bird

Listen:
 /bɜːd/


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (winged animal)πουλί ουσ ουδ
  (επίσημο)πτηνό ουσ ουδ
 Morning brings the sound of birds chirping in the trees.
 Το πρωί φέρνει τους ήχους των πουλιών που κελαηδούν στα δέντρα.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ο πιγκουίνος είναι το μόνο πτηνό που δεν μπορεί να πετάξει.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal, US (strange, eccentric person) (μεταφορικά, ανεπίσημο)φρούτο ουσ ουδ
 That boy with the funny hat sure is a strange bird.
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang, potentially offensive (young woman) (αργκό, πιθανώς προσβλ)γκόμενα, γκομενίτσα ουσ θηλ
  (αργκό, πιθανώς προσβλ)γκομενάκι ουσ ουδ
 Simon's new bird is absolutely stunning.
bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated, uncountable, UK, slang (prison sentence) (μεταφορικά, καθομιλουμένη)στενή ουσ θηλ
  (αργκό)ψειρού, μπουζού ουσ θηλ
 George is doing bird again. The burglar will definitely be given bird after the trial.
the bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (vulgar middle-finger gesture) (χειρονομία: χυδαίο)κωλοδάχτυλο ουσ ουδ
 The other driver flipped me the bird.
bird,
birdie (US),
shuttlecock (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(badminton: shuttlecock) (αθλητισμός: μπάντμιντον)φτερό ουσ ουδ
 Swat the bird hard with your badminton racquet.
bird,
go birding
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(watch birds)παρατηρώ τα πουλιά περίφρ
  πηγαίνω για παρατήρηση πουλιών περίφρ
 Every summer, Allison goes birding in Canada.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
A bird in the hand is worth two in the bush. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (Don't risk what you have.)κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι έκφρ
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
an early bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person: rises early)πρωινός τύπος φρ ως ουσ αρσ
 My husband's an early bird, but I find it hard to get out of bed in the morning.
bird cage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal enclosure for a bird) (πουλιού)κλουβί ουσ ουδ
 My pet parrot always chews on the bars of its bird cage.
bird call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song of a bird)κελάηδισμα ουσ ουδ
bird call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device: mimics birdsong)συσκεύη που μιμείται το κελάηδισμα των πουλιών
bird dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retriever: used in hunting)κυνηγόσκυλο, λαγωνικό ουσ ουδ
bird dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (dog: pointer, setter) (ράτσα)πόιντερ, σέτερ ουσ ουδ ακλ
bird dropping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excrement of a bird)κουτσουλιά ουσ θηλ
  κοτσιλιά ουσ θηλ
 I just got my car cleaned, and now there are bird droppings all over it.
bird feeder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device: dispenses bird feed)ταΐστρα ουσ θηλ
  (κατά λέξη)ταΐστρα πουλιών περίφρ
 Squirrels are constantly trying to steal seed from the bird feeder.
bird food nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seed for birds to eat)τροφή για πουλιά ουσ θηλ
 Teresa filled the bird feeder with bird food and hung it from a tree.
bird-of-paradise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tropical bird)πουλί του παραδείσου ουσ ουδ
bird of paradise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flower: strelitzia) (λουλούδι)στρελίτζια ουσ θηλ
  πουλί του παραδείσου φρ
bird ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (band or tag attached to bird's leg)δαχτυλίδι πτηνών περίφρ
  δαχτυλίδι πουλιών περίφρ
 A bird ring is used as an identification device in the annual bird census.
bird sanctuary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (permanent shelter for birds)καταφύγιο πουλιών ουσ ουδ
bird sanctuary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (habitat reserved for birds)καταφύγιο πουλιών ουσ ουδ
bird seed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grain fed to birds)καναβούρι ουσ ουδ
 Rita put some bird seed on the bird table.
bird watcher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hobbyist who observes wild birds)παρατηρητής πουλιών ουσ αρσ
 Charles is an avid bird watcher; he even has a telescope set up in the dining room.
bird watching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (observing wild birds)μη διαθέσιμη μετάφραση
Σχόλιο: δεν υπάρχει αντιστοιχία
 Bird-watching is a very popular pastime in the UK.
bird's nest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (structure built by a bird)φωλιά πουλιού ουσ θηλ
 There is a bird's nest built in the tree outside my house.
bird's-eye view nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view from above)εναέρια άποψη επίθ + ουσ θηλ
  άποψη από ψηλά περίφρ
  (κάπως πιο γενικά)πανοραμική άποψη επίθ + ουσ θηλ
Σχόλιο: Όσον αφορά τη χρήση στην αρχιτεκτονική ή τις τέχνες δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος.
 I got a bird's-eye view of the Atlantic as my plane flew over it.
carrion bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird: eats corpses)όρνιο ουσ ουδ
  (λόγιος)όρνεο ουσ ουδ
 The vulture is a carrion bird.
early bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] who wakes up early)πρωινός τύπος επίθ + ουσ αρσ
  (μεταφορικά)αυτός που ξυπνάει με τα κοκόρια περίφρ
early bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] arriving before others)αυτός που φτάνει πάντα πρώτος περίφρ
Early Bird proper nproper noun: Names a unique person, place, thing, group, or idea--for example, "John," "Africa," "Manchester United." Always capitalized. (satellite) (τεχνητός δορυφόρος)Early Bird ουσ αρσ άκλ
free as a bird adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (really free)ελεύθερο πουλί φρ
 When this school year is over, I'll be free as a bird.
game bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wild bird: hunted)φτερωτό θήραμα επίθ + ουσ ουδ
  (πιο απλά, στο λόγο)πουλί ουσ ουδ
 Henry enjoyed hunting game birds such as woodcock, partridge and pheasant.
migratory bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird that makes a seasonal journey)αποδημητικό πουλί ουσ ουδ
 The swallow is a migratory bird that flies to warmer climes in the winter.
pie bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kitchen gadget to vent steam)εξάρτημα σε σχήμα πουλιού για να φεύγει ο ατμός κατά το ψήσιμο
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος.
wading bird nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long-legged bird that lives in water) (πτηνός)ερωδιός ουσ αρσ
 The flamingo is a very beautiful wading bird.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
'bird' found in these entries
In the English description:
Collocations: birding in [Canada, the forest], a [song, game, flightless, wading] bird, [has, is suffering from] bird flu, more...

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση bird στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'bird'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Σουηδικά | Dutch | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: clear | tie

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.