drop

Listen:
 /drɒp/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let fall accidentally) (κατά λάθος)μου πέφτει αντων + ρ αμ
 He dropped his keys on the pavement.
 Του έπεσαν τα κλειδιά στο πεζοδρόμιο.
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let fall intentionally)ρίχνω ρ μ
  αφήνω να πέσει έκφρ
 The table tennis player dropped the ball on the table to serve.
 Ο παίχτης του πινγκ-πονγκ έριξε την μπάλα στο τραπέζι για να κάνει σερβίς.
 Ο παίχτης του πινγκ-πονγκ άφησε την μπάλα να πέσει στο τραπέζι για να κάνει σερβίς.
drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (decline, fall) (μεταφορικά)πέφτω ρ αμ
 The water level will drop at low tide.
 Η στάθμη των υδάτων θα πέσει την ώρα της άμπωτης.
drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (decline, fall)πέφτω ρ αμ
 The stock dropped today.
 Η μετοχή έπεσε σήμερα.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liquid: small amount)σταγόνα, στάλα ουσ θηλ
 I asked Sam if he'd like some brandy, and he replied "Just a drop, please."
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decline, reduction)πτώση ουσ θηλ
 The stock's drop in value surprised analysts.
 Η πτώση της αξίας της μετοχής εξέπληξε τους αναλυτές.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small amount) (μικρή ποσότητα)στάλα, σταλιά ουσ θηλ
 Just put a drop of ointment on the wound.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fall in altitude)πτώση ουσ θηλ
 The plane's drop scared everyone.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)υψομετρική διαφορά επίθ + ουσ θηλ
 This ski slope has a five hundred metre drop.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (delivery)παράδοση ουσ θηλ
 The drop of the merchandise is supposed to take place before three o'clock.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (espionage) (κάτι αντί κάτι άλλου)ανταλλαγή ουσ θηλ
  (δόσιμο)παράδοση ουσ θηλ
 The drop occurred in a park close to the CIA building.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sweet, lozenge)παστίλια ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)καραμέλα ουσ θηλ
 He bought some cough drops to soothe his sore throat.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (parachute) (με αλεξίπτωτο)πτώση ουσ θηλ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος στην αργκό.
 Yeah, we had a good drop today. The sky was clear and we could see for miles.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trapdoor on gallows)καταπακτή ουσ θηλ
 The drop opened and the convict was executed by hanging.
drops nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (liquid medicine)σταγόνες ουσ θηλ πλ
 Eye drops might help take away your itch and redness.
drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall in drops) (υπό μορφή σταγόνας)πέφτω ρ αμ
  (μικρή ποσότητα)στάζω ρ αμ
 Rain began dropping from the sky.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (stop from working)παύω να λειτουργώ περίφρ
  (μτφ: τηλεφωνική σύνδεση)πέφτω ρ αμ
 The telephone call was dropped and he had to call again.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mention)αναφέρω ρ αμ
  φέρνω στην κουβέντα περίφρ
 She let drop the fact that she was single.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (abandon)εγκαταλείπω ρ μ
  (καθομιλουμένη)αφήνω, παρατάω ρ μ
 The project was dropped after it was found to be unprofitable. She decided to drop her geology class.
 Το έργο εγκαταλείφθηκε όταν αποδείχθηκε ασύμφορο. Αποφάσισε να αφήσει το μάθημα της γεωλογίας.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (omit, when speaking) (δεν προφέρω)παραλείπω ρ μ
  (καθομιλουμένη, μτφ)τρώω ρ μ
 It was obvious that he was from Boston because he kept dropping his r's.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dismiss)απορρίπτω ρ μ
  (αρνητική έννοια)διώχνω ρ μ
 They dropped him as a customer after he started complaining too much.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reduce) (μεταφορικά)ρίχνω ρ μ
 The weak market dropped the stock by thirty points.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give a lift to) (κάποιον κάπου)πηγαίνω ρ μ
  (μεταφορικά: κάποιον κάπου)πετάω ρ μ
  (αν είναι ο δρόμος μου)παίρνω μαζί μου φρ
 Please drop me in town when you go to buy groceries.
 Σε παρακαλώ πήγαινέ με (or: πέταξέ με) στην πόλη όταν πας για ψώνια.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write and mail)στέλνω ρ μ
 I'll drop you a postcard when we get there.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." offensive!, slang (give birth to) (μωρό)κάνω ρ μ
  (προσβλητικό)κάνω ένα μπάσταρδο περίφρ
  (γενικά)γεννάω ρ μ
Σχόλιο: This term is offensive when applied to a woman. It can also be used with animals.
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία όσον αφορά την χρήση σε ζώα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το ρήμα γεννάω.
 Mary has dropped another baby. That's seven she's got now!
 Η Μαίρη έκανε ακόμα ένα μπάσταρδο. Τώρα έχει εφτά!
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (from a plane)ρίχνω ρ μ
 The aid organisation often drops supplies from planes into disaster areas.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lose through gambling, spend) (ελαφρώς αρνητικό)ξοδεύω ρ μ
  (μεταφορικά: αρνητικό)χαλάω, πετάω ρ μ
 He dropped a thousand dollars at the casino over the weekend.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lose points, a game)χάνω ρ μ
 The Red Sox dropped two games to the Yankees yesterday.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (amount: trivial)σταγόνα στον ωκεανό φρ
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
 Οι ΗΠΑ πρέπει να αναπτύξουν εκ νέου τους επιβατικούς σιδηρόδρομους· η χρηματοδότηση της Amtrak είναι απλώς σταγόνα στον ωκεανό.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth]: inconsequential)ασήμαντος, αδιάφορος ουσ αρσ
a drop in the ocean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal, figurative (amount: trivial)σταγόνα στον ωκεανό φρ
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
 Τα χρήματα που δίνω σε φιλανθρωπίες είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με κάποιους άλλους.
aerial drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distribution of supplies or equipment by aircraft)ρίψη από αέρος φρ ως ουσ θηλ
 In times of natural disaster, when roads are impassable, supplies are brought in by arial drop.
at the drop of a hat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the least provocation or invitation)για ψύλλου πήδημα έκφρ
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
drop a line viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (send a message, make contact) (καθομιλουμένη)επικοινωνώ ρ μ
  λέω ένα γεια έκφρ
 I should drop a line to my brother because I haven't written him in a long time.
drop anchor viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (secure a boat or ship in place)αγκυροβολώ ρ αμ
  (καθομιλουμένη)ρίχνω άγκυρα έκφρ
  (καθομιλουμένη, μεταφορικά)δένω ρ αμ
drop box nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle: for donations, etc.) (για γράμματα και πακέτα)γραμματοκιβώτιο ουσ ουδ
 Please leave all donations in the dropbox next to the front door.
drop by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (pay a casual visit) (κάνω ανεπίσημη επίσκεψη)περνάω ρ αμ
Σχόλιο: περνάω: επίσης: περνώ (συνηρ.)
drop by drop advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one droplet at a time) (μία σταγόνα τη φορά)σταγόνα σταγόνα, σταλιά σταλιά επίρ
 Click the rubber bulb of dropper to release the liquid drop by drop.
drop cloth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective sheet)ριχτάρι ουσ ουδ
 Before you start painting the walls, please put down a drop cloth to protect the floors.
drop dead vi + adj (die suddenly)πέφτω νεκρός έκφρ
 He dropped dead of a heart attack.
drop dead interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (go away!) (φύγε, αγενές)άει στο διάολο, άντε χάσου, ψόφα επιφ
 When he wouldn't leave her alone, she said, "Drop dead" and walked away.
drop down,
drop-down
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(computer menu: be displayed)μη διαθέσιμη μετάφραση
Σχόλιο: hyphen used when term is adj before a noun
 All of my on-line dictionaries are on a drop-down menu.
drop in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (visit casually) (καθομιλουμένη)επισκέπτομαι απρόσκλητος έκφρ
 I just dropped in to tell you about the party on Saturday.
drop in on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (visit) (κάνω ανεπίσημη επίσκεψη)περνάω ρ αμ
 Matilda enjoys dropping in unannounced on her friends.
 Στη Ματίλντα αρέσει να περνάει από τους φίλους της χωρίς προειδοποίηση.
drop it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (stop talking about it) (ανεπίσημο)παράτα το, άστο το, κόφ'το έκφρ
 I don't want to discuss the subject any more – please drop it.
 Δε θέλω να το συζητήσω άλλο, άστο σε παρακαλώ.
drop it vtr + pron informal, figurative (stop talking about [sth])παρατάω, αφήνω ρ μ
  (ανεπίσημο)το κόβω έκφρ
 He kept mentioning my marriage problems so I asked him to drop it.
 Επέμενε να αναφέρει τα προβλήματα του γάμου μου και του ζήτησα να το κόψει.
drop off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (decrease)μειώνομαι ρ αμ
 Sales have dropped off dramatically since the start of the credit crunch.
 Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί δραματικά από την έναρξη της πιστωτικής κρίσης.
drop off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (fall asleep) (καθομιλουμένη)αποκοιμιέμαι ρ αμ
 I dropped off at the wheel and crashed the car.
 Αποκοιμήθηκα στο τιμόνι και τράκαρα το αμάξι.
drop [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (let out of a vehicle)αφήνω ρ μ
 I drop my husband off at work every morning.
 Αφήνω τον άνδρα μου στη δουλειά κάθε πρωί.
drop out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (withdraw from [sth])εγκαταλείπω, παρατάω ρ μ
 The driver of the car leading the race dropped out with engine trouble.
 Ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος εγκατέλειψε τον αγώνα γιατί είχε μηχανικά προβλήματα.
drop out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (reject convention) (αργκό)γίνομαι απόβλητος της κοινωνίας έκφρ
 In the 60's, like so many young people in that era, he dropped out for a while and went to live in a hippy commune.
drop the ball v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail to do one's part)τα παρατάω, τα βροντάω έκφρ
 The company dropped the ball when the product was late in reaching some key markets.
egg drop soup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (egg flower soup, Chinese soup containing eggs)σούπα με αυγά ουσ θηλ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 A typical appetizer on a Chinese restaurant menu is egg drop soup.
fit to drop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (exhausted) (μτφ: εξουθενωμένος)έτοιμος να καταρρεύσω, κοντεύω να καταρεύσω φρ
  κοντεύω να πέσω κάτω από την κούραση φρ
 After staying up all night studying for her exams, Akiko was fit to drop.
lemon drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small lemon-flavoured sweet)καραμέλα λεμόνι έκφρ
 Jimmy ate too many lemon drops and began to feel sick.
mail drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mail receiving agency)μη διαθέσιμη μετάφραση
mail drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slot or container for depositing mail)γραμματοκιβώτιο ουσ ουδ
ready to drop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, vulgar (heavily pregnant)στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης έκφρ
  (καθομιλουμένη)με την κοιλιά στο στόμα, με την κοιλιά τούρλα έκφρ
ready to drop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (extremely tired)κουρασμένος επίθ
  (καθομιλουμένη)πτώμα ουσ ουδ
temperature drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decrease in heat or warmth)πτώση θερμοκρασίας περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
'drop' found in these entries
In the English description:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση drop στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'drop'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Σουηδικά | Dutch | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης