wanted

Listen:
 [ˈwɒntɪd]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wanted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (desired)žádoucí, požadovaný příd
 The scientists achieved the wanted results.
 Vědci dosáhli žádoucích výsledků.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
wanted adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sought by the police) (policií)hledaný příd
 The police circulated the wanted man's picture to media outlets.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
want vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (desire) (přání)chtít ned
 I want to eat.
 Chci jíst.
want to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (would like: to do [sth])chtít ned
  přát si ned
 I want to be a doctor when I grow up.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
want nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack)nedostatek m
 Jeremy's mother reproved him for his want of manners.
want nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual desire) (sexuální)chtíč m
  (sexuální)touha ž
 He looked at her with want in his eyes.
want viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." archaic (to be destitute, poverty-stricken) (materiálně)strádat ned
want [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (request the presence of) (žádost)chtít ned
 I want you here by nine o'clock tonight.
want [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (need)potřebovat ned
  být za potřebí ned, fráze
 You'll want to arrive there before the film starts.
want [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (require, would like: [sth])chtít ned
 Hello. I want film for my camera, please.
want [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK, informal (+ ing: need)potřebovat ned
 The kitchen window wants cleaning - it's filthy!
want [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (desire sexually) (sexuálně)toužit ned
  (sexuálně)chtít ned
want [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usually passive (police: be seeking) (policie)hledat, pátrat ned
  (hovorový výraz)jít po ned + předl
 Linda's friends were surprised when they found out she was wanted by the police.
want for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (need, be without)postrádat ned
Poznámka: Usually with negative.
 My cute little sister never wants for attention.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
I want you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am sexually attracted to you) (sexuálně)Chci tě! zvol
 I want you. Let's leave this party and go back to my place.
if you want advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as you please)pokud si přeješ sp + ned
  chceš-li ned
 I can lend you some money if you want.
wanna do [sth],
want to
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (want to)chtít ned
Poznámka: „Wanna“ je zkrácená, hovorová verze infinitivu „want to“.
want ad nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (classified advertisement)inzerce ž
 Let's check the want ads and see if anyone's selling a bicycle cheap.
want out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (desire to leave)chtít odejít ned + inf
  chtít skončit ned + inf
 After her boyfriend hit her, Ophelia decided she wanted out.
want out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (desire to go outside)chtít ven ned + přísl
  chtít odejít ned + inf
 Open the door; the cat wants out.
 Otevři ty dveře, kočka chce ven.
want to do [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have a desire to) (něco udělat, dělat)chtít ned
 If you want to come, get in the car!
 Jestli chceš jet s námi, tak nasedej!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"wanted" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
In Lists: Police, more...
Collocations: is a wanted [criminal, fugitive, man], is wanted for [murder, rape, robbery], wanted [ads, posters], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wanted":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wanted'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.