Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

structure plan

Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο structure παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης:plan

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] constructed: building etc.)κατασκευή ουσ.θηλ.
  κατασκεύασμα ουσ ουδ
  (κτιριακό έργο)οικοδόμημα ουσ ουδ
  κτίσμα ουσ ουδ
 The structure housed businesses on the ground floor.
  Η κατασκευή περιλαμβάνει και θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο.This sentence is not a translation of the English sentence.
structure st vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (design)συγκροτώ, οργανώνω ρ.μετ.
  (καθομιλουμένη)καταστρώνω ρ.μετ.
 We should structure a plan that will solve the problems.
 Θα πρέπει να συγκροτήσουμε (or: οργανώσουμε) ένα σχέδιο για να λύσουμε τα προβλήματα.
 Θα πρέπει να καταστρώσουμε ένα σχέδιο για να λύσουμε τα προβλήματα.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (construction)κατασκευή ουσ θηλ
  κατασκεύασμα ουσ ουδ
 The steel structure was erected in days.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (framework)δομή ουσ θηλ
 The structure of the plan is simple.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organization of sthg)δομή, διάρθρωση ουσ θηλ
 The military has a complex structure, with both combat and logistics units.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complex system)δομή ουσ θηλ
 The molecular structure of this compound is difficult to replicate.
structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (makeup)δομή, διάρθρωση ουσ θηλ
 The structure of our company encourages innovation.
structure [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (incorporate)ενσωματώνω ρ μ
 We will structure experienced staff members into the unit.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Σύνθετοι τύποι:
bone structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (composition of the skeleton) (σκελετός)δομή οστών φρ ως ουσ θηλ
bone structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (face: defined cheekbones) (στοιχείο ομορφιάς)έντονα ζυγωματικά επίθ + ουσ ουδ πλ
class structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social hierarchy)ταξική διαστρωμάτωση ουσ.θηλ.
 A caste system is a highly formalized class structure.
organic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whole system)οργανική διάρθρωση ουσ.θηλ.
organic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system evolved without a plan)οργανική διάρθρωση ουσ.θηλ.
physical structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (structure of an organism)φυσική διάρθρωση ουσ.θηλ.
retaining structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wall preventing landslide)κατασκευή αντιστήριξης ουσ.θηλ.
 The earthquake caused the failure of most of the retaining structures.
sentence structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (syntax)συντακτική δομή έκφρ.
 Using simpler sentence structure would make your writing easier to read.
syntactic structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arrangement of a sentence)συντακτικό ουσ.ουδ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση structure plan στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'structure plan'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσεχικά | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης