tape

Listen:
 [ˈteɪp]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (audio cassette) (audio)kazeta ž
 Liam put a tape in the cassette player and pressed play.
tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (adhesive strip)izolepa ž
  lepicí páska příd + ž
 Ann used tape to stick the wrapping paper down.
tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measuring strip)krejčovský metr příd + m
 Ben got out the tape to measure the space.
tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (any thin strip) (tenký proužek)pásek m
  (tenký proužek)páska ž
 The apron is fastened at the back with tapes. The crime scene was cordoned off with tape.
tape vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix with adhesive tape) (izolepou)přilepit dok
tape vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record: personal)nahrát dok
  nahrávat ned
tape vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record: for broadcast)nahrát dok
  nahrávat ned
tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recording) (nahrávání)pásek m
 The tape of the show was carefully stored in the warehouse.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
tape,
tape (up)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(apply elastic tape) (páskou)připevnit, přilepit dok
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
adhesive tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tape for sticking items together) (různé druhy)lepicí páska příd + ž
 A first-aid kit includes gauze and adhesive tape as well as bandages.
cassette,
audiocassette,
casette tape
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tape: for recording)kazeta ž
 The interviews were recorded on cassette.
duct tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strong adhesive tape)kobercová páska příd + ž
 Duct tape can be used to repair almost anything.
masking tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary sticking tape) (při malování apod.)maskovací páska příd + ž
 When you are painting window frames, put masking tape round the edge to stop the paint getting on the glass.
red tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (bureaucracy) (urážl.: byrokracie)papírování s
  (urážl.: byrokracie)úřední šiml příd + m
 Prepare yourself for a lot of red tape when buying a house in Italy.
sticky tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (adhesive strip)lepicí páska příd + ž
  izolepa ž
 I use sticky tape to remove fluff from my clothes.
tape cassette nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (magnetic cassette for audio, video) (audio, video)kazeta ž
tape drive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transfers data between computer and tape)pásková mechanika
 We used to load reels of tape onto the tape drive so old data could be read.
tape measure,
measuring tape
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strip for measuring)krejčovský metr příd + m
 Tailors and dressmakers use tape measures to take measurements for clothing.
tape recorder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for recording onto audio cassette)magnetofon m
  (hovorový výraz)magneťák m
videotape,
video tape
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (film, audio medium) (páska ve videokazetě)videopáska ž
 One of the disadvantages of videotape is that it can become stretched.
videotape,
videocassette,
video tape
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(videocassette)videokazeta ž
 The videotape has got stuck in the player.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"tape" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: a tape [player, deck], use a tape measure, an old tape [recorder, recording], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "tape":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'tape'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: rest | whisk

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.