watch

Listen:
 /wɒtʃ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
watch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (observe)koukat se, dívat se ned
  pozorovat ned
 Frank prefers to watch, not participate.
 Frank se radši jen kouká a sám se neúčastní.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)sledovat, pozorovat ned
 He watched the fight in the park.
 Sledoval (or: pozoroval) boj v parku.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep under observation)dohlížet, hlídat ned
  dávat pozor na dok, fráze
 The nurses are watching the children.
 Sestřičky hlídaly (or: dohlížely na) děti.
 Sestřičky dávaly pozor na děti.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wristwatch)hodinky pl
 My watch says that it is three o'clock.
 Podle mých hodinek jsou přesně tři.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time keeping guard)hlídka, stráž ž
 The private just spent four hours on watch.
 Vojín na stráži (or: hlídce) strávil čtyři hodiny.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time on duty)hlídka ž
 My watch is about to start.
 
Další překlady
EnglishCzech
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vigil)ostražitost ž
  bdělost ž
 The families are keeping watch until the sailors return.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (close observation)dohled m
  dozor m
 The doctors want to keep the patient under watch.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (watchman)hlídač, hlídačka m, ž
 Shh! The watch is coming!
watch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (keep guard)hlídkovat ned
 You must not sleep tonight. You must watch in case of burglars.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep under guard)hlídat, střežit ned
 The guards have to watch the inmates.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contemplate)pozorovat ned
  dívat se na ned + předl
 Janet is sitting in the park, watching the clouds.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (oversee)dohlížet na ned + předl
  kontrolovat ned
 The supervisor is watching our progress.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
digital watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (watch displaying time digitally)digitální hodinky
  (hovorově)digitálky
 A digital watch displays the time by numbers rather than by the position of the hands.
keep watch over [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (observe, monitor)monitorovat, hlídat ned
  držet hlídku ned + ž
 The lifeguards are keeping watch over the beach.
on the watch for [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (looking for)číhat na ned + předl
  dívat se po ned + předl
  dávat pozor na ned, fráze
 The park ranger was always on the watch for poachers and forest fires.
watch it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing a threat)pozor, bacha
 Watch it! If you come round here one more time, I'll call the police!
watch it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (be careful!)pozor, bacha
 Watch it! - the pavement's really icy today and you might slip.
watch out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be vigilant or careful)dávat pozor
 When you drive in winter you have to watch out for icy patches.
watch out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (be careful, beware)dávat pozor
 Watch out! - there's an icy patch up ahead.
watch out for [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (remain vigilant for, beware of)dávat pozor na ned, fráze
 Watch out for pickpockets when you're in a crowd. In this neighborhood you need to watch out for children playing in the street.
watch your weight v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (try not to get fatter)hlídat si váhu
 She loves rich food, so she has to be careful and watch her weight.
watchband,
watch band,
watch strap
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strap of a wristwatch)pásek k hodinkám fráze
 The watchband is available in several different colours.
wristband,
watchband,
watch band
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strap of a wristwatch)náramek hodinek m + pl
 I need to replace the wristband on my watch because it is broken.
wristwatch,
wrist-watch,
wrist watch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(timepiece worn on the wrist)náramkové hodinky příd + pl
 This wristwatch is old, but it is still accurate.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'watch' found in these entries
In the English description:
Collocations: watch [TV, television, the show, a movie, videos, the game], a [pocket, wrist, marine] watch, watch [strap, hands, face, mechanism], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "watch":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'watch'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: spare | scale

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.