Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

straight advantages


Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο straight παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης:advantages

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not curved) (χωρίς καμπύλη)ευθύς, ίσιος επίθ
 Is this a straight line or does it curve?
 Είναι ευθεία αυτή η γραμμή ή κάνει καμπύλη;
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (direct) (χωρίς διακοπές)απευθείας επίρ
 This is a straight flight to New York, with no side trips or stops.
 Αυτή είναι η απευθείας πτήση στη Νέα Υόρκη, χωρίς αλλαγές ή στάσεις.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in order) (βάζω σε σειρά)τακτοποιώ ρ μ
 Give me a minute so I can get these papers straight.
 Δώσε μου ένα λεπτό να τακτοποιήσω αυτά τα χαρτιά.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (heterosexual) (σεξουαλική προτίμηση)ετεροφυλόφιλος επίθ
  (αργκό)στρέιτ επίθ
 Though he was straight, some people thought he was gay.
 Αν και ήταν ετεροφυλόφιλος, κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν γκέι.
 Αν και ήταν στρέιτ, κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν γκέι.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hair: not curly)ίσιος επίθ
 She has straight, shoulder-length hair.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (honest)ειλικρινής επίθ
  (μεταφορικά)ευθύς επίθ
 I don't try to tell you what I think you want to hear, just the straight answers.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (conventional)παραδοσιακός επίθ
 My parents are so straight - they'd be horrified if I got a tattoo!
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (even)ίσιος επίθ
 Is this painting on the wall straight or is it leaning to the left?
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (consecutive)συνεχόμενος μτχ πρκ
  στη σειρά φρ ως επίρ
 The team celebrated their tenth straight win.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (consistent)συνεπής επίθ
  (δεν αλλάζει)ίδιος, αμετάβλητος επίθ
 We called him in to testify three times, and he always kept his story straight.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmixed, undiluted)σκέτος επίθ
 I drink my whisky straight, without any mixers.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not using alcohol or drugs) (μεταφορικά)καθαρός επίθ
 I used to have a problem with drugs, but I have now been straight for five years.
straight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (face, man: not comic)σοβαρός επίθ
 He said it with a straight face, so I don't think he was joking.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at first hand)απευθείας επίρ
  από πρώτο χέρι φρ ως επίρ
 Did you hear that straight from the source, or was it through somebody else?
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (directly)κατευθείαν, απευθείας επίρ
 He went straight to the shop, having heard that the jeans were on sale.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the same direction)στην ίδια κατεύθυνση φρ ως επίρ
 After we were told that we were going in the right direction, we continued straight.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correctly)σωστά επίρ
  καλά επίρ
 Do I have the story straight? Is that the way it goes?
 Έχω καταλάβει σωστά την ιστορία; Έτσι έγιναν τα πράγματα;
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on target)ακριβώς επίρ
 The missile flew straight to its target.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (right, immediately)αμέσως, κατευθείαν επίρ
  την ίδια στιγμή φρ ως επίρ
  αυτοστιγμεί επίρ
 After hearing the decision, he went straight to his boss to talk about it.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into order)σε τάξη, σε σειρά φρ ως επίρ
 I'm having trouble getting the data straight.
straight advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (consecutively)συνεχόμενα επίρ
  στη σειρά φρ ως επίρ
 I haven't eaten for three days straight.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (straight line)ευθεία ουσ θηλ
 You need to draw a curved line here, and then two straights.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of a racecourse)ευθεία ουσ θηλ
 The horses finished the curve and headed into the final straight.
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, dated (conservative person)συντηρητικός επίθ
  (καθομ: για όλα τα γένη)συντηρητικούρα ουσ θηλ
 My mother will not approve of my new piercing - she is such a straight!
straight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (heterosexual)ετεροφυλόφιλος επίθ ως ουσ
  (καθομιλουμένη)στρέιτ επίθ ως ουσ άκλ
 My gay friend prefers to hang out with straights.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση straight advantages στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'straight advantages'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: spare | scale

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.