while

Listen:
 hwaɪl]


WordReference English-Czech Dictionary © 2018:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (during the time that)zatímco sp
  při předl
  během předl
 She wrote an email while watching TV.
 Napsala e-mail, zatímco se dívala na televizi.
 Napsala e-mail při sledování televize.
 Napsala e-mail během sledování televize.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as long as)zatímco sp
 While you are reading the newspaper, I suppose I'll read my book.
 Asi si vezmu knihu, zatímco čteš noviny.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (so long as)pokud sp
  dokud sp
 While there is adequate food and water, the people will accept any authority or army.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (although)ačkoliv, přestože sp
 While I'm glad he's come to stay with us, I do wish he wouldn't use all the milk!
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (at the same time) (ve stejnou dobu)zatímco sp
 While the rule changes will benefit spectators somewhat, referees will be really overjoyed.
while conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (but)zatímco, kdežto sp
 Even though we do the same job, he makes $50,000 per year while I only make $40,000.
while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time interval)chvíle ž
  chvilka ž zdrob
 A while passed before she finally came.
 Uběhla chvíle, než konečně dorazila.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2018:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a while ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (short time in the past)před chvílí předl + ž
  nedávno přísl
  před nedávnem předl + s
 A while ago I went on vacation to Cancun.
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po chvíli
  chvíli poté
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
all the while exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at the same time, meanwhile)celou dobu příd + ž
  zatímco sp
 He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.
for a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for some time)na chvíli předl + ž
  na moment předl + m
 I'm going down to the pub for a while.
 Jdu na chvíli do hospody.
in a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za chviličku
 Olivia said that she would be there in a little while.
in a short while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)za krátkou chvíli fráze
  za chviličku příd + ž zdrob
in a short while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (within a brief span of time)za krátkou chvíli fráze
  za chviličku příd + ž zdrob
in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short time from now)za chvíli předl + ž
  brzo přísl
 I'll be back in a while to pick up the rest of my belongings.
in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for an unspecified period)nějakou dobu záj + ž
 I haven't seen Steve in a while; I wonder what he's doing these days.
a little while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (short time)chvilka, chvilička ž zdrob
 It will only take me a little while to finish this book.
once in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (occasionally)příležitostně přísl
  jednou za čas fráze
 I hear from old school friends once in a while.
take a while v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be fairly time-consuming)trvat dlouho ned + přísl
  trvat ned
 This sentence is not a translation of the original sentence. Objednal jsem si balík na internetu, ale doručení bude trvat.
while [sth] away,
wile [sth] away
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(time: spend idly) (přeneseně)zabíjet čas ned + m
  krátit čas ned + m
 I whiled away a few minutes looking in shop windows.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"while" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "while":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'while'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: thunder | boom

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.