swimming

Listen:
 [ˈswɪmɪŋ]


Pro sloveso: "to swim"

Present Participle: swimming

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swimming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport, contest) (sport)plavání s
 Swimming is one of my favourite activities.
 Plavání je jedna z mých oblíbených činností.
swimming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of moving through water) (pohyb ve vodě)plavání s
 Swimming cools the body.
 Plavání ochlazuje tělo.
swimming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimmer's skill or technique) (plavecká technika)plavání s
 Her swimming was excellent.
 Jeho plavání je vynikající.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
swimming in [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (having an abundance of [sth](přen.: mít něčeho hodně)topit se v ned + předl
 That guy is swimming in money!
 Ten chlap se topí v penězích!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
swim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move through water)plavat ned
  zaplavat si dok
 I swam to the island yesterday.
 Včera jsem plaval na ten ostrov.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nechceš si dnes po škole jít zaplavat?
swim nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (instance of swimming)plavání s
 I go for a swim in the lake each morning.
 Každé ráno chodím do jezera na plavání.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
swim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literary, figurative (glide) (přen.: hladce se pohybovat)plout ned
  (přen.: hladce se pohybovat)proplouvat ned
  (přen.: hladce se pohybovat)klouzat ned
 Fred Astaire could just swim across a room.
 Fred Astaire dokázal plout místností.
swim viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (float) (na hladině)plavat ned
 There was a dead bug swimming in my soup.
 V mé polívce plave mrtvý brouk.
swim [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cross by swimming) (plaváním překonat)přeplavat dok
 Didn't somebody swim the English Channel last summer?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
swim team,
also UK: swimming team
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(competing group of swimmers)plavecký oddíl příd + m
swimming pool,
also UK: swimming bath,
swimming baths
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(public pool) (veřejný)bazén m
  plovárna ž
 Young children are forbidden to go into the deep end of the swimming pool.
swimsuit,
also UK: swimming costume
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(woman's one-piece bathing outfit) (jednodílné)plavky pl
 That swimsuit makes you look thinner.
trunks,
swimming trunks,
bathing trunks
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(man's swim shorts) (pánské)plavky pl
 Robert put on his trunks and went outside to the pool.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
sink or swim v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail or succeed)být hozen do vody
  bojovat o bytí a nebytí
 It's sink or swim with this final exam.
swam,
swim
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
(swim: simple past)plaval min ned
 The kids swam in the lake all afternoon.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"swimming" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: take [up, to] swimming, swimming [trunks, costume, goggles], [loves, likes, enjoys] swimming, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "swimming":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'swimming'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: rest | whisk

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.