WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Κύριες Μεταφράσεις
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of dying)θάνατος ουσ.αρ.
   (μεταφορικά, ευφημισμός)τέλος ουσ ουδ
 His death was sudden.
 Ο θάνατος του ήταν ξαφνικός.
 Το τέλος του ήταν ξαφνικό.
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (way of dying)θάνατος ουσ.αρ.
   (μεταφορικά, ευφημισμός)τέλος ουσ ουδ
 She suffered a horrible death.
 Υπέφερε έναν οδυνηρό θάνατο.
 Ο άτυχος άντρας είχε πολύ άσχημο τέλος.
 
Συμπληρωματικές Μεταφράσεις
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (symbol carrying scythe)  (μυθολογία)χάρος ουσ αρσ
  χάροντας ουσ αρσ
 Death came calling in the night.
  Παραλίγο να μην επιζήζω, είδα το χάρο με τα μάτια μου.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (state of being dead)θάνατος ουσ αρσ
 The body looked peaceful in death.
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (destruction)θάνατος ουσ αρσ
 The bombs rained death upon the land.
 Οι βόμβες σκόρπισαν το θάνατο στη χώρα.
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bloodshed)θάνατος ουσ αρσ
   (βίαιος θάνατος)αιματοχυσία ουσ θηλ
   (μεταφορικά)αίμα ουσ ουδ
 The survivors witnessed much death.
 Οι επιζώντες έγιναν μάρτυρες πολλών θανάτων.
  Όσοι επέζησαν από την πολιορκία, έγιναν μάρτυρες τις αιματοχυσίας.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
  Τόσα χρόνια πεζοναύτης, έχω δει πολύ αίμα.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (end)τέλος ουσ ουδ
 Budget cuts will cause the death of this project.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Σύνθετοι Τύποι:
Angel of Death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (death personified)ο Θάνατος ουσ.αρ.
 Some say that the devil is the Angel of Death.
at death's door advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very ill, about to die)  (μεταφορικά)με το ένα πόδι στον τάφο έκφρ.
bored to death adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (very weary and lack stimulation)  (μεταφορικά)σκυλοβαριέμαι ρ αμ
 Sitting in class he was bored to death with the teacher's lecture. She was bored to death waiting for her friend to arrive.
 Καθόταν στην τάξη και σκυλοβαριόταν να ακούει τη διάλεξη του καθηγητή. Σκυλοβαρέθηκε περιμένοντας το φίλο της να έρθει.
cheat death v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (escape [sth] life-threatening)καταφέρνω να επιζήσω, κοροϊδεύω τον θάνατο ρ.μετ.
 The dog cheated death in running across the busy street.
crib death
UK: cot death
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (sudden infant death syndrome)  (ΗΠΑ)σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου έκφρ.
 People still disagree about the causes of crib death.
death certificate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (official record of [sb]'s death)  (επίσημο έγγραφο που δηλώνει το θάνατο κάποιου)πιστοποιητικό θανάτου ουσ.ουδ.
 I received my father's death certificate in the mail about a month after he passed.
death chamber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gas chamber)θάλαμος αερίων ουσ.αρσ.
death knell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sign of imminent demise)  (μεταφορικά)προαναγγελία θανάτου έκφρ.
 The CD format sounded the death knell for cassettes.
Death Knight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fantasy game character)ιππότης του θανάτου ουσ.αρ.
death penalty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (capital punishment)  (ποινή εκτέλεσης)θανατική ποινή ουσ.θηλ.
 His sentence was the death penalty.
death rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of people dying)ποσοστό θνησιμότητας ουσ.ουδ.
 A country's population increases if the birth rate is higher than the death rate.
death row nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cellblock for prisoners sentenced to death)πτέρυγα μελλοθανάτων ουσ.θηλ.
 Some of the most violent criminals of our time are sitting on death row.
death tax nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duty payable on [sb]'s death)η μετάφραση δεν είναι διαθέσιμη
 He thought he would get a big inheritance from his father, but after the death tax it wasn't even enough to buy a car.
death throes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (final pangs, convulsions)επιθανάτια αγωνία ουσ.θηλ.
   (αρχαϊκό)πνέω τα λοίσθια έκφρ.
death throes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (business: final stages before dissolution)  (επιχείρηση, μεταφορικά)επιθανάτια αγωνία ουσ.θηλ.
   (αρχαϊκό)πνέω τα λοίσθια έκφρ.
death toll nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total number of deaths)φόρος αίματος έκφρ.
 The death toll from the earthquake is rising rapidly as more and more bodies are discovered amidst the collapsed buildings.
death wish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (extreme recklessness)  (απερισκεψία)ευχή θανάτου ουσ.θηλ.
 Riding his bike drunk...you'd think he has a death wish.
death wish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (psychiatry: desire to die)  (ψυχολογία)ευχή θανάτου ουσ.θηλ.
die a natural death v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (die of natural causes)πεθαίνω από φυσικά αίτια περιφρ.
do [sth] to death viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (overdo [sth], do [sth] too often)  (καθομιλουμένη)παρακάνω ρ.μετ.
early death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (death before reaching old age)πρόωρος θάνατος ουσ.αρ.
 His smoking habit led to an early death.
freeze to death viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (die of extreme cold)  (με αποτέλεσμα να πεθάνω)παγώνω ρ.αμ.
 It's so cold out here I think I'm going to freeze to death.
have a death wish v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (behave in a reckless way)  (καθομιλουμένη)συμπεριφέρομαι απερίσκεπτα/ριψοκίνδυνα έκφρ.
 He drives that car as though he has a death wish.
have a death wish v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (psychiatry: wish for death)  (ψυχιατρική)μανία θανάτου έκφρ.
in the face of death exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (when confronting death)αντιμέτωπος με το θάνατο έκφρ.
 A bullfighter stands in the face of death every time he goes into the ring.
jaws of death nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (mortal danger)  (μεταφορικά)του Χάρου τα δόντια έκφρ.
 In the last scene the hero snatches the heroine from the jaws of death just in time.
kiss of death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] with a destructive effect)  (μεταφορικά)φιλί του θανάτου ουσ.ουδ.
living death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joyless existence or experience)βίος αβίωτος, ζωή χωρίς χαρά/συγκινήσεις έκφρ.
 Sitting in history class was living death.
matter of life and death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (issue of vital importance)  (θέμα ζωτικής σημασίας)ζήτημα ζωής και θανάτου ουσ.ουδ.
natural death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (death resulting from natural causes)φυσικός θάνατος ουσ.αρσ.
 My grandfather was killed in an accident, but my grandmother died a natural death.
put to death vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute)θανατώνω, σκοτώνω, εκτελώ ρ.μετ.
 In the past, criminals were often put to death in the most brutal manner.
scared to death adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (terrified)τρομοκρατημένος, κατατρομαγμένος επίθ.
   (καθομιλουμένη, αργκό)έκλασα μέντες, πήγε το σκατό στην κάλτσα, χέστηκα πάνω μου, τα έκανα πάνω μου, πήγε η ψυχή μου στην έκφρ.
sentence of death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (being condemned to execution)καταδίκη σε θάνατο έκφρ.
 The judge passed a sentence of death on the convicted murderer.
sudden infant death syndrome nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (SIDS: cot death)σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου ουσ.ουδ.
violent death nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loss of life due to accident or attack)βίαιος θάνατος ουσ.αρ.
 He suffered a violent death at the hands of an unknown attacker.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'death' found in these entries
In the English description:

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'death' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'death'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.