struggle

Listen:
 [ˈstrʌgəl]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
struggle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult endeavour)úsilí s
  námaha ž
 The marathon was a struggle for me, but I finished.
 Ten maratón mě stál hodně úsilí, ale dokončil jsem ho.
struggle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attempt to get free) (o osvobození)boj m
  (osvobodit se)snaha ž
  (osvobodit se)úsilí s
 We watched the fly and his struggle to free himself of the flypaper.
 Pozorovali jsme mouchu a její boj o to, aby se dostala z mucholapky.
struggle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have difficulty) (s obtížemi)snažit se ned
  (s obtížemi)usilovat ned
 I still struggle with driving in the right side of the car.
 Opravdu se to snažím udělat správně, protože je to pro mě velmi důležité.
struggle to do [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (strive to do [sth])snažit se ned
  usilovat ned
 I'm really struggling to get this right because it's important to me.
 Opravdu se snažím, aby to bylo správně, protože to pro mě je důležité.
struggle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (society)bojovat o, bojovat za, usilovat o ned
 The minorities have struggled for equal rights.
 Menšiny bojují za rovnoprávnost.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
struggle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contest, fight)boj m
  úsilí s
 The struggle to pass the immigration law lasted two years.
struggle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (physical: resist, try to get free, etc.)vymaňovat se ned
  vymanit se dok
  vzpírat se ned
 He struggled to escape from the ropes that had tied him down.
struggle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move with difficulty)razit si cestu ned + ž
  prodírat se ned
 The farmer struggled across the muddy field.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
struggle with [sth] vi + prep (find difficult) (přeneseně: s obtížnou věcí)bojovat s, zápasit s ned + předl
 The student struggled with the grammar lesson.
struggle with [sb] vi + prep (grapple physically with) (fyzicky)bojovat s, zápasit s ned + předl
 The wrestler struggled with his opponent.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"struggle" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: struggle to [find, make, get, survive, keep, maintain, regain], a [titanic, great, violent, major, mammoth] struggle, struggle to [finish, complete, achieve] , more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "struggle":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'struggle'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: own | rough

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.