work

Listen:
 [ˈw3ːrk]


WordReference English-Dutch Dictionary © 2019:

Voornaamste vertalingen
EngelsNederlands
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be employed)werken onoverg.ww
 He works at the bank.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toil)doorwerken onoverg.ww
 He worked into the night.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (function)werken, het doen onoverg.ww
 Does the car work?
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be useful, effectual)werken onoverg.ww
 Did the medicine work?
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine: operate, manage)bedienen overg.ww
 Do you know how to work this machine?
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment)werk nw het ontelbaar
  werkgelegenheid nw de
  banen nw mv
 The bank provides work for many people.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product of labour)werk nw het
 The work was obviously well done.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (effort)werk nw het
 His work on the car was worth the result.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toil)werk nw het
  arbeid nw de
  (Belg.)labeur nw het
 An apple picker does exhausting work, from sunrise until dusk.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of task)werk nw het
  taak nw de
 I don't like this work. Can I do something different?
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (office, place of work)werkplaats, werkplek nw de
  werk nw het
 This is his work. Yes, that building.
 
Aanvullende vertalingen
EngelsNederlands
work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of, concerning work) (in samenstelling)werk- bn
 He got a work permit in July.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (occupation)werk nw het ontelbaar
  beroep nw het
 What is your work? I'm a dentist.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (activity)werk nw het
 He is doing some work or other in the shop.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objects on which work is done)werkstuk nw het
 The art students took their work to the benches.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)werkstuk nw het
 The tunnel is an impressive work of engineering.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: force times distance) (natuurkunde)arbeid nw de
 In physics, work deals with transference of energy.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (contort)bewerken, verdraaien overg.ww
 She worked the wire into a loop.
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accomplish)bewerkstelligen overg.ww
  bereiken overg.ww
 She worked a change in the texture of the dough.
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion by work)bewerken overg.ww
 The carpenter works the pieces into a table.
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb], keep at work)aan het werk houden overg. ww
 The boss worked them until late into the night.
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (land, be a farmer)bewerken overg. ww
 The farmer worked the land.
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)opzwepen overg.ww
 The minister worked the congregation into an exultant state.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2019:

Overeenkomende vermeldingen van de andere kant van het woordenboek
Voornaamste vertalingen
NederlandsEngels
arbeid nw de (werk) (UK)labour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (US)labor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  work
werk nw het, ont. (het werken, arbeid)work
  (UK)labour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (US)labor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
effect hebben nw+ww (resultaat opleveren)have effect v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
functioneren onoverg. ww (werken)function, work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  perform viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
werken onoverg.ww (arbeid verrichten)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  (UK)labour viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  (US)labor viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
bewerken overg.ww (werk verrichten aan)work, treat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  process vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  edit vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
arbeid nw de (natuurkunde: uitwerking van kracht) (physics)work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
werk nw het, ont. (baan, betrekking)work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
de kost verdienen onoverg. uitdr. (werken)earn a living v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
werken onoverg.ww (een beroep uitoefenen)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
werken onoverg.ww (bezig zijn)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  be busy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
lopen onoverg. ww (functioneren)work, function viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
werken onoverg.ww (functioneren)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  function viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
werk nw het (werkstuk, creatie)work, piece of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  project nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  creation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
werken onoverg.ww (effectief zijn)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
werk nw het (daad, handeling)work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  act, deed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 
Aanvullende vertalingen
NederlandsEngels
werken onoverg.ww (krimpen en uitzetten)work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Samengestelde woorden:
NederlandsEngels
aan het werk gaan onoverg. uitdr. (beginnen te werken)get down to work, get to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
aan het werk zetten overg. uitdr. (doen werken)put to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
arbeidsongeschikt bn (ongeschikt om te werken: ziek)unfit for work exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  disabled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
banen overg. ww (doorgang maken)work one's way through v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
buurtwerk nw het (sociaal-cultureel werk)local social work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
dienst doen als overg. uitdr. letterlijk (beroep uitoefenen)serve as vi + conj
  work as vi + conj
flexibele arbeid nw de (variabele arbeid) (not full time, not permanent)contingent work, casual work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (variable work schedule)flextime, flexitime, flexi-time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
hard werken bw+ww (pezen, aanpoten)work hard vi + adv
het vuile werk opknappen onoverg. uitdr. (onaangename taak verrichten)do the dirty work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
hij is me er eentje! tw (wat een kerel!)He's a real piece of work! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
in detail uitwerken overg. uitdr. (detailleren)elaborate in detail, work out in detail v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
korte metten maken met overg. uitdr. (zonder pardon beëindigen)make quick work of, make short work of v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
kunstwerk nw het (schilderij, beeldhouwwerk)work of art, artwork nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  masterpiece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
lekker maken bn+ww (iemand laten watertanden)work up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  make someone's mouth water v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
nauw samenwerken bw+ww (uitgebreid samenwerken)work closely together v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  cooperate closely, collaborate closely vi + adv
overuren werken,
Replace: overuren maken
nw+ww
(overwerken)work overtime v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
pionierswerk verrichten nw+overg. ww (baanbrekend werk doen)pioneer vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  pioneer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  do pioneering work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
samenwerken onoverg.wwcooperate, collaborate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  work together vi + adv
sleutelen onoverg.ww (knutselen met sleutels)repair, fix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
  work on vi + prep
  fiddle with, tinker with vi + prep
sleutelen aan ww+vz letterlijk (werken aan)work on vi + prep
stage nw de (leertijd)internship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  (UK)work placement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  practicum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
stage lopen nw+overg. ww (praktijkervaring opdoen)do a work placement practice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
  do an internship v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
stagiair,
vr. stagiaire
nw de
(leerling)trainee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  student teacher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  student on work placement exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
trainen overg./onoverg. ww (oefenen)train viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  work out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
  (UK)practise viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
  (US)practice viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
uitwerken overg.ww (detailleren, verfijnen)work out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
  elaborate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
uurwerk nw het geen mv. (werk dat per uur wordt aangerekend)hourly work adj+n
vrijwilligerswerk nw het, ont. (liefdadig werk)voluntary work, volunteer work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  community service nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
werkdruk nw de, ont. (zwaarte van dagelijks werk)pressure of work exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  workload nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
werkloos bn (geen baan hebbend)unemployed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
  out of work, out of a job exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.

WordReference English-Dutch Dictionary © 2019:

Samengestelde woorden:
EngelsNederlands
be approved to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be permitted, qualified to do a job)goedgekeurd om te werken bn
do the dirty work v figurative, slang (perform a disagreeable task)het vuile werk opknappen frase
 She no longer had servants to do the dirty work for her.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job: done well)goede werk bn + nw
 Her boss congratulated her on her great work.
 Haar baas feliciteerde haar voor het goede werk.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: masterpiece)meesterwerk nw het
 The Great Gatsby is one of the great works of American literature.
hard at work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working hard)hardwerkend bn
 Miguel was hard at work doing his history project.
keep up the good work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (expressing approval)zo door blijven gaan, zo door gaan frase
 My teacher told me to keep up the good work after I scored 100% in the exam.
lifework,
life's work,
life-work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one's main endeavour)levenswerk nw het
line of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profession, trade: field)branche, sector nw de
 Police officers regularly have to deal with danger in their line of work.
off work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at work) (van werk)vrij bw
  (met werk)klaar bw
piecework,
piece work,
piece-work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(work paid by the unit) (betaling per eenheid)stukwerk nw het
set to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start doing [sth])aan het werk gaan, aan de slag gaan onoverg. uitdr.
 He set to work as soon as he was given the new task.
set [sb] to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause to start doing [sth])aan het werk zetten overg. uitdr.
 The manager set the new employee to work filing invoices.
work in [sth] vi + prep (trade, profession)werken in ww + vz
  werkzaam zijn in onoverg.uitdr.
 My husband works in accounting, and I work in technical services.
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (insert)invoegen overg.ww
 I like the report, but could you somehow work in a mention of John's contribution?
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (insert with difficulty)stuwen, persen overg.ww
 Drill a hole in the base and then gradually work the rod in the hole.
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (find time) (informeel)een plekje vinden voor, tijd vrijmaken voor onoverg.uitdr.
  inpassen overg.ww
 I'm pretty busy, but I think I can work in a movie tonight. I hope the doctor's office can work me in today.
work out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exercise)trainen onoverg.ww
 We're going to the gym to work out this afternoon.
work [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (solve)uitwerken, oplossen overg.ww
 I'm still trying to work out this last crossword clue.
work [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (calculate)uitrekenen, berekenen overg.ww
 I finally worked out my income taxes, and now I have to send the government a check.
work [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (resolve)oplossen overg. ww
  (informeel)uit de weg ruimen frase
 They have a lot of problems to work out with their marriage.
work overtime v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (work extra hours)overuren werken nw mv + ww
 I won't work overtime unless they pay me extra for the hours.
work shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of work)ploegendienst, dienst nw de
 My usual work shift is 8:30 to 5, but sometimes I work from noon to 8 instead.
work through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (manage, deal with)doorwerken, doorlopen overg.ww
 I worked through my budget, and decided to spend less. Just work through the first part of the problem for now.
work through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (resolve)verwerken overg.ww
 He spent years working through the death of his parents in an accident.
work through [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (confront and deal with [sb])iem. aanpakken overg.ww
work up to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (gather courage) (informeel)zichzelf oppeppen om wk.ww + vz
  moed verzamelen nw de+ww
 I'm still working up to asking her out on a date.
work yourself into the ground v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do too much) (fig., informeel)zichzelf over de kop werken frase
 He's working himself into the ground, doing three hours of overtime each night.
work-shy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (lazy)werkschuw bn
  lui bn
workup,
work-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (thorough medical examination)grondig medisch onderzoek nw het
workup,
work-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(printing: ink smear) (drukkunst)inktvlek nw de
workup,
work-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ship: making seaworthy) (van schip)zeewaardig maken nw het, ont.
  Ontbreekt er iets belangrijks? Meld fouten of geef suggesties voor verbeteringen.
Collocations: work as a [firefighter, lumberjack], [hard, tough, challenging, easy, simple, nice, dirty] work, my work [suit, car, credit card, clothes], more...

Forumdiscussies met de woorden "work" in de titel:

Professional English<>Dutch translators wanted.
Help build the WordReference.com English-Dutch dictionary.

Bekijk de machinevertaling van Google Translate van 'work'.

In andere talen: Spaans | Frans | Italiaans | Portugees | Roemeens | Duits | Zweeds | Russisch | Pools | Tsjechisch | Grieks | Turks | Chinees | Japans | Koreaans | Arabisch

Advertenties

Word of the day: smart | drag

Advertenties

Meld een ongepaste advertentie.