survey

Listen:
 /sɜːˈveɪ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of opinions) (veřejného mínění)průzkum m
 This survey was conducted by phone and asked people's political opinions.
 Tento průzkum byl proveden po telefonu a zkoumal názory lidí na politiku.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (measure for mapping) (pro účely mapy)zaměřit dok
  zmapovat dok
 They surveyed the property to get the map drawn right.
 
Další překlady
EnglishCzech
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (map)plán m
  mapa ž
  plánek m zdrob
 The survey even shows where the trees are in the area.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overview)přehled m
  souhrn m
 The survey of the art market was extremely well done.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of examining a house) (domovní)prohlídka ž
  (domovní)inspekce ž
 The survey of the house by the inspector lasted for two hours.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assessment of a house) (závěr domovní prohlídky)posudek m
  (závěr domovní prohlídky)hodnocení s
 The inspector had the survey ready two days after the inspection.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (surveying department)výzkumné oddělení příd + s
  (hovor.: výzkumný ústav)výzkumák m
 We need to hand this matter over to survey now.
survey [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gather opinions)dotazovat se ned
  (mezi několika osobami)udělat průzkum dok + m
 He surveyed the group to see where they wanted to go to lunch.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine a house) (domovní)udělat prohlídku dok + ž
  (dům)prozkoumat dok
  (domovní)provést inspekci dok + ž
 We had an inspector come to survey the house.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (scrutinize)prozkoumat dok
  prohlédnout si dok
  (přeneseně)zmapovat dok
 The chess player surveyed the board before making his next move.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
OS nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, acronym (Ordnance Survey)Národní kartografický ústav fráze
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'survey' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "survey":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'survey'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: funny | dent

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.