make

Listen:
 [ˈmeɪk]


Του ρήματος: "to make"

Απλός αόριστος: made
Παθητική μετοχή: made

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct)φτιάχνω, κατασκευάζω ρ μ
 The children made houses with blocks.
 Τα παιδιά έφτιαξαν σπιτάκια με κύβους.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manufacture)φτιάχνω, κατασκευάζω, παράγω ρ μ
 That factory makes bolts.
 Εκείνο το εργοστάσιο φτιάχνει βίδες.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion)φτιάχνω ρ μ
 The weavers made a hat from palm fronds.
 Οι υφάντρες έφτιαξαν ένα καπέλο από φύλλα φοίνικα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare)φτιάχνω, κάνω ρ μ
 My mother wants to make a cake for my party.
 Η μητέρα μου θέλει να φτιάξει (or: κάνει) μια τούρτα για το πάρτι μου.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create, cause)κάνω, προκαλώ, δημιουργώ ρ μ
 The dogs made a commotion in the street.
 Οι σκύλοι προκάλεσαν (or: δημιούργησαν) αναταραχή στον δρόμο.
make [sb] do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compel) (καθομ: κπ να κάνει κτ)βάζω, κάνω ρ μ
  (επίσημο)υποχρεώνω, αναγκάζω ρ μ
 My parents make me eat vegetables.
 Οι γονείς μου με βάζουν (or: υποχρεώνουν) να τρώω λαχανικά.
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (force)αναγκάζω ρ μ
 I won't go! You can't make me!
 Δεν φεύγω! Δεν μπορείς να με αναγκάσεις!
make [sb] do [sth],
make [sth] do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause to) (κπ/κτ να κάνει κτ)κάνω ρ μ
 He never fails to make me laugh.
 Καταφέρνει πάντα να με κάνει να γελάσω.
make [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (+ adj: cause to be)κάνω ρ μ
 You make me happy.
 Με κάνεις χαρούμενο.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brand)μάρκα, φίρμα ουσ θηλ
 What make of car do you drive? Toyota?
 Τι μάρκα είναι το αυτοκίνητό σου; Είναι Τογιότα;
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (build, stature)κατασκευή ουσ θηλ
  (καθομ, ανεπ: για σώμα)κοψιά ουσ θηλ
 He is of a lean make, and could be an excellent athlete.
 Έχει λεπτή κοψιά και μπορεί να γίνει εξαιρετικός αθλητής.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Είναι ανθεκτική κατασκευή και αξίζει τα λεφτά της.
make [sth] of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (interpret) (από κάτι)καταλαβαίνω ρ μ
  βγάζω συμπέρασμα περίφρ
  συμπεραίνω ρ μ
  έχω γνώμη περίφρ
 I don't know what to make of his actions. What do you make of this car?
 Δεν ξέρω τι πρέπει να καταλάβω από τις πράξεις του.
 Τι γνώμη έχεις για αυτό το αμάξι;
make for [sth] vi + prep (move towards)πηγαίνω προς, κατευθύνομαι προς ρ αμ + πρόθ
 The fleet made for port.
 Ο στόλος πήγε (or: κατευθύνθηκε) προς το λιμάνι.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into existence)κάνω ρ μ
 Let's make a baby!
 Ας κάνουμε ένα μωρό!
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take: a decision)παίρνω ρ μ
  (επίσημο)λαμβάνω ρ μ
 Tess must make a decision.
 Η Τες πρέπει να πάρει μια απόφαση.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Στη φετινή ετήσια συνέλευση λάβαμε πολύ σημαντικές αποφάσεις.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perform: a speech) (μεταφορικά: λόγο)βγάζω ρ μ
  (επίσημο: λόγο, ομιλία)εκφωνώ ρ μ
 All of the candidates made speeches.
 Όλοι οι υποψήφιοι εκφώνησαν ομιλίες.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter into: agreement, deal)κάνω ρ μ
  (επίσημο)πραγματοποιώ, συνάπτω ρ μ
 The parties involved made an agreement.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη σύναψαν μία συμφωνία.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix: date, appointment) (μεταφορικά)κλείνω ρ μ
 Please call first to make an appointment.
 Παρακαλώ τηλεφωνήστε πρώτα για να κλείσετε ραντεβού.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train, plane: reach in time)προλαβαίνω ρ μ
 I have to run if I want to make my train.
 Πρέπει να βιαστώ αν θέλω να προλάβω το τρένο μου.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put down: a payment)πραγματοποιώ ρ μ
  (επίσημο)καταβάλλω ρ μ
 Adam makes a payment on his car each month.
 Ο Άνταμ πραγματοποιεί (or: καταβάλλει) μια πληρωμή για το αυτοκίνητό του κάθε μήνα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bed: make tidy) (καθομιλουμένη)φτιάχνω ρ μ
  στρώνω ρ μ
 The girls must make their beds every morning.
 Τα κορίτσια πρέπει να φτιάχνουν (or: στρώνουν) το κρεβάτι τους κάθε πρωί.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish: name)κάνω, φτιάχνω ρ μ
 Bill is trying to make a name for himself in the business.
 Ο Μπιλ προσπαθεί να κάνει (or: φτιάξει) ένα όνομα στην επιχείρηση.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint) (καθομιλουμένη)κάνω ρ μ
  ορίζω ρ μ
  (με μισθό)διορίζω ρ μ
 The president is going to make Chris a vice-president.
 Ο πρόεδρος σκοπεύει να κάνει τον Κρις αντιπρόεδρο.
 Ο πρόεδρος σκοπεύει να ορίσει τον Κρις ως αντιπρόεδρο.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, reach) (μεταφορικά)πιάνω ρ μ
 The sales team hopes to make its numbers this month.
 Η ομάδα πωλήσεων ευελπιστεί να πιάσει τα ποσοστά της αυτό τον μήνα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish, set) (καθομιλουμένη)κάνω, φτιάχνω ρ μ
 Legislatures make laws.
 Τα νομοθετικά σώματα κάνουν (or: φτιάχνουν) τους νόμους.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (commit: a mistake, etc.)κάνω ρ μ
 I made a mistake when I spent that money.
 Έκανα λάθος που ξόδεψα αυτά τα χρήματα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attain: position, rank)γίνομαι ρ συνδ
 Francis is trying to make Captain.
 Ο Φράνσις προσπαθεί να γίνει Λοχαγός.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn acceptance into)καταφέρνω να μπω σε περίφρ
 Only half of people at tryouts made the team.
 Μόνο τα μισά άτομα που πήραν μέρος στα δοκιμαστικά κατάφεραν να μπουν στην ομάδα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equal) (καθομιλουμένη)κάνω ρ μ
 Two and two makes four.
 Δύο και δύο κάνουν τέσσερα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the essence of) (καθομιλουμένη)κάνω ρ μ
  τα στοιχεία περίφρ
 What makes a good writer?
 Ποια είναι τα στοιχεία ενός καλού συγγραφέα;
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (seduce) (καθομιλουμένη, μεταφορικά)ρίχνω ρ μ
  καταφέρνω ρ μ
 He may try to make her, but he won't succeed.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, form)σχηματίζω, διαμορφώνω ρ μ
  (επίσημο)προβαίνω σε ρ αμ + πρόθ
 Leanne is always quick to make judgments.
 Η Λιάν σχηματίζει (or: διαμορφώνει) γρήγορα άποψη για τα πάντα.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrive at)φτάνω σε, καταφθάνω σε ρ αμ + πρόθ
 The ship made port early in the morning.
 Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι νωρίς το πρωί.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (appear on) (μτφ, καθομ)βγαίνω σε ρ αμ + πρόθ
 The disaster made the evening news.
 Η καταστροφή βγήκε στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (score: a goal, etc.)βάζω, πετυχαίνω ρ μ
 The player made a goal in the second period.
 Ο παίκτης έβαλε (or: πέτυχε) γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (manage to attend)καταφέρνω να παρευρεθώ σε περίφρ
 Sorry I couldn't make yesterday's meeting.
 Συγγνώμη που δεν κατάφερα να παρευρεθώ στη χθεσινή συνάντηση.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn)βγάζω ρ μ
  κερδίζω ρ μ
 Jeff makes $80,000 a year.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
apply make-up vtr + n (put on cosmetics) (μτφ: με καλλυντικά)βάφομαι ρ αμ
  μακιγιάρομαι ρ αμ
  (μόνο στο δέρμα)βάζω μέικ απ περίφρ
 I don't have the time to apply makeup, so it's lucky I have nice skin!
do with what you've got,
make do with what you've got
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(cope, manage)τα καταφέρνω με ότι έχω έκφρ
kiss and make up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be reconciled) (μεταφορικά)τα ξαναβρίσκω έκφρ
 The pair kissed and made up after a nine-year feud.
make a bed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange bed linen)στρώνω το κρεβάτι περίφρ
 Every morning, my mom insists that I make my bed before I leave for school.
make a beeline for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (head directly towards)πάω κατευθείαν σε κτ περίφρ
  (αργκό)πάω ντουγρού σε κτ περίφρ
 Whenever I'm in a candy store I make a beeline for the chocolates.
make a bet on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wager, gamble)στοιχηματίζω σε κτ ρ αμ + πρόθ
 Do you want to make a bet on this fight?
make a bid for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (offer to buy [sth])κάνω προσφορά περίφρ
  (πιο επίσημο)υποβάλλω προσφορά περίφρ
 I made a bid on the stuffed moose in the auction and ended up winning it.
make a big name for yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become famous) (καθομιλουμένη, μτφ)γίνομαι όνομα, γίνομαι μεγάλο όνομα ρ έκφρ
  γίνομαι διάσημος ρ έκφρ
  αποκτώ κύρος περίφρ
 After his book was published he made a big name for himself in literary circles.
make a bolt for it,
make a bolt for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (escape quickly) (καθομιλουμένη)ορμώ σαν βολίδα κάπου έκφρ
  φεύγω (σαν) βολίδα για κάπου έκφρ
  μ' ένα σάλτο βρίσκομαι κάπου περίφρ
 The dog made a bolt for the garden gate, but I caught him before he could run out into the road.
 Ο σκύλος όρμησε σαν βολίδα προς την πόρτα του κήπου, αλλά τον έπιασα, προτού βγει στον δρόμο.
 Ο σκύλος μ' ένα σάλτο βρέθηκε στην πόρτα του κήπου, αλλά τον έπιασα, προτού βγει στον δρόμο.
make a botch of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] poorly) (μεταφορικά, καθομιλουμένη)τα κάνω μαντάρα, τα κάνω θάλασσα έκφρ
  (μεταφορικά, προσβλητικό)τα κάνω σκατά έκφρ
  σκατώνω ρ μ
  (πιο ήπιο)κάνω προχειροδουλειά περίφρ
make a break for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (run towards) (κυριολεκτικά, μεταφορικά)τρέχω προς κτ ρ αμ + πρόθ
 Six monkeys jumped the electric fence and made a break for freedom.
make a breakthrough v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make an important advance) (μεταφορικά)κάνω ένα σημαντικό βήμα περίφρ
  σημειώνω σημαντική εξέλιξη περίφρ
  (μεταφορικά)κάνω τομή έκφρ
  (σε έρευνα)κάνω μια σημαντική ανακάλυψη περίφρ
 After years of study they made an important breakthrough in cancer research.
make a brief assessment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appraise or judge [sth] quickly)κάνω μια σύντομη αξιολόγηση έκφρ
make a call v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (phone [sb])κάνω ένα τηλεφώνημα, παίρνω ένα τηλέφωνο περίφρ
 Do you mind waiting five minutes while I make a call?
make a call to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (phone [sb])τηλεφωνώ σε κπ ρ αμ + πρόθ
  παίρνω κπ τηλέφωνο περίφρ
  (επίσημο)καλώ ρ μ
 Hold on a second, I just have to make a call to my supervisor.
 Περίμενε μια στιγμή. Πρέπει να τηλεφωνήσω στον διευθυντή μου.
make a case v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (argue in favour: of [sth])επιχειρηματολογώ, υποστηρίζω, αιτιολογώ, υπερασπίζω ρ μ
 He had a tough job making a case for being a vegan.
make a change v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (amend [sth])κάνω μια αλλαγή έκφρ
  (αποφασιστικότητα)κάνω την αλλαγή έκφρ
make a choice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (select from among options)κάνω μια επιλογή έκφρ
  επιλέγω ρ μ
make a comeback v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (popular again)κάνω την επάνοδό μου, κάνω την επανεμφάνισή μου περίφρ
  (ανεπίσημο)κάνω καμ μπακ, κάνω comeback περίφρ
 The pop singer made a comeback after appearing on a reality TV show.
make a comeback v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (active again)επιστρέφω, επανέρχομαι ρ αμ
  κάνω την επάνοδό μου περίφρ
 He made a comeback, taking silver in the Olympics after four years in retirement.
make a comparison v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compare and contrast)κάνω μια σύγκριση έκφρ
  συγκρίνω ρ μ
 People always make a comparison between me and Julia Roberts.
make a confession without duress v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (freely admit one's guilt)ομολογώ άνευ πιέσεως έκφρ
 The police were surprised she made a confession without duress; the thought they would have to pressure her into admitting guilt.
make a date v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (arrange [sth] for a specific day)κλείνω ραντεβού περίφρ
 I made a date with her for Friday; we are going out to dinner.
make a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do business)κλείνω μια συμφωνία έκφρ
  (καθομιλουμένη, μτφ)κλείνω μια δουλειά έκφρ
 The businessman took his partner out to lunch to make a deal.
make a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (agree on [sth])κάνω συμφωνία περίφρ
  συμφωνώ ρ μ
 We made a deal that I'd do the laundry if he did the dishes.
make a decision v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (decide, choose)παίρνω μια απόφαση περίφρ
  (επίσημο)λαμβάνω μια απόφαση περίφρ
  αποφασίζω ρ αμ
 We couldn't agree on where to eat, so I had to make a decision.
 Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε που θα φάμε, έτσι έπρεπε να πάρω εγώ την απόφαση.
make a demand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (insist on [sth] being done)απαιτώ ρ μ
  έχω την απαίτηση περίφρ
  (επίσημο)προβάλλω την απαίτηση περίφρ
make a dent in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (metal: leave an indentation)βαθουλώνω ρ μ
  κάνω βαθουλώματα σε κτ, προκαλώ βαθουλώματα σε κτ περίφρ
 The hailstones made dents in the roof of the car.
make a dent in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reduce noticeably)μειώνω σημαντικά ρ μ + επίρ
  (μεταφορικά)ανοίγω τρύπα σε κτ έκφρ
 Paying for a new roof has really made a dent in my savings. Despite all the interruptions, I managed to make a dent in the work.
make a diagnosis v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (diagnose a condition)βγάζω διάγνωση περίφρ
  (επίσημο)διαγιγνώσκω ρ μ
 I'm still waiting for the doctor to make a diagnosis.
make a difference v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a significant impact) (μεταφορικά)κάνω τη διαφορά έκφρ
 Please give generously; your donations will make a difference. Josie is trying to make a difference by doing charity work.
 Φανείτε γενναιόδωροι, παρακαλώ. Οι δωρεές σας θα κάνουν τη διαφορά. Η Τζόζι προσπαθεί να κάνει τη διαφορά κάνοντας εθελοντική εργασία.
make a distinction v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (distinguish, differentiate)διακρίνω ρ μ
  κάνω διάκριση περίφρ
  (καθομιλουμένη)μαθαίνω να ξεχωρίζω έκφρ
 She called me cheap, but I think she needs to make a distinction between cheap and frugal. Most people make a distinction between flowers and weeds, but they can both be beautiful.
make a fool of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do [sth] stupid)γελοιοποιούμαι ρ αμ
  γίνομαι ρεζίλι ρ έκφρ
 I don't mind being wrong, but I hate making a fool of myself.
make a fortune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (win, earn a vast amount of money)κάνω περιουσία περίφρ
  γίνομαι πλούσιος ρ έκφρ
  (από τη δουλειά μου)βγάζω μια περιουσία περίφρ
 That businesswoman has made a fortune in retail.
make a funny face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make silly facial expression)κάνω γκριμάτσα περίφρ
 To make me laugh, my dad made funny faces at me.
make a fuss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (complain about [sth](μεταφορικά)κάνω φασαρία έκφρ
 One of the customers was making a fuss at the teller's counter.
 Κάποιος απ' τους πελάτες έκανε φασαρία στον γκισέ του ταμία.
make a fuss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (fret over trivial things) (καθομιλουμένη)το κάνω θέμα έκφρ
 Oh, it's only a grazed knee – stop making a fuss!
 Ένα γδαρμένο γόνατο είναι όλο κι όλο, σταμάτα να το κάνεις θέμα!
make a fuss over [sb/sth] (US),
make a fuss of [sb/sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (pay a lot of attention to)δίνω σημασία σε κπ περίφρ
  ασχολούμαι με κπ περίφρ
 The boss brought his dog to work yesterday and everyone made a fuss of it.
 Εχτές, το αφεντικό έφερε το σκυλί του στη δουλειά και όλοι ασχολούνταν μ' αυτό.
make a fuss over [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (show great admiration for)ενθουσιάζομαι ρ αμ
  (ελαφριά αποδοκιμασία)το παρακάνω με κτ/κπ περίφρ
  μιλώ με υπερβολικό θαυμασμό για κτ/κπ έκφρ
 Nina got engaged yesterday! All the women in the office were making a fuss over her ring.
 Η Νίνα αρραβωνιάστηκε χθες! Όλες οι γυναίκες στο γραφείο το παράκαναν μιλώντας για το δαχτυλίδι της.
make a go of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make it successful)τα καταφέρνω έκφρ
  κάνω κτ να πετύχει περίφρ
 If we work hard on our relationship, we can make a go of it.
make a good job of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] well)κάνω καλή δουλειά με κτ περίφρ
  κάνω κτ καλά περίφρ
 Tim made a good job of painting the house.
make a hole in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (puncture)τρυπάω, τρυπώ ρ μ
  κάνω τρύπα σε κτ περίφρ
 It was a piece of glass that made the hole in your tyre.
make a journey v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (travel somewhere)ταξιδεύω ρ αμ + επίρ
  πηγαίνω ταξίδι ρ έκφρ
 Neil made a journey from London to Manchester.
make a killing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (make a large profit) (βγάζω πολλά χρήματα)πιάνω την καλή έκφρ
  (αργκό, μτφ, προσβλ)χέζομαι στο τάληρο έκφρ
 They made a killing last year buying up apartment buildings.
make a lasting impression on [sb],
leave a lasting impression
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have enduring impact)αφήνω εντυπώσεις που διαρκούν περίφρ
make a living,
earn a living,
make your living,
earn your living
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn money) (μεταφορικά)βγάζω το ψωμί μου, βγάζω τα προς το ζην έκφρ
 Sergei earns a living by driving a taxi. Stephen made his living by trading in stocks and shares.
 Ο Σεργκέι βγάζει το ψωμί του οδηγώντας ταξί. Ο Στέφεν έβγαζε τα προς το ζην κάνοντας συναλλαγές με χρεόγραφα και μετοχές.
make a loss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lose money)σημειώνω απώλειες περίφρ
 My company made a loss last year and had to lay off three employees.
make a mark on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (write, draw or paint)κάνω ένα σημάδι σε κτ, βάζω ένα σημάδι σε κτ περίφρ
 He made a mark on the pavement to show where to turn.
make a mark on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have an impact) (μεταφορικά: σε κτ/κπ)αφήνω το σημάδι μου, αφήνω την υπογραφή μου έκφρ
 Dick Button made his mark on figure skating when he performed the first double axel jump.
make a match v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pair [sth] with [sth] similar)ταιριάζω ρ αμ
  κάνω ζευγάρι περίφρ
 I'm trying to find two socks that make a match, but they all seem to be odd ones.
make a mess v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (create disorder or dirt) (μεταφορικά)τα κάνω χάλια, τα κάνω μούσκεμα, τα κάνω θάλασσα έκφρ
 You can have your mates round for the evening so long as you promise not to make a mess. The kids have been making chocolate cake and they've made a mess with the batter in the kitchen.
make a mess of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make [sth] disordered or dirty)κάνω κτ άνω-κάτω έκφρ
  αναστατώνω ρ μ
 Don't make a mess of my nice clean living room.
 Μην κάνεις άνω-κάτω το ωραίο και καθαρό καθιστικό μου!
make a mess of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get [sth] wrong)τα θαλασσώνω έκφρ
  (αργκό, προσβλητικό)τα σκατώνω έκφρ
 The new guy has made a mess of this project; I'm going to have to redo it all.
 Ο καινούργιος τα θαλάσσωσε με το πρότζεκτ. Θα πρέπει να το ξανακάνω από την αρχή.
make a mistake v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (commit an error)κάνω λάθος περίφρ
 Don't be afraid to make a mistake.
 Να μην φοβάσαι να κάνεις λάθος.
make a motion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (gesture, move)κάνω νόημα, κάνω νεύμα περίφρ
  γνέφω ρ αμ
 The old man made a motion to the children to come closer.
make a motion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (at meeting: propose [sth])κάνω μια πρόταση περίφρ
  προτείνω ρ μ
 She made a motion to adjourn the meeting.
make a mountain out of a molehill v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (exaggerate a trivial problem) (μεταφορικά)κάνω την τρίχα τριχιά έκφρ
  (καθομιλουμένη: με κινήσεις χεριών)κάνω το τόσο τόσο έκφρ
make a move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (leave)μετακομίζω ρ αμ
 He was tired of this town, so he decided to make a move.
make a move v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (begin, act)δρω ρ αμ
  κάνω την κίνησή μου έκφρ
 Jane thought it was the right time to make a move and open her own restaurant.
make a move on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (try to seduce) (καθομιλουμένη)την πέφτω σε κπ έκφρ
  κάνω κίνηση έκφρ
make a noise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (generate loud sounds)κάνω θόρυβο ρ έκφρ
  θορυβώ ρ αμ
make a noise about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (call attention to [sth](μεταφορικά)κάνω θόρυβο ρ έκφρ
make a noise about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (complain about [sth])παραπονιέμαι για κάτι ρ έκφρ
make a note of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (write [sth] down)σημειώνω κάτι ρ μ
  κρατώ σημείωση για κάτι ρ έκφρ
make a note of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (commit [sth] to memory)κρατώ σημείωση για κάτι ρ έκφρ
make a pass at [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (make a sexual advance) (καθομιλουμένη)την πέφτω σε κπ έκφρ
 He was disciplined for sexual harassment after he made a pass at one of the secretaries.
make a plea v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (plead, appeal for [sth])κάνω έκκληση περίφρ
 The film star made a plea to the public on behalf of the earthquake relief fund.
make a point v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (say [sth] significant)λέω κάτι περίφρ
  λέω δυο λόγια περίφρ
  καταλήγω κάπου περίφρ
  επιχειρηματολογώ ρ αμ
 Will you stop interrupting me? I'm trying to make a point here!
 Θα σταματήσεις να με διακόπτεις; Προσπαθώ να πω κάτι!
make a point of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (emphasize)τονίζω, υπογραμμίζω ρ μ
  δίνω έμφαση περίφρ
  επισημαίνω ρ μ
make a practice of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be in the habit of)συνηθίζω να κάνω κτ περίφρ
 Most doctors do not make a practice of calling on patients in their homes.
make a request v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (ask for [sth])ζητάω, ζητώ ρ μ
  αιτούμαι ρ μ
  υποβάλλω ένα αίτημα περίφρ
 To make a request for a new website feature, click here.
make a sale v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (salesperson: close a deal)πουλάω, πουλώ ρ αμ
  κάνω μια πώληση περίφρ
 A good salesperson can make a sale even after the customer says no.
make a scene v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (overreact)κάνω σκηνή έκφρ
make a sound v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (utter a noise)βγάζω μιλιά περίφρ
  (καθομιλουμένη)κάνω κιχ έκφρ
 Don't make a sound till he's gone - I don't want him to know we're here.
make a sound v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (create a noise)κάνω έναν ήχο, βγάζω έναν ήχο περίφρ
  (επίσημο)παράγω έναν ήχο περίφρ
 My clock makes a sound like a bird when it strikes the hour.
make a special effort v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try very hard, be unusually conscientious)καταβάλλω ιδιαίτερη προσπάθεια περίφρ
  κάνω μεγάλη προσπάθεια περίφρ
 I have to make a special effort to get along with my co-worker. It's your mum's birthday so please make a special effort to behave.
make a speech v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (address an audience)βγάζω λόγο έκφρ
 At the birthday party everyone asked Grandpa to make a speech. The father of the bride made a speech, welcoming his new son-in-law to the family.
make a splash v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause excitement)προκαλώ ενθουσιασμό περίφρ
 The news that the film star would be visiting their small town really made a splash.
make a stand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (protest against)διαμαρτύρομαι για κάτι ρ έκφρ
make a stand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (state your opinion clearly)παίρνω θέση για κάτι ρ έκφρ
make a start v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (begin)κάνω μια αρχή περίφρ
  ξεκινάω, ξεκινώ ρ μ
  αρχίζω ρ μ
make a visit to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go to)πάω σε κπ/κτ, πηγαίνω σε κπ/κτ ρ αμ + πρόθ
  επισκέπτομαι ρ μ
  κάνω μια επίσκεψη σε κπ/κτ περίφρ
 My tooth hurts; I need to make a visit to the dentist.
make a will,
make your will
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(legal document: write)κάνω τη διαθήκη μου έκφρ
make allowance for [sth],
make allowances for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
literal (adjust for, allow for)λαµβάνω υπόψη έκφρ
make allowances vtr + npl (be lenient)είμαι επιεικής περίφρ
  ανέχομαι ρ αμ
make allowances for [sb],
make allowance for [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be lenient)είμαι επιεικής περίφρ
 The teachers made allowances for him and gave him a certificate.
make allowances for [sth],
make allowance for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(take [sth] into account)λαμβάνω υπόψη περίφρ
 You have to make allowances for the fact that he's only just learning.
make amends vtr + npl (compensate for a wrong)επανορθώνω ρ αμ
  διορθώνω το κακό που έκανα περίφρ
 I'm sorry for what I did to you; how can I make amends?
make amends for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compensate for [sth])επανορθώνω ρ αμ
 Henry wanted to make amends for his rude behaviour towards James.
 Ο Χένρι θέλησε να επανορθώσει για την αγενή συμπεριφορά του απέναντι στον Τζέιμς.
make amends to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compensate [sb] for a wrong)διορθώνω το κακό που προκάλεσα σε κπ περίφρ
  (για λόγια)παίρνω πίσω τα προσβλητικά λόγια που έχω πει σε κπ περίφρ
 When he became sober, he decided to make amends to those he had hurt by his drinking.
make an adjustment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (amend)ρυθμίζω, προσαρμόζω ρ μ
 I need to make an adjustment to this belt as it's too loose.
make an announcement v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (declare [sth] publicly)βγάζω μια ανακοίνωση, κάνω μια ανακοίνωση περίφρ
 The Prime Minister made an announcement about taxation in the House of Commons yesterday. May I have your attention? - I'd like to make an announcement.
make an apology v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (say sorry)ζητώ συγγνώμη έκφρ
make an appearance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be present, show up)κάνω την εμφάνισή μου, δίνω το παρόν έκφρ
  εμφανίζομαι ρ αμ
 The singer made an appearance at the charity concert. I wonder if the bride's ex-boyfriend will make an appearance at the wedding?
make an appearance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform: appear on stage, etc.)κάνω μια εμφάνιση περίφρ
  εμφανίζομαι ρ αμ
make an appointment v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (patient, client)κλείνω ραντεβού περίφρ
make an appointment with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (patient, client)κλείνω ραντεβού περίφρ
make an appointment for [sb],
make [sb] an appointment
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(secretary: for [sb] else)κλείνω ραντεβού για κπ περίφρ
make an ass of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (do [sth] stupid) (αργκό, μεταφορικά)γίνομαι ρόμπα ρ έκφρ
  (καθομιλουμένη)γίνομαι ρεζίλι, γίνομαι ρεζίλι των σκυλιών ρ έκφρ
 Jim made an ass of himself when he turned up at work wearing differently coloured socks.
make an attempt v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try)κάνω μια προσπάθεια, κάνω μια απόπειρα περίφρ
  επιχειρώ, προσπαθώ ρ μ
  αποπειρώμαι ρ μ
 The French made an attempt to build a canal across Panama, but failed.
Επόμενα 100 Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'make' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
In the English description:
Collocations: make [dinner, a cake], a [foreign, national, local] make, make [money, a living, a fortune], more...

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση make στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'make'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: smart | drag

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης