wake-up


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
wake up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (awake from sleep)probudit se, vzbudit se dok
 I wake up every day at six o'clock.
wake up to [sth] vi phrasal + prep figurative (become aware of)uvědomit si dok
 After seeing the note in his pocket, Marsha woke up to the fact that her husband was having an affair.
wake up [sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (awaken from sleep) (někoho)probudit, vzbudit dok
 He woke me up to tell me I was snoring.
wake [sb] up to v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make aware of) (sport, aktivita)přivést někoho k dok, fráze
 He woke her up to the joys of yoga.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'wake-up' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wake-up":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wake-up'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: funny | dent

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.