Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

colour sergeant

Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο color παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης:colour | sergeant

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (individual hue)χρώμα ουσ.ουδ.
 Is red your favourite colour?
 Είναι το αγαπημένο σου χρώμα το κόκκινο;
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (hues collectively)χρώμα ουσ ουδ
 When she added colour to her drawing, it came alive.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (paint, etc.)χρώμα ουσ ουδ
 You need to add a little colour to this painting to brighten it up.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (cheeks: redness)χρώμα ουσ ουδ
  κοκκίνισμα ουσ ουδ
 You could tell he'd been playing sport because of the colour in his cheeks.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (skin: pigmentation, tan)χρώμα ουσ ουδ
 Have you been on the beach? Your skin's got some colour to it.
 Πήγες στην παραλία; Το δέρμα σου έχει πάρει χρώμα.
color [sth],
UK: colour
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US (apply color) (προσθέτω χρώμα)χρωματίζω ρ.μετ.
  (συχνά μεγάλες επιφάνειες)βάφω ρ.μετ.
  (ενίοτε αρνητικό)μπογιατίζω ρ μ
 The girl coloured a tree on her piece of paper.
 Το κορίτσι χρωμάτισε (or: έβαψε) το δέντρο στο χαρτί της.
  Αποφάσισε να βάψει (or: μπογιατίσει) τον τοίχο κόκκινο.This sentence is not a translation of the English sentence.
color [sth],
UK: colour
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US, figurative (influence)διαμορφώνω ρ μ
  επηρεάζω ρ μ
 His experience in the war coloured his understanding of the world.
color,
UK: colour
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
US (not black and white)έγχρωμος επίθ
 He bought a colour TV.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (nature)φύση ουσ θηλ
  χαρακτήρας ουσ αρσ
 After I got to know him, I saw the colour of his soul.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (appearance)όψη ουσ θηλ
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (vivid character) (μεταφορικά)χρώμα ουσ ουδ
  ζωντάνια, φρεσκάδα ουσ θηλ
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (sound quality) (μεταφορικά)χρώμα ουσ ουδ
  τόνος ουσ αρσ
 These speakers really reproduce the colour of the music very well.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (member's ribbon)χρώματα ουσ ουδ πλ
  διακριτικά επίθ ως ουσ ουδ πλ
 They arrived, all wearing the club's colour.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (evocative language)ζωντάνια ουσ θηλ
  (μεταφορικά)χρώμα ουσ ουδ
 Mark writes with a lot of colour, and his stories always have vivid imagery.
colors,
UK: colours
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
US, usu plural (flag) (σημαίας)χρώματα ουσ ουδ πλ
 The marchers in the parade proudly showed the colours of their region.
color,
UK: colour
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US (blush)κοκκινίζω ρ αμ
 You could see him colour when asked about his girlfriend.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Σύνθετοι τύποι:
color photo,
UK: colour photo
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (photograph in full colour)έγχρωμη φωτογραφία ουσ.θηλ.
color television,
UK: colour television
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (tv set showing images in colour)έγχρωμη τηλεόραση ουσ.θηλ.
color television,
UK: colour television
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (tv broadcast in colour)έγχρωμη τηλεόραση ουσ.θηλ.
color-blind,
color blind,
UK: colour-blind
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (inability to distinguish certain colours)αχρωματοψία ουσ.θηλ.
Σχόλιο: hyphen omitted when term is an adj after a noun
four-color process,
UK: four-colour process
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (four-colour printing method)μέθοδος εκτύπωσης με τέσσερα χρώματα ουσ.θηλ.
hair color,
UK: hair colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (shade)χρώμα μαλλιών περίφρ
 Teenage girls often change their hair color experimentally.
hair color,
UK: hair colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (dye)βαφή μαλλιών περίφρ
local color,
UK: local colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (features of a place) (μεταφορικά)τοπικό χρώμα, ντόπιο χρώμα επίθ + ουσ ουδ
  χρώμα της περιοχής περίφρ
 Take us on a tour of the bars and show us some of the local color.
local color,
UK: local colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (quirky points)μη διαθέσιμη μετάφραση
lose color,
UK: lose colour
vtr + n
US (go pale, fade) (μεταφορικά)χάνω το χρώμα μου έκφρ
  χλωμιάζω ρ αμ
 People lose color when they pass out.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση colour sergeant στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'colour sergeant'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσεχικά | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης