submit

SpeakerListen:
 /səbˈmɪt/

WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Hlavní překlady
submit adj & n (computers: button)  (počítače: tlačítko)potvrzovací příd
  Potvrdit, Odeslat dok
 After filling in the form on the website, he hit the Submit button.
 Když vyplnil formulář na webové stránce, zmáčkl potvrzovací tlačítko.
 Když vyplnil formulář na webové stránce, klikl na tlačítko Potvrdit (or: Odeslat).
submit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form)  (dotazník)předložit, podat, odevzdat 4p dok
  předkládat, podávat, odevzdávat 4p ned
 He submitted the registration form to the doctor.
 Předložil registrační formulář doktorovi.
  Nemám nervy na ty fronty na berňáku, a tak podávám daňové přiznání přes internet.Tato věta není překladem anglické vzorové věty
submit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (propose)  (navrhnout)přednést, předložit 4p dok
  přednášet, předkládat 4p ned
 I submitted an idea to my boss for consideration.
 Přednesl (or: předložil) jsem návrh vedoucímu k posouzení.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'submit' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'submit':

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'submit'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.