Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

structure plan


Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο structure παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης:plan

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] constructed: building etc.)κατασκευή ουσ θηλ
  κατασκεύασμα ουσ ουδ
  (κτιριακό έργο)οικοδόμημα ουσ ουδ
  κτίσμα ουσ ουδ
 The structure housed businesses on the ground floor.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Η κατασκευή περιλαμβάνει και θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο.
structure st vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (design)συγκροτώ, οργανώνω ρ μ
  (καθομιλουμένη)καταστρώνω ρ μ
 We should structure a plan that will solve the problems.
 Θα πρέπει να συγκροτήσουμε (or: οργανώσουμε) ένα σχέδιο για να λύσουμε τα προβλήματα.
 Θα πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο για να λύσουμε τα προβλήματα.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (construction)κατασκευή ουσ θηλ
  κατασκεύασμα ουσ ουδ
 The steel structure was erected in days.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (framework)δομή ουσ θηλ
 The structure of the plan is simple.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organization of sthg)δομή, διάρθρωση ουσ θηλ
 The military has a complex structure, with both combat and logistics units.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complex system)δομή ουσ θηλ
 The molecular structure of this compound is difficult to replicate.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (makeup)δομή, διάρθρωση ουσ θηλ
 The structure of our company encourages innovation.
structure [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (incorporate)ενσωματώνω ρ μ
 We will structure experienced staff members into the unit.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
bone structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (composition of the skeleton) (σκελετός)δομή οστών φρ ως ουσ θηλ
bone structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (face: defined cheekbones) (στοιχείο ομορφιάς)έντονα ζυγωματικά επίθ + ουσ ουδ πλ
class structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social hierarchy)ταξική διαστρωμάτωση ουσ θηλ
 A caste system is a highly formalized class structure.
organic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whole system)οργανική διάρθρωση ουσ θηλ
organic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system evolved without a plan)οργανική διάρθρωση ουσ θηλ
organization structure,
also UK: organisation structure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(company hierarchy)δομή της οργάνωσης περίφρ
  δομή του οργανισμού περίφρ
parallel structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (repeated grammatical construction)παράλληλη δομή επίθ + ουσ θηλ
  παράλληλη σύνταξη επίθ + ουσ θηλ
physical structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (structure of an organism)φυσική διάρθρωση ουσ θηλ
retaining structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wall preventing landslide)κατασκευή αντιστήριξης ουσ θηλ
 The earthquake caused the failure of most of the retaining structures.
sentence structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (syntax)συντακτική δομή έκφρ
 Using simpler sentence structure would make your writing easier to read.
stage structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (platform or support for performing) (εγκατάσταση)σκηνή ουσ θηλ
syntactic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arrangement of a sentence)συντακτικό ουσ ουδ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση structure plan στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'structure plan'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Σουηδικά | Dutch | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: return | ham

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.