drift

Listen:
 [ˈdrɪft]


WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (float on water) (σκάφος, πλοίο κλπ)πλέω ρ αμ
  (άλλο αντικείμενο)επιπλέω ρ αμ
  (έμφαση στην ακούσια κίνηση)παρασύρομαι ρ αμ
  με παρασύρει το ρεύμα περίφρ
 There was a boat drifting in the middle of the lake.
 Μια βάρκα έπλεε στη μέση της λίμνης.
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (float on air)παρασύρομαι ρ αμ
 The leaves drifted on the wind.
 Τα φύλλα παρασύρθηκαν με τον άνεμο.
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (wander aimlessly)περιπλανιέμαι ρ αμ
 The tourists drifted from one famous monument to the next.
 Οι τουρίστες περιπλανήθηκαν απ' το ένα φημισμένο μνημείο στο άλλο.
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (progress aimlessly) (μεταφορικά)περιπλανιέμαι ρ αμ
  είμαι σα χαμένος έκφρ
  (καθομιλουμένη)βολοδέρνω ρ αμ
 Philip dropped out of college and since then he's just been drifting.
drift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heap of snow, sand) (μεταφορικά)λοφίσκος ουσ αρσ
  βουναλάκι ουσ ουδ
  σωρός ουσ αρσ
 The snow had accumulated in drifts in the fields.
 Το χιόνι μαζεύτηκε σε σωρούς στα χωράφια.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
drift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement)έκπτωση πορείας έκφρ
 Instead of following a straight course, the navigator realized there had been a steady drift to starboard.
drift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (change in course) (μεταφορικά)στροφή ουσ θηλ
  αλλαγή ουσ θηλ
 Over recent years, we have seen a drift towards the political right.
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (move: towards an idea, etc.) (μεταφορικά: ιδεολογία, απόψεις)μετακινούμαι ρ αμ
 Many left-wing political parties seem to have drifted further right in recent years.
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (deviate: from [sth] intended)αποκλίνω ρ αμ
  ξεφεύγω ρ αμ
 The talk was supposed to be about the publishing industry, but at some point it drifted and ended up covering a wide range of topics.
drift viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (heap together)στοιβάζομαι ρ αμ
 The snow had drifted during the night.
drift [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry)παρασέρνω, παρασύρω ρ μ
 The current drifted the boat out to sea.
drift [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (heap together)στοιβάζω, συγκεντρώνω ρ μ
 The wind drifted the snow into mounds.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
catch [sb]'s drift,
get [sb]'s drift
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (understand what [sb] means) (μεταφορικά, καθομιλουμένη)πιάνω κπ ρ μ
  πιάνω τι εννοεί κπ έκφρ
continental drift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement of continents)μετατόπιση των ηπείρων περίφρ
 Continental drift happens over millions and millions of years.
 Η μετατόπιση των ηπείρων συμβαίνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια.
drift along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be carried) (κυριολεκτικά)παρασέρνομαι, παρασύρομαι ρ αμ
 The tumbleweed drifted along pushed by a soft prairie breeze.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Οι κορμοί των δέντρων παρασύρθηκαν από το ορμητικό ρεύμα του ποταμού.
drift along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (live without purpose) (μεταφορικά)ζω χωρίς σκοπό περίφρ
 He drifts along without any purpose, he'll never amount to anything.
drift apart vi + adv (separate gradually)απομακρύνομαι ρ αμ
 Asia and North America were once joined, but over the millennia, they drifted apart.
drift apart vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (friends, couple: lose closeness) (μεταφορικά)απομακρύνομαι ρ αμ
  (όχι ζευγάρι)χάνομαι ρ αμ
 Sometimes friends will drift apart over time.
 Κάποιες φορές οι φίλοι απομακρύνονται με το πέρασμα του χρόνου.
drift away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be carried away, float off)παρασύρομαι ρ αμ
 He fell asleep on the lilo and slowly drifted away from the beach.
 Αποκοιμήθηκε πάνω στο στρώμα και σιγά σιγά παρασύρθηκε μακριά από την παραλία.
drift away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (lose contact, become estranged) (μεταφορικά)χάνω επαφή έκφρ
  αποξενώνομαι ρ αμ
  απομακρύνομαι ρ αμ
 Sometimes husbands and wives just drift away from each other and end up getting divorced.
 Μερικές φορές τα αντρόγυνα αποξενώνονται μεταξύ τους και καταλήγουν σε διαζύγιο.
drift into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (gradually become involved in)απορροφώμαι σιγά σιγά περίφρ
 I drifted into teaching after I failed my exams to become a doctor.
 Αφού απέτυχα να περάσω τις εξετάσεις στην ιατρική, με απορρόφησε σιγά σιγά η διδασκαλία.
drift off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (fall asleep)αποκοιμιέμαι ρ αμ
  με παίρνει ο ύπνος έκφρ
 The calm music and low lights caused me to drift off during the movie.
 Η ήρεμη μουσική και ο χαμηλός φωτισμός με έκαναν να αποκοιμηθώ κατά τη διάρκεια της ταινίας.
snow drift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass of windblown snow) (μεταφέρθηκε από τον αέρα)σωρός χιόνι φρ ως ουσ αρσ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'drift' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:
Συμφράσεις: a drift of [snow, sand], the car drove [into, through] a snow drift, the car got stuck in a snow drift, περισσότερα…

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση drift στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'drift'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: fake | sly

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης