towards

Listen:
 [təˈwɔːrdz]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the direction of) (směr)k, ke, ku předl
 Walk toward the Capitol and turn left on 8th Street.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(facing)čelem k s + předl
 She was standing with her back towards me.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the direction of) (směr)k, ke, ku předl
 Drive towards Chicago and take exit 73.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
figurative (with regard to) (postoj)k, ke, ku, vůči předl
 My boss's attitude toward women is a little troubling.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
figurative (for, contributing to) (příspěvek)na předl
  (příspěvek)k, ke, ku předl
 I've put a bit of money away toward my summer holiday.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
bend [sth] to [sth],
bend [sth] toward [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(direct, turn)zamířit k, namířit k dok + předl
  zahnout k, zabočit k dok + předl
gear [sth] toward [sth/sb] (US),
gear [sth] towards [sth/sb] (UK)
vtr + prep
(adjust)přizpůsobit dok
 The TV company geared the show toward teenage girls.
 Televizní společnost se přizpůsobila nezletilým dívkám.
be geared toward [sth] (US),
be geared towards [sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(intended for)být určený pro ned, fráze
  být přizpůsobený ned + příd
 The 10k run/walk is geared toward all levels of ability, from professional marathoners to moms with strollers.
gravitate toward [sth],
gravitate towards [sth]
vi + prep
(be affected by gravity)být přitahován k ned, fráze
 The planets in the Solar System gravitate towards the Sun.
 Planety sluneční soustavy jsou přitahovány ke slunci.
gravitate toward [sth/sb],
gravitate towards [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (be drawn to)tíhnout k ned + předl
  být přitahován k ned, fráze
 Crocodiles naturally gravitate towards water.
head toward/towards [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go in direction of)jít směrem k ned, fráze
  směřovat k ned + předl
 We last saw them heading toward Los Angeles.
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vi + prep
(incline body in the direction of)naklonit se směrem k dok, fráze
 My grandmother often leans toward me in order to hear every word that I say.
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (tend towards, prefer) (přeneseně: názoru)přiklánět se k ned + předl
 In the upcoming election, he is leaning towards the Democrats.
orient [sth] to [sth],
orient [sth] toward [sth] (US),
orientate [sth] towards [sth] (UK)
vtr + prep
(adjust, position [sth](např. kostel oltářem na východ)orientovat ned
 Sally oriented her plants to the south for the best sunlight.
oriented toward [sb/sth],
(US),
orientated towards [sb/sth] (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (focused on)orientovaný na, zaměřený na, soustředěný na příd + předl
 The resort is oriented toward young couples without children.
steer [sb],
steer [sb] toward [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (towards option) (někoho k něčemu)nasměrovat, poslat dok
  (někoho k něčemu)vést ned
 Beth's parents steered her towards a career in finance.
 Bethini rodiče ji nasměrovali na kariéru ve finančnictví.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"towards" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "towards":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'towards'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.