WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Hlavní překlady
taste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense)  (smysl)chuť m
 Since I had the operation on my nose I have lost all taste.
 Po operaci nosu jsem úplně ztratil chuť.
taste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flavour)  (příchuť)chuť ž
 The taste is good, but very sweet.
 Má to dobrou chuť, ale je to moc sladké. Chutná to dobře, ale je to moc sladké.
taste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sample of food or drink)ochutnání s
  ochutnávka ž
 Would you like a taste of this wine?
 Chtěl byste trošku toho vína na ochutnání?
  V supermarketu měli ochutnávku nové směsi na špagety. Neodolal jsem a hned jsem jedno balení koupil.Tato věta není překladem anglické vzorové věty
taste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ability to discern what's good)vkus m
  smysl pro 4p m
 Her taste as a decorator was unmatched.
 Jejímu vkusu se ostatní dekoratéři nemohli rovnat.
  Poezie rozvíjí náš smysl pro krásu.Tato věta není překladem anglické vzorové věty
taste vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sample food or drink)ochutnat, zkusit 4p dok
  ochutnávat, vyzkoušet 4p ned
 Would you like to taste my pasta?
 Nechceš ochutnat mé těstoviny?
taste vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (detect the flavour of)  (rozeznat)cítit 4p ned
  ucítit 4p dok
 I tasted a little cinnamon in the pasta.
 Cítil jsem v těch těstovinách trochu skořice.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Czech Dictionary © 2014:

Složené formy:
bad taste nevkus
  špatný vkus
good taste dobrý vkus
have a taste for mít zálibu v 6p
in bad taste nevkusný
refined taste vytříbený vkus
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'taste' found in these entries
In the English description:

Vlákna ve fóru, jejichž názvy obsahují výraz 'taste':

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'taste'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.