bowling

Listen:
 [ˈbəʊlɪŋ]


Του ρήματος: "to bowl"

Present Participle: bowling

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game: skittles, tenpins)μπόουλινγκ, bowling ουσ ουδ άκλ
 Eric is good at bowling; he won a tournament last year.
 Ο Έρικ είναι καλός στο μπόουλινγκ. Κέρδισε ένα τουρνουά πέρυσι.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowls game)μπόουλινγκ σε χόρτο, bowling σε χόρτο φρ ως ουσ ουδ
bowling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of sending ball to batsman)ρίξιμο της μπάλας περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep round dish)μπολ ουσ ουδ άκλ
  μπολάκι ουσ ουδ
 We filled a bowl with popcorn before the movie.
 Γεμίσαμε ένα μπολ με ποπ-κορν, πριν από την ταινία.
bowl of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowlful)μπολ ουσ ουδ άκλ
  μπολάκι ουσ ουδ
 I ate a bowl of peanuts as a snack.
 Έφαγα ένα μπολ φιστίκια για σνακ.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geology: basin)λεκάνη ουσ θηλ
  κοίλωμα ουσ ουδ
 The bowl of the crater was about six kilometres in diameter.
 Η λεκάνη του κρατήρα είχε διάμετρο περίπου έξι χιλιόμετρα.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowl-shaped depression) (για μεγάλου μεγέθους κοίλωμα)λεκάνη ουσ θηλ
  (συνήθως για ηφαίστειο)κρατήρας ουσ αρσ
  (για μικρού μεγέθους κοίλωμα)βαθούλωμα ουσ ουδ
  κοίλωμα ουσ ουδ
 The bowl, or crater, of an extinct volcano is called a caldera.
 Η λεκάνη, ή κρατήρας, ενός ανενεργού ηφαιστείου ονομάζεται καλντέρα.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pipe: cup-shaped part)μπολ ουσ ουδ άκλ
 He filled the bowl of the pipe with tobacco.
 Γέμισε το μπολ της πίπας με καπνό.
bowl viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cricket: be bowler) (κρίκετ)είμαι bowler ρ έκφρ
 The captain told Fred that it was his turn to bowl.
 Ο αρχηγός είπε στον Φρεντ ότι ήταν η σειρά του να είναι bowler.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plastic receptacle for washing dishes)λεκάνη ουσ θηλ
 Lisa left the casserole dish to soak in the bowl.
 Η Λίζα άφησε το πυρέξ να μουλιάσει στη λεκάνη.
bowl [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, score in bowling) (για μπόουλινγκ)παίζω ρ μ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 He bowled a perfect game.
 Έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
Bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (arena, stadium)στάδιο ουσ ουδ
 One championship is played in the Peach Bowl in Georgia.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball for ninepins, tenpins) (με τρύπες: πχ μπόουλιγκ)μπάλα ουσ θηλ
 Audrey threw the bowl and scored a strike.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (competition) (αμερικάνικο ποδόσφαιρο)μπόουλ ουσ ουδ άκλ
 The Super Bowl is the major event of the football season.
 Το Σούπερ Μπόουλ είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της σεζόν.
bowls nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: lawn bowls)μπόουλινγκ στο γρασίδι περίφρ
 Brian enjoys playing bowls with his friends at the weekend.
bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball for bowls)μπάλα ουσ θηλ
  μπαλάκι ουσ ουδ
 The bowl is the wooden ball with flattened sides used to play bowls.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
bowl,
go bowling
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(play tenpins, skittles)παίζω μπόουλινγκ περίφρ
 We like to bowl on Wednesday nights.
 Μας αρέσει να παίζουμε μπόουλινγκ τα βράδια της Τετάρτης.
bowling alley nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (venue for tenpin bowling)αίθουσα μπόουλινγκ φρ ως ουσ θηλ
  μπόουλινγκ ουσ ουδ άκλ
 My gym class went to the bowling alley last week for our unit on bowling.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Με τους συμμαθητές μου πηγαίνουμε στην αίθουσα μπόουλινγκ για να παίξουμε και να διασκεδάσουμε.
bowling ball nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large: for tenpins)μπάλα του μπόουλινγκ ουσ θηλ
 The bowling ball was so heavy that I thought I would drop it on my toes.
 Η μπάλα του μπόουλινγκ ήταν τόσο βαριά που νόμισα ότι θα την αφήσω να πέσει στα δάχτυλα των ποδιών μου.
bowling ball nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small: for lawn bowls)μπάλα του μπόουλινγκ ουσ θηλ
bowling pin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skittle)κορίνα ουσ θηλ
lawn bowling,
bowls,
lawn bowls
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sport: bowls played on a green)μπόουλινγκ επί χόρτου περίφρ
  μπόουλινγκ σε χορτάρι περίφρ
ten-pin bowling,
skittles,
tenpins
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(game of skittles)μπόουλινγκ ουσ ουδ άκλ
  (κατά λέξη)μπόουλινγκ με 10 κορίνες περίφρ
tenpin bowling,
ten-pin bowling,
US: tenpins
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bowling with ten pins)μπόουλινγκ με δέκα κορίνες περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
bowl cut nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (haircut) (κούρεμα μαλλιών)καπελάκι ουσ ουδ
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(knock to the ground)ρίχνω κάτω περίφρ
 The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (astound, amaze) (μεταφορικά)καταπλήσσω, εκπλήσσω ρ μ
 Well, bowl me over! I'm holding a winning lottery ticket.
bowl-shaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deeply curved, concave)κοίλος επίθ
cereal bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dish for breakfast cereal)μπολ για δημητριακά ουσ ουδ
 A cereal bowl is deep and has steep sides which help to prevent spilling milk or cereal out of the bowl. I use the same cereal bowl every morning.
 Το μπολ για δημητριακά είναι βαθύ και έχει κοίλες πλευρές, με αποτέλεσμα να μην χύνονται το γάλα και τα δημητριακά απέξω. Χρησιμοποιώ το ίδιο μπολ για δημητριακά κάθε πρωί.
dust bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area of barren land)άγονη γη επίθ + ουσ θηλ
the Dust Bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (dust storms, drought in 1930s America)καταιγίδα σκόνης και ξηρασία που έπληξε την Αμερική τη δεκαετία του 1930
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος
fish bowl,
fishbowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(container for pet fish)γυάλα ουσ θηλ
 I need to clean the fish bowl this week.
fish bowl,
fishbowl,
goldfish bowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (place, situation: no privacy) (μεταφορικά)μικροσκόπιο ουσ ουδ
 I can't stand living in this fish bowl a minute longer!
fruit bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dish for displaying fruit)φρουτιέρα ουσ θηλ
 I was disappointed to find that the fruit bowl contained wax fruit.
goldfish bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (round glass container for goldfish)γυάλα με χρυσόψαρα ουσ θηλ
 The comedian pretended to be an astronaut by placing a gold fish bowl over his head.
mixing bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle for stirring ingredients)μπολ ανάμιξης, μπολ ανάμειξης περίφρ
  (καθομιλουμένη, γενικά)μπολ ουσ ουδ άκλ
punch bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle for party drinks)μπολ για παντς περίφρ
rice bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep dish for rice)πιατέλα για ρύζι ουσ θηλ
 The rice bowl must be placed next to the spoon and the fork.
salad bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large dish for salad vegetables)σαλατιέρα ουσ θηλ
 Mom always tosses salad in the big wooden salad bowl.
soup bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deep dish for soup)βαθύ πιάτο σούπας, σουπιέρα έκφρ
 There were two styles of soup bowls in the range: deep and shallow.
sugar bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle: holds sugar)βάζο για τη ζάχαρη ουσ ουδ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 Never put a wet teaspoon back in the sugar bowl.
Super Bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: annual championship)Σούπερ Μπόουλ φρ ως ουσ ουδ
toilet bowl,
bowl
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basin of lavatory) (τουαλέτας)λεκάνη ουσ θηλ
washing-up bowl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (receptacle for washing dishes)λεκάνη ουσ θηλ
  (κατά λέξη)λεκάνη για το πλύσιμο των πιάτων περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'bowling' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
In the English description:
Collocations: join a bowling league, have bowling league on [Monday], go to bowling league on [Monday], more...

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση bowling στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'bowling'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: smart | drag

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης