let

Listen:
 [ˈlɛt]


Του ρήματος: "to let"

Απλός αόριστος: let
Παθητική μετοχή: let

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
let [sb],
let [sb] do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow) (κπ να κάνει κτ)αφήνω ρ μ
  (σε κπ να κάνει κτ)επιτρέπω ρ μ
 My wife let me go out with the guys last night.
 Η γυναίκα μου με άφησε να βγω με τα παιδιά χθες βράδυ.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Δεν επέτρεψε στα παιδιά της να δουν την ταινία επειδή περιέχει πολλές σκηνές βίας.
let,
let in,
let pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow to pass)κάνω χώρο, αφήνω χώρο περίφρ
  αφήνω ρ μ
 Let the waiter through.
 Κάνε χώρο (or: Άσε χώρο) να περάσει ο σερβιτόρος.
 Άφησε τον σερβιτόρο να περάσει.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
let nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis serve)επανάληψη ουσ θηλ
  let ουσ ουδ άκλ
 His first serve was a let.
 Το πρώτο σερβίς ήταν επανάληψη (or: let).
let [sth],
let [sth] to [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
UK (lease, rent) (κτ ή κτ σε κπ)νοικιάζω, ενοικιάζω ρ μ
 He let the apartment for $1000 per month.
 Νοίκιασε το διαμέρισμά του για 1.000 δολάρια το μήνα.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
let alone conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (much less)πόσο μάλλον έκφρ
 I can't even fit into the medium size, let alone the small size.
 Δεν μπορώ καν να χωρέσω στο μεσαίο μέγεθος, πόσο μάλλον στο μικρό.
let [sb] alone vtr + adj (not bother [sb])αφήνω κπ στην ησυχία του περίφρ
 A person's right of privacy against the government includes the right to be let alone.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Σε παρακαλώ, άφησέ με στην ησυχία μου! Θέλω να κοιμηθώ.
let [sb] be v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not bother, leave alone) (δεν καταπιάνομαι με κάτι)αφήνω ρ μ
let [sth] be v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (leave undisturbed)αφήνω στην ησυχία του περίφρ
let [sb/sth] by,
let by [sb/sth]
vtr + adv
(allow [sb/sth] to pass)αφήνω κπ/κτ να περάσει, επιτρέπω σε κπ/κτ να περάσει περίφρ
let bygones be bygones v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (disregard past differences)περασμένα ξεχασμένα έκφρ
  ό,τι έγινε έγινε έκφρ
 We decided to let bygones be bygones and forget about our past differences.
 Αποφασίσαμε ότι περασμένα ξεχασμένα και ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις παλιές διαφορές μας.
 Αποφασίσαμε πως ό,τι έγινε έγινε και ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις παλιές διαφορές μας.
let [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (disappoint, fail)απογοητεύω ρ μ
 You had better get straight A's in school -- don't let me down!
 Καλά θα κάνεις να πάρεις σε όλα Ά στο σχολείο. Μη με απογοητεύσεις!
let [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (lower gradually)ρίχνω ρ μ
  κατεβάζω ρ μ
  αφήνω να πέσει περίφρ
 The girl let down a rope and her boyfriend climbed up into her room.
 Το κορίτσι έριξε ένα σκοινί και το αγόρι της σκαρφάλωσε στο δωμάτιό της.
let [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (clothing: lengthen at hem)μακραίνω ρ μ
let [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK (release air from: tyre, etc)ξεφουσκώνω ρ μ
let down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disappointed, failed)απογοητευμένος μτχ πρκ
 She felt let down when no one came to her party.
 Όταν κανείς δεν ήρθε στο πάρτι της, ένιωσε απογοητευμένη.
let down by [sb/sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disappointed, failed)που απογοητεύτηκε από κπ/κτ περίφρ
  που τον απογοήτευσε κπ/κτ περίφρ
  απογοητευμένος με κπ/κτ περίφρ
let go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (release hold)αφήνω ρ μ
 I could hold the rope no longer and had to let go.
 Δεν μπορούσα να κρατήσω άλλο το σκοινί, έπρεπε να το αφήσω.
let go of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (release hold on)αφήνω ρ μ
 Let go of me, you bully!
 Άφησε με, παλιονταή!
let [sb] go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (free)απελευθερώνω ρ μ
  αφήνω κπ ελεύθερο περίφρ
 They agreed to let all the hostages go.
 Συμφώνησαν ν' απελευθερώσουν όλους τους ομήρους.
let [sb] go vtr + vi informal (dismiss from job) (από δουλειά)διώχνω ρ μ
  απολύω ρ μ
let [sth] go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (stop pursuing [sth])αφήνω, ξεχνάω, ξεχνώ ρ μ
  δεν ασχολούμαι άλλο με κτ περίφρ
 We've decided to let the matter go.
 Αποφασίσαμε να ξεχάσουμε το θέμα.
 Αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε άλλο με το θέμα.
let [sb] in vtr + adv (allow to enter)αφήνω κπ να μπει, αφήνω κπ να περάσει περίφρ
 There's someone at the door asking for you - should I let him in?
 Είναι κάποιος στην πόρτα και σε ζητάει. Να τον αφήσω να μπει μέσα;
let [sb] in on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (share secret) (μυστικό)αποκαλύπτω ρ μ
let [sb] into [sth] vtr + prep (allow [sb] to enter)αφήνω κπ να μπει ρ έκφρ
let it be interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (don't try to change it)άστο, παράτα το επιφ
  μην ασχολείσαι έκφρ
 You shouldn't get involved in their quarrel - just let it be.
 Δεν θα έπρεπε να εμπλακείς στον καυγά τους. Άστο (or: παράτα το).
let it go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (disregard past differences)άστο να πάει στα κομμάτια έκφρ
  δώσε τόπο στην οργή έκφρ
 I know Martin insulted you, but you should let it go.
let know vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tell, inform)ενημερώνω, πληροφορώ, κατατοπίζω ρ μ
 Let me know if there's anything I can do.
let [sb] know v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (notify, warn)ενημερώνω ρ μ
  (καθομιλουμένη)λέω ρ μ
 Please let me know when you are going to the market, so I can send my brother along to help you.
 Ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ, πότε θα πας στην αγορά, για να στείλω τον αδερφό μου να σε βοηθήσει.
let [sb/sth] loose vtr + adj (set free, release)αφήνω ελεύθερο ρ έκφρ
  ελευθερώνω ρ μ
  (αν ήταν δεμένος)λύνω ρ μ
 He let his dogs loose on my lawn and they made such a mess!
 Έλυσε τα σκυλιά του στο γκαζόν μου και το έκαναν χάλια!
let [sb] loose on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (allow to use freely)αφήνω κπ ανεξέλεγκτο ρ μ
  (καθομιλουμένη)αφήνω κπ λάσκα αντων + ρ μ
 We should never have let the kids loose on the computer!
 Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά ανεξέλεγκτα στον υπολογιστή!
Let me know. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (tell me)πες μου να ξέρω περίφρ
  ενημέρωσέ με περίφρ
 Can you come to my party? Let me know!
 Μπορείς να έρθεις στο πάρτι μου; Πες μου να ξέρω!
let off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (found not guilty)που αθωώνεται, που αφήνεται ελεύθερος περίφρ
  αθωωμένος μτχ πρκ
let off steam v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (vent one's anger) (θυμό, οργή)ξεσπάω ρ μ
 I was annoyed and wanted to let off steam. There was a play area where the kids could let off steam.
 Είχα ενοχληθεί και ήθελα να ξεσπάσω.
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (release energy)εκτονώνομαι ρ αμ
 There was a play area where the kids could let off steam.
let [sb] off the hook v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (free from punishment)αφήνω κπ να τη γλιτώσει περίφρ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, επιθετικός προσδιορισμός
 I'm surprised he let you off the hook that easily, given the trouble you've caused.
let on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (reveal or indicate)αποκαλύπτω, μαρτυράω ρ μ
  (συναίσθημα)δείχνω ρ μ
 John tried his best not to let on about Jane's surprise party. I was upset, but did not let on.
 Ο Τζον έβαλε τα δυνατά του να μην αποκαλύψει τίποτα για το πάρτι έκπληξη της Τζέιν.
 Ήμουν ταραγμένος, αλλά δεν το έδειξα.
let one off,
let one go
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
UK, slang, figurative (pass intestinal gas) (καθομιλουμένη)την αμολάω περίφρ
  κλάνω ρ αμ
 Did you just let one off?
let one rip,
US: rip one
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang (pass intestinal gas) (αργκό: αερίζομαι)την αμολάω έκφρ
  (καθομιλουμένη)κλάνω ρ αμ
 Paul raised a butt cheek and let one rip.
let [sth/sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (allow to exit)αφήνω κπ να βγει έξω περίφρ
 Don't forget to let the cat out before you lock up for the night!
 Πριν κλειδώσεις για βράδυ, μην ξεχάσεις να αφήσεις τη γάτα να βγει έξω!
let [sth/sb] out,
let [sth/sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(free from captivity)ελευθερώνω, απελευθερώνω ρ μ
 The government finally let out the political prisoners.
 Τελικά η κυβέρνηση απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατούμενους.
let [sth] out,
let out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(clothing: make larger) (ρούχα)ανοίγω ρ μ
 Could you let out the waistband of these trousers, please? I seem to have put on some weight since I last wore them.
 Θα μπορούσατε να ανοίξετε τη μέση αυτού του παντελονιού παρακαλώ; Φαίνεται πως έχω πάρει λίγο βάρος από την τελευταία φορά που το φόρεσα.
let [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (emit, utter) (λόγια)λέω, ξεστομίζω ρ μ
  (αναστεναγμός, βογκητό)αφήνω ρ αμ
let [sth] out,
let out that
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (with object, clause: reveal accidentally) (μεταφορικά)μου ξεφεύγει κτ έκφρ
  αποκαλύπτω κτ κατά λάθος περίφρ
let [sth] out,
let out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK (lease, rent)νοικιάζω ρ μ
  (επίσημο)μισθώνω ρ μ
let out vi phrasal sep US (school, etc.: allow to leave)τελειώνω ρ μ
  (για σχολείο, μάθημα κλπ)σχολάω ρ αμ
 School lets out at 3 o'clock.
let [sth] pass v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not react to) (μεταφορικά)αφήνω κτ να περάσει περίφρ
  αγνοώ ρ μ
  παραβλέπω ρ μ
 Jeremy let Liz's rude comment pass because he did not want to argue with her.
let rip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (do [sth] in an unrestrained way) (συναισθηματικά)ξεσπάω, ξεσπώ ρ αμ
  (καθομιλουμένη)του δίνω και καταλαβαίνει έκφρ
 Lisa's anger got the better of her and she let rip.
let [sth] rip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (utter in an unrestrained way)ξεστομίζω ρ μ
  (μεταφορικά, ανεπίσημο)ξερνάω, ξερνώ ρ μ
 Tom let rip a stream of obscenities.
let sleeping dogs lie v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (don't provoke an argument) (μεταφορικά)δεν ταράζω τα νερά έκφρ
let [sth] slide v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (neglect)παραμελώ, αμελώ ρ μ
 Since his wife died, he has let things slide, and the house is a mess.
let [sth] slide v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (let pass without correction)παραβλέπω κτ ρ μ
  αφήνω κτ να περάσει περίφρ
let [sth] slip,
let slip [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(tell a secret)λέω ένα μυστικό περίφρ
let the cat out of the bag v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reveal the secret)βγάζω τ'άπλυτα στην φόρα έκφρ
 Thanks for letting the cat out of the bag about me being pregnant.
let [sb/sth] through vtr + adv (allow to pass)αφήνω κπ να περάσει ρ έκφρ
 The police asked the crowd to let the ambulance through.
let up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (ease off, lessen)χαλαρώνω, περιορίζω, ελαττώνω, λιγοστεύω ρ μ
 The heavy rain let up after four hours of incessant downpour. Matt's wife just won't let up about his late arrival home.
 Η δυνατή βροχή ελαττώθηκε μετά από τέσσερις ώρες ακατάπαυστης νεροποντής.
let up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (stop, cease)σταματάω, σταματώ ρ αμ
  (βροχή, αέρας)κόβω ρ αμ
 Emily is always moaning about her boyfriend—she never lets up!
 Η Έμιλυ παραπονιέται συνέχεια για το αγόρι της, δεν σταματάει ποτέ!
let up on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop doing [sth])εγκαταλείπω, σταματώ ρ μ
  (καθομιλουμένη)το βάζω κάτω σχετικά με κτ έκφρ
 The strikers have stated that they will not be letting up on their campaign of action.
 Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι δεν θα σταματήσουν την εκστρατεία δράσης τους.
let up about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (subject: stop talking about)σταματώ να μιλώ για κτ περίφρ
  (μεταφορικά)ξεχνάω, ξεχνώ ρ μ
 Matt was late home on Friday night and his wife still hasn't let up about it.
 Ο Ματ άργησε να επιστρέψει στο σπίτι την Παρασκευή το βράδυ και η γυναίκα του δεν έχει σταματήσει να μιλά για αυτό το θέμα.
let up on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop making difficulties for [sb])συμπεριφέρομαι σε κπ με επιείκεια περίφρ
  δείχνω επιείκεια σε κπ περίφρ
 The boss has just given Charlie another pile of work; she never lets up on him.
 Η εργοδότρια του Τσάρλι τον φόρτωσε πάλι με επιπλέον δουλειά. Ποτέ δεν του συμπεριφέρεται με επιείκεια.
let-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (easing off, lessening) (καθομιλουμένη)χαλάρωση ουσ θηλ
  (μεταφορικά)ελαστικοποίηση ουσ θηλ
let your hair down v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (get comfortable and relax)χαλαρώνω ρ αμ
(a) letdown,
let-down
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (disappointment)απογοήτευση ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)ξενέρωμα ουσ ουδ
  (αργκό)ξενέρα ουσ θηλ
 The bad news was a letdown.
let-down,
letdown
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(release of breast milk) (μητρικού γάλακτος)έκθλιψη ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)κατέβασμα ουσ ουδ
let's contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." abbreviation (suggestion: let us)ας μόριο
 Let's stay in and just watch a video.
 Ας μείνουμε μέσα να δούμε απλά ένα βίντεο.
let's interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK (agreement: OK)εντάξει, σύμφωνοι επιφ
 "Shall we try the new Chinese restaurant?" "Yes, let's!"
 «Να δοκιμάσουμε αυτό το νέο κινέζικο εστιατόριο;» «Ναι, σύμφωνοι!»
let's go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (let us go)πάμε επιφ
 Let's go to town and do some shopping! Are you ready to leave? Let's go.
 Πάμε στην πόλη να κάνουμε μερικά ψώνια! Είσαι έτοιμος να φύγουμε; Πάμε.
let's say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (supposing that, imagine)ας υποθέσουμε ότι επιφ
 Let's say we don't make a profit this quarter. What can we change in order to become profitable?
live and let live v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be tolerant of others)φύγε! Κάντην! Δίνε του! επιφ
 Those two men used to fight a lot, but now they have decided to live and let live.
not let go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep a grip on [sth])κρατάω γερά, δεν αφήνω έκφρ
not let go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (refuse to release)κρατάω γερά, δεν αφήνω έκφρ
 If the lobster grabs your finger, it won't let go.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'let' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
In the English description:
Collocations: let me [come, cook, speak], UK: [a furnished, an unfurnished] let, tennis: (is) a let serve, more...

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση let στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'let'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: dish | banter

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης