touch

Listen:
 [ˈtʌtʃ]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
touch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter into contact with) (fyzicky)dotknout se dok
  sáhnout dok
 He touched her shoulder.
 Dotknul se jejího ramena.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Doktor mi sáhnul na břicho a poslal mě na rentgen s podezřením na slepé střevo.
touch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel with the hands, etc.)sáhnout dok
 She touched the blouse to feel its fabric.
 Sáhla si na tu blůzku, aby zkusila, z jakého je materiálu.
touch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move emotionally) (emoce)pohnout, dojmout dok
 She was touched by the woman's life story.
 Byla pohnuta životním příběhem té ženy.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contact)dotek, dotyk m
 His touch comforted him.
 Jeho dotek ho uklidnil.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (style)styl m
  (přeneseně)nádech m
 The designer from Milan added an Italian touch to the room.
 Milánský designér dodal pokoji italský styl.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skill) (dovednost)cit, smysl m
 He has a good touch with the football.
 Má cit (or: smysl) pro fotbal.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense)cit m
  hmat m
 He has no sense of touch in his fingers.
 Nemá v prstech žádný cit.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sensation, the way [sth] feels) (pocit z doteku)dotek m
 Many people like the touch of silk.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (communication) (dostat se s někým do styku)spojit se dok
  styk m
 I need to get in touch with him. Let me phone him now.
 Potřebuji se s ním spojit.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (awareness) (s realitou apod.)spojení s
  (o něčem)povědomí s
 The leader has lost touch with popular will.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (manner) (schopnost)způsob jednání m + s
  schopnost ž
 She has a nice touch with the customers that they appreciate.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stroke of a pencil, etc.) (perem, barvou apod.)tah m
 The penman put a bold touch on every serif.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (detail)detail m
  doplněk m
  příslušenství s
 They have added some nice touches to this kitchen. Look at those details.
touch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (request for money)žádost o peníze fráze
 That was a touch for five thousand dollars! How rich does he think I am?
touch,
a touch of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small amount) (malé množství)kapka ž
  (malé množství)trocha ž
  (malé množství)drobet přísl
 John is staying home from work today because he has a touch of fever.
touch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in contact) (vzájemně)dotýkat se ned
  (vzájemně)dotknout se dok
 The two tables touched.
touch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be in contact with) (něčeho/někoho)dotýkat se ned
  (něčeho/někoho)dotknout se dok
 The table touches the wall.
touch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into contact) (něčeho/někoho)dotknout se dok
  (něco)opírat se o ned + předl
 Move the sofa back so it touches the wall.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rival) (přen.: někomu v něčem)rovnat se ned
  (přen.: s někým v něčem)měřit se ned
 She can't touch you for efficiency. You are so reliable.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (reach)pustit si k tělu dok, fráze
 I asked him to talk to me about his problems, but wasn't able to touch him.
 Požádal jsem ho, aby se mnou o svých problémech mluvil, ale nepustil si mne k tělu.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harm) (ublížit)dotknout se dok
  ublížit dok
 Don't you touch her or I will kill you!
 Jestli se jí dotkneš, tak tě zabiju!
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eat) (jídla)dotknout se dok
  (jídlo)sáhnout na dok + předl
 The child hadn't touched his food.
 Dítě se jídla ani nedotklo.
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover, deal with) (něčeho)nedotýkat se dok
  (něčeho)netýkat se dok
  (něčemu)nevěnovat se dok
 This article doesn't touch the problems in Sudan.
touch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (concern, affect) (někoho)nedotýkat se dok
  (někoho)netýkat se ned
 Don't worry. This matter doesn't touch you.
touch,
touch [sb] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(borrow money from) (hovor.: někoho o pěníze)pumpnout dok
  (hovor.: u někoho peníze)vysomrovat dok
 He touched me for twenty pounds yesterday.
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a tangent to)být tečnou ned + ž
  (geom. tvary)dotýkat se ned
 The line touches the circle at point "A".
touch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage slightly) (poničit, např. mráz květiny)zasáhnout dok
 The flowers have been touched by the frost.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)být ve styku, být v kontaktu ned, fráze
 Are you two still in touch?
be in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)být v kontaktu ned, fráze
  ozvat se dok
 We'll be in touch soon.
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact)zkontaktovat se s dok + předl
  spojit se s dok + předl
 Have you been in touch with her recently?
be in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (habitually be in contact)být v kontaktu s ned, fráze
 Are you still in touch with your friends from high school?
get in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact) (někoho)kontaktovat ned
  (s někým)spojit se dok
  (někomu)ozvat se dok
get in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make contact) (kontaktovat někoho)spojit se s dok + předl
 I would like to get in touch with my old friends from college.
keep in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact)zůstat v kontaktu dok, fráze
 Cousin Andrea kept in touch by sending packages from South America.
keep in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (stay in contact with [sb])zůstat ve styku s dok, fráze
  zůstat v kontaktu s dok, fráze
 Promise you'll keep in touch with us while you're away.
 Slib mi, že s námi zůstaneš ve styku, zatímco budeš pryč.
lose touch vtr + n informal (not keep in contact)ztratit kontakt dok + m
 I lost touch with so many of my classmates, there was no point in going to the class reunion.
lose touch vtr + n informal (not keep up to date) (přeneseně)nebýt v obraze ned, fráze
be out of touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not up to date)být neaktuální ned + příd
be out of touch with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not up to date with)být nekompatibilní s ned, fráze
 These systems are completely out of touch with modern business practices.
be out of touch with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not familiar with)být neseznámený s ned, fráze
 These problems have arisen because the government is made up of wealthy politicians who are completely out of touch with how ordinary people live.
be out of touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer in contact with)nebýt v kontaktu s ned, fráze
be out of touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer in contact)nebýt v kontaktu ned, fráze
put [sb] in touch,
put [sb] and [sb] in touch
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (connect: with [sb] else) (někomu na někoho)dát kontakt dok + m
 You've never met Jeff before, but I can put you in touch.
put [sb] in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (connect with [sb] else)spojit s dok + předl
 You've reached the wrong department, but I can put you in touch with someone who can help you.
 Dovolali jste se do špatného oddělení, ale mohu vás spojit s někým, kdo vám pomůže.
put [sth] in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rugby ball: kick out of bounds)překlad není dostupný
 She kicked the ball and put it in touch.
stay in touch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (keep in contact) (někomu)ozvat se dok
 Bye. Don't forget to stay in touch!
 Tak čau. A nezapomeň se ozvat!
stay in touch with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (keep in contact)zůstat v kontaktu dok, fráze
  komunikovat ned
  být ve spojení ned, fráze
 I still stay in touch with my best friend from childhood.
touch and go,
touch-and-go
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (precarious situation) (hovorový výraz)prekérka ž
  prekérní situace příd + ž
 The surgeons said it was touch and go as they tried to repair his ruptured spleen.
touch base,
touch bases
vtr + n
US, figurative, informal (make contact)ozvat se dok
  kontaktovat ned
 We'll touch base when you've finished the first task.
touch base with [sb],
touch bases
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, figurative, informal (make contact with [sb](někomu)ozvat se dok
  (někoho)kontaktovat ned
  (někomu)dát vědět dok + inf
 Touch base with me in a few weeks so I can see how the project's coming along.
touch down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (plane: land) (letadlo)přistát dok
 The plane had to touch down in Dallas due to severe weather.
touch down,
touchdown
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(American football: score) (americký fotbal)touchdown m
touch football,
also UK: American touch football
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(simplified US football) (tréninková forma amerického fotbalu)dotekový fotbal příd + m
 Touch football is a version of rugby without tackling.
touch [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US (trigger)vyvolat, spustit dok
 The new virus touched off an epidemic.
touch on [sth],
touch upon
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (mention very briefly) (přen.: zmínit se o tématu)dotknout se dok
  zmínit se o dok + předl
 In the course of the interview we touched upon the delicate matter of his conviction for assault.
touch screen,
also US: touchscreen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(monitor that is touch-sensitive)dotyková obrazovka příd + ž
touch up [sb],
touch [sb] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
slang (grope sexually)osahávat ned
  (hovorový výraz)ošahávat, ošmatávat ned
 She found her boyfriend at the bar touching up another girl.
touch [sth] up,
touch up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(improve by making minor changes) (neformální)doladit, vyladit dok
  provést drobné změny dok, fráze
  upravit, opravit dok
 I touched up my English paper right before turning it in.
touch-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minor changes to improve [sth])dodělávka ž
  drobná změna příd + ž
 After the meal, Jennifer gave her lipstick a touch-up.
touch upon [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (mention very briefly) (přen.: zmínit nějaké téma)dotknout se dok
 Her lecture did not touch upon the details of accounting. The teacher touched on each tested subject area.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"touch" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: touched her [hand, arm, nose], a [gentle, light, kind, rough, limp, warm, friendly] touch, touch [typist, typing], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "touch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'touch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.