• Zobacz Również:
  • Ustawienia:
   • Kliknij w słowo:

   • Ostatnie wyszukiwania:
    • Zobacz Wszystkie
  • Linki:

8

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
eight,
8
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(8 in number)osiem licz.
 An octagon has eight sides.
 Ośmiokąt ma osiem boków.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
behind the eight ball advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, figurative (at a disadvantage)w tarapatach, w opałach przyim. + ż, l.mn.
 The university is behind the eight ball when it comes to attracting international students.
eight hundred nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 800)osiemset licz.
 Eight hundred is written DCCC in Roman numerals.
eight hundred,
800
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(800 in number)jedna osiemsetna licz.
 There are eight hundred students at the school.
eight o'clock (8 a.m., 8 in the morning, 0800 hours)ósma licz.
 We got our signals crossed; she said 8 o'clock, I was there in the morning and she was there in the evening.
eight o'clock (8 p.m., 8 in the evening, 2000 hours)ósma licz.
fifty-eight,
58
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(58 in number) (58)pięćdziesiąt osiem licz.
 The shop sold fifty-eight litres of wine that day.
twenty eight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 28)dwadzieścia osiem licz.
 There are twenty eight days in February.
twenty eight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (28 of [sth])jedna dwudziesta ósma licz.
twenty eight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (28 years old)dwadzieścia osiem licz.
 He turned twenty eight last week.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'8' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "8" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google '8'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: funny | dent

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.