wear

Listen:
 [ˈwɛə]


Pro sloveso: "to wear"

Minulý čas prostý: wore
Minulé příčestí: worn

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clothing: have on) (oblečení)nosit ned
  mít na sobě ned, fráze
 William is wearing a tie.
 This sentence is not a translation of the original sentence. William nerad nosí kravatu.
 William má na sobě kravatu.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clothing: put on)obléknout si, obléci si, obléct si dok
  vzít na sebe dok, fráze
 What should I wear today?
 Co si mám dnes obléknout (or: obléci)?
 Co si mám dne vzít na sebe?
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accessories: have on) (předměty: hodinky, šperky)nosit, mít ned
 The husband and wife wear rings.
 Manželé nosí (or: mají) prstýnky.
wear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gradual reduction)opotřebení s
 The car's tyres must be changed, due to wear.
 Pneumatiky se musí vyměnit kvůli opotřebení.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
wear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use)používání, užívání s
  využití s
 The felt on this billiard table receives constant wear.
wear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act, state of being worn) (v důsledku používání)díra ž
 There is a lot of wear on this carpet.
wear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothing: use) (oblečení)budoucí využití příd + s
 There is plenty of wear left in this winter coat.
wear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (durability) (věc)životnost ž
 These tyres are excellent quality and still have a lot of wear in them.
wear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be reduced gradually)překlad není dostupný
 The finish will wear in the salt air and sunlight.
wear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (retain a characteristic) (oblečení: funkčnost)vydržet dok
  (oblečení: funkčnost)zachovat si dok
 This coat wears well in all weather conditions.
wear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (change through use)opotřebovat se dok
  (s časem)měnit se ned
 The teacher's patience was wearing thin.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry on the body) (na zádech)nosit ned
 The students all wear backpacks.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shoes: put on) (obuv)vzít si, nasadit si dok
 Which shoes should I wear?
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clothing: habitually have on) (oblečení)nosit ned
 Amanda wears black most days.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (makeup: have on) (make-up)nosit ned
 That girl is too young to wear makeup.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (smile, expression: show) (úsměv, výraz apod.)mít ve tváři ned, fráze
 They left the cinema wearing a smile.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (manner: assume) (výraz ve tváři)nasadit dok
  (výraz ve tváři)mít ned
 He wears a smug look when he wins.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hair, fingernails: style) (nějak udělané vlasy, nehty atd.)mít ned
 I like how you wear your hair.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (tire)unavit, znavit dok
 Please stop talking - you are wearing my patience.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage by rubbing)odřít, vydřít dok
 The traffic on that floor will wear the polish.
wear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (diminish by rubbing or washing) (častým praním)seprat dok
  (častým nošením)ochodit dok
 Constant walking has worn the soles of these shoes.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
menswear,
men's wear
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (clothing for adult males)pánské oblečení příd + s
  pánská móda příd + ž
  oblečení pro muže fráze
  pánská konfekce příd + ž
 The menswear department is on the store's second floor.
 Oddělení s pánským oblečením se nachází v druhém patře.
wear and tear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (damage caused by use)opotřebení s
  běžné opotřebení příd + s
 The insurance company will pay for accidental damage, but not wear and tear.
wear away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be eroded)opotřebovat se dok
 The face of the statue was wearing away due to acid rain.
wear [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (erode)opotřebovat ned
  (kámen apod.)omlít, vymlít dok
 Over time, the wind and rain wear away the stone of buildings.
wear [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (pass time) (čas)strávit dok
 They wore the night away with stories of their youth.
 Strávili noc vyprávěním historek z dětství.
wear down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be eroded)opotřebovat se dok
  (přeneseně)ochodit se dok
 The heel of my right shoe wears down more than the left one.
wear [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (erode)opotřebovat dok
  (o noži apod.)ztupit dok
 She wore down the blade by using it so often.
 Používala ten nůž tak často, až ho ztupila.
wear [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (tire into submission) (někoho)udolat dok
 The children's constant pleading for sweets wore me down, until I finally gave in and let them have some.
wear [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (exhaust)unavovat ned
  vyčerpávat ned
 Her constant complaining wears me down.
 Jeho neustálé stěžování mne hrozně unavuje.
wear off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (effect: diminish)vyprchat dok
  vymizet dok
 The pain-relieving effects of the aspirin would wear off after just an hour.
wear on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (time: pass slowly) (přeneseně, o čase)ubíhat ned
 They became bored as time wore on.
wear on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (annoy)rozčilovat ned
  štvát ned
 The clock's ticking is beginning to wear on my nerves.
wear [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (exhaust, tire)vyčerpat, unavit dok
  vyčerpávat ned
 Hard work will wear you out if you do not take breaks.
wear [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (destroy through use)opotřebit, opotřebovat dok
wear [sth] out,
wear [sth] through
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(make a hole in [sth])prodřít dok
  odřít dok
 Our children have worn out the knees of their trousers.
 Děti mají prodřená kolena na kalhotách.
wear out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be destroyed through use)opotřebovat se, opotřebit se dok
 If I use my toothbrush eight times a day, it will wear out quickly.
wear [sth] well vtr + adv (look good in)osvědčit se dok
 Mmm, she certainly wears that bikini well!
wear well vtr + adv figurative (age, etc.: assume comfortably) (věk, zodpovědnost apod.)dobře snášet přísl + ned
 Mr Jones is wearing his new authority well!
wear well vi + adv (be enduring)osvědčit se dok
 I buy practical, simple clothes that wear well and don't go out of style.
wear well vi + adv (not age too fast)osvědčit se dok
 Car tires don't seem to wear as well as they used to.
wear well vi + adv figurative (person: not look old) (na svůj věk)vypadat dobře ned + přísl
 Your father's wearing well, considering he's 93.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"wear" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: (have to) wear a [helmet, mask, uniform, suit], [casual, formal, office, school, winter, evening] wear, ready-to-wear [clothes, clothing, fashion], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "wear":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'wear'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.