crack

Listen:
 [ˈkræk]


Σε αυτή τη σελίδα: crack, craic
Ο όρος 'crack' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'craic'. Θα τον βρείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γραμμές.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
crack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (split)ρωγμή, σχισμή ουσ θηλ
  χαραγματιά, ραγισματιά ουσ θηλ
  ράγισμα ουσ ουδ
  χαραμάδα ουσ θηλ
 When I was young, I tried not to step on cracks in the sidewalk.
 Όταν ήμουν μικρός προσπαθούσα να μην πατάω ρωγμές στο πεζοδρόμιο.
crack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud, sharp sound)κρότος ουσ αρσ
  (ήχος)σπάσιμο ουσ ουδ
  (καθομιλουμένη)κρακ ουσ ουδ άκλ
 That sounded like the crack of a rifle!
 Αυτό ακούστηκε σαν κρότος από ντουφέκι!
crack,
crack cocaine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (drug: cocaine)κρακ ουσ ουδ άκλ
 Cyrus was arrested for dealing crack.
 Ο Σάιρους συνελήφθη γιατί έκανε διακίνηση κρακ.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be broken)σπάω ρ αμ
 Kate dropped the bowl and it cracked into two pieces.
 Η Κέιτ έριξε το μπολ κι αυτό έσπασε σε δύο κομμάτια.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be damaged, leaving lines)ραγίζω ρ αμ
  κάνω ρωγμές περίφρ
  εμφανίζω ρωγμές περίφρ
 The wall cracked in the earthquake, but the house was still standing.
 Ο τοίχος έκανε ρωγμές από το σεισμό, αλλά το σπίτι ακόμα στέκονταν.
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, split)ραγίζω ρ μ
  σπάζω, σπάω ρ μ
 Jenny cracked her head on the table as she fell.
 Η Τζένη έσπασε το κεφάλι της στο τραπέζι καθώς έπεφτε.
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (damage, leaving lines)ραγίζω ρ μ
 I've cracked my car's windscreen.
 Ράγισα το παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου.
crack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (solve: mystery or puzzle)βρίσκω τη λύση περίφρ
  λύνω το μυστήριο περίφρ
 Sherlock Holmes always found the guilty party; he cracked every case.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
crack adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (expert)άριστος επίθ
  (καθομιλουμένη)εξπέρ επίθ άκλ
  (μεταφορικά, καθομ)αστέρι ουσ ως επίθ
 Annie Oakley began shooting when she was eight and was a crack shot by the time she was fifteen. A crack reporter uncovered the scandal.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (person: give in to pressure) (μεταφορικά)σπάω, σπάζω ρ αμ
 They tried to force him to tell the secret, but he didn't crack.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (whip: make snapping sound when flicked)κροταλίζω ρ αμ
 The whip cracked, and the oxen began to move.
crack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (voice: break abruptly) (μεταφορικά)σπάω ρ αμ
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (joke: say, utter) (μεταφορικά, ανεπίσημο)πετάω, εκτοξεύω ρ μ
 Johanna wanted to have a serious discussion, but Jim kept cracking jokes.
crack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (whip: flick, making a snapping sound)κροταλίζω ρ μ
 The coachman cracked the whip, and the horses went faster.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
crack | craic
ΑγγλικάΕλληνικά
another crack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (another attempt)ακόμα μία προσπάθεια, απόπειρα, δοκιμή ουσ θηλ
 If you give me another crack at solving the riddle, I'm sure I'll get it.
at the crack of dawn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (early in morning)νωρίς το πρωί επίρ
 I have to get up at the crack of dawn to get to work on time.
crack a joke v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a funny remark)λέω ένα αστείο, λέω κάτι αστείο περίφρ
  καλαμπουρίζω ρ αμ
  λέω καλαμπούρια, κάνω καλαμπούρια περίφρ
 Sometimes if you crack a joke, it lightens the mood.
crack a smile v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (manage to smile) (καθομιλουμένη)σκάω χαμόγελο έκφρ
 The tennis player managed to crack a smile even though she had lost the match.
crack down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (enforce laws)παίρνω σκληρότερα μέτρα έκφρ
 The police will no longer tolerate public drunkenness; they're going to crack down.
 Η αστυνομία δε θα ανεχθεί πλέον τη δημόσια μέθη. Θα πάρει σκληρότερα μέτρα.
crack down on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (not tolerate)παίρνω αυστηρά μέτρα εναντίον έκφρ
 The principal is starting to crack down on unexcused absences.
 Ο διευθυντής αρχίζει να παίρνει αυστηρά μέτρα εναντίον όσων κάνουν αδικαιολόγητες απουσίες.
crack down on [sb] vi phrasal + prep informal (punish) (καθομιλουμένη)τσακώνω, πιάνω ρ μ
 Every holiday, police set up checkpoints to crack down on drunk drivers.
 Κάθε φορά στις γιορτές η αστυνομία στήνει μπλόκα για να τσακώσει τους μεθυσμένους οδηγούς.
crack on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, informal (do, work on quickly)κάνω κάτι γρήγορα περίφρ
  πέφτω με τα μούτρα στη δουλειά έκφρ
crack [sth] open vtr + adj (break apart, split)σπάζω, σπάω, ανοίγω ρ μ
 He cracked open a brazil nut and discarded the shell.
crack [sth] open vtr + adj informal (open in celebration) (καθομιλουμένη)ανοίγω ποτό με θόρυβο έκφρ
 Let's crack open this bottle and get the party started.
crack [sth] open vtr + adj informal (window, door: open slightly) (καθομιλουμένη)ανοίγω μια χαραμάδα έκφρ
 John cracked the door open and looked into his sister's bedroom.
crack open vi + adj (break apart, split) (κυριολεκτικά)ανοίγω βίαια ρ μ
 The watermelon cracked open when it fell off the picnic table.
crack team nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of experts assembled for a task)ομάδα ειδικών φρ ως ουσ θηλ
crack the whip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be strict with workers)διευθύνω με το μαστίγιο έκφρ
 Your lazy employees will never change unless you start cracking the whip.
 Οι τεμπέληδες υπάλληλοί σου δε θα αλλάξουν ποτέ, εκτός αν αρχίσεις να τους διευθύνεις με το μαστίγιο.
crack-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (mental breakdown) (ανεπίσημο)αμόκ ουσ ουδ άκλ
  (καθομιλουμένη)κρίση ουσ θηλ
crack up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (laugh)λύνομαι στα γέλια έκφρ
 It was so funny I cracked up.
 Ήταν τόσο αστείο που λύθηκα στα γέλια.
crack up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (have mental breakdown) (αργκό)καταρρέω ρ αμ
 I haven't slept for days, I'm close to cracking up.
 Δεν έχω κοιμηθεί για μέρες. Κοντεύω να καταρρεύσω.
crack [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang, figurative (make laugh)κάνω κπ να ξεκαρδιστεί έκφρ
 The joke he told really cracked me up.
 Το ανέκδοτο που είπε με έκανε πραγματικά να ξεκαρδιστώ.
crackup,
crack-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (collision, crash)σύγκρουση ουσ θηλ
crackup,
crack-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(alliance, agreement: breakdown)κατάρρευση ουσ θηλ
  διάλυση ουσ θηλ
craic,
crack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
Irish (fun or entertainment)διασκέδαση, ψυχαγωγία ουσ θηλ
take a crack at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (attempt [sth])δοκιμάζω τις δυνάμεις μου σε κτ περίφρ
 I can't finish this crossword puzzle - do you want to take a crack at it?
 Δεν μπορώ να τελειώσω το σταυρόλεξο. Θες να δοκιμάσεις εσύ τις δυνάμεις σου;
a tough nut to crack,
a hard nut to crack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal ([sb] hard to persuade)που δεν πείθεται εύκολα περίφρ
  (δεν αλλάζει γνώμη)αγύριστο κεφάλι έκφρ
 Good luck with getting him to agree - he's a tough nut to crack.
a tough nut to crack,
a hard nut to crack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal ([sth] hard to solve)δύσκολος επίθ
 This algebra equation is a tough nut to crack.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'crack' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:
Συμφράσεις: smoke a crack pipe, has a crack addiction, is a crack addict, περισσότερα…

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση crack στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'crack'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: dear | knack

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης