whisper

Listen:
 hwɪspər]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
whisper viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (talk softly)šeptat ned
  zašeptat dok
 The professor was whispering and no one could hear what he was saying.
whisper to [sb] vi + prep (talk softly to [sb])šeptat si ned
 The student leaned across the desk to whisper to her friend.
whisper,
whisper that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: say softly)zašeptat dok
  pošeptat dok
 Steve whispered that he was sorry.
whisper [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say softly)pošeptat dok
  zašeptat dok
 Janet whispered her condolences to the widow.
whisper [sth] to [sb] vtr + prep (say softly to [sb])pošeptat dok
 The little boy whispered his secret to his mother.
whisper,
whisper to [sb] that
vtr + prep
(with clause: say softly to [sb])pošeptat dok
 Ellen whispered to Lucy that she was leaving.
whisper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soft talk)šeptání, šuškání s
  šepot m
 The students were meant to be working in silence, but their teacher could hear whispers.
whisper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, often plural (rumour) (neformální)klep, drb m
  fáma ž
 There's a whisper going around the office that the boss is leaving at the end of the year. I've heard whispers that the company is going to be taken over.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
whisper viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make rustling sound)ševelit ned
  šumět ned
 The wind whispered among the leaves.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
sink to a whisper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (voice: become quiet)přejít v šepot dok, fráze
 John's voice sank to a whisper as he told the scary story.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"whisper" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: her voice [dropped, lowered] to a whisper, voices [held, strained] in hushed whispers, (was) [said, uttered, passed on] in whispers, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "whisper":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'whisper'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.