hudebních nástrojů.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Cigarety bohužel nevedeme, ale můžete si zaběhnout naproti do trafiky.
stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (for-sale inventories)sklady m mn
stock n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (item: from existing stock)naskladněný příd
 It is not a special order, but a stock item.
 Není to zvláštní objednávka, ale naskladněná položka.
the stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (punishment device)překlad není dostupný
Poznámka: Used with a singular or plural verb
 
Další překlady
AngličtinaČeština
stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of theater, repertory)divadelní příd
 The actor will tour with a stock company this summer.
stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of livestock)dobytkářský příd
  dobytčí příd
 The farmer hired a new stock hand.
stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ordinary, common)obyčejný, běžný příd
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper)papír m
  papírovina ž
 We should print the announcement on a good, heavy stock.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (ancestry)rod m
  rodina ž
 He comes from poor but noble stock.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broth)vývar m
 The chicken stock will give the rice a nice taste.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (lineage)rod m
  původ m
 His stock can be traced back to a small town in Ireland.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of a shotgun) (pušky)pažba ž
 The stock of the shotgun had notches representing the coyotes he had shot.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (repertory) (společnost s repertoárem)divadelní příd
 The actor will tour with a stock company this summer.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (livestock)dobytek m
  zvířectvo s
 All of our stock are purebred animals.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (piece of wood)překlad není dostupný
stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (frame holding an animal still)překlad není dostupný
stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (frame for a boat under construction)překlad není dostupný
stock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (replenish)naskladnit dok
  doplnit sklad dok + m
 When the truck unloads we can stock the shelves with new merchandise.
stock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply)zásobovat ned
 The relief agency will stock the mission with food and other supplies.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
chicken stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broth)kuřecí vývar příd + m
 She boiled the carcass with vegetables to make a delicious chicken stock.
common stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: not purebred) (zvíře)kříženec m
 Breeding the common stock with purebreds improves the quality of the herd.
common stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative (person: working class)dělnická třída příd + ž
 They're not in our class, dear. They come from common stock.
common stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: share)kmenová akcie příd + ž
 The company issues two classes of equity: common stock and preferred stock.
in stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (available, in reserve)na skladě
 Call the store and ask them if they have that book in stock. These shoes are still in stock.
out of stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not currently in supply)vyprodaný příd
 Sorry, the CD that you want is currently out of stock.
penny stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (stock selling for less than 1 dollar a share) (nízké nominální hodnoty)haléřové akcie
 Bob focused on selling penny stock to wealthy investors.
share price,
stock price
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cost of financial stocks)cena akcií ž + ž mn
 So far this year share prices have fallen by a fifth.
stock exchange nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial trading venue) (budova)burza ž
 All of the bankers had their offices near the stock exchange.
stock exchange nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: financial trading) (obecně)obchodování na burze fráze
 He works in government now but he made his money on the stock exchange.
 Pracuje ve vládě, ale zbohatl obchodováním na burze.
stock market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial trading)trh cenných papírů fráze
  finanční trh příd + m
 A lot of people lost money when the stock market crashed in September 2008.
stock up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (buy a lot of [sth] for future use)předzásobit se
 We're low on batteries and canned goods; it would be a good idea to stock up before the storm.
take stock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (assess or evaluate a situation)bilancovat ned
  vyhodnotit situaci dok + ž
 We need to take stock and see where we go from here.
take stock of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (appraise or evaluate [sth])udělat inventuru dok + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"stocking" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Synonyms: hosiery, more...
Collocations: make good stocking stuffers, buy stocking stuffers for Christmas, went outside in her stocking feet, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "stocking":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'stocking'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.