East

Listen:
 /iːst/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
east nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction, compass point)wschód m
 The sun rises in the east.
 Słońce wschodzi na wschodzie.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
East Asia nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (countries of the Far East)Wschodnia Azja przym. + ż
 Marco Polo was the first famous European to visit East Asia.
East German nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (person from former East Germany)Niemiec wschodni m + przym.
East German adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." historical (of or from former East Germany)wschodnioniemiecki przym.
 Berlin was the East German capital.
East Indian adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (Indonesian: of the East Indies)indonezyjski przym.
East Indian adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of or from eastern India)wschodnioindyjski przym.
East Indies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." historical (southeast Asia) (nazwa historyczna)Indie Wschodnie ż, l.mn. + przym.
east of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in an easterly direction from)na wschód od przyim.+m+przyim.
 Spain lies east and north of Portugal.
east wind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wind from the east)wschodni wiatr przym. + m
ESE nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, acronym (east-southeast)wschodni południowy wschód wyr.
ESE advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." written, acronym (in an east-southeastly direction)w kierunku wschodniego południowego wschodu wyr.
Far East nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eastern Asia)Daleki Wschód przym. + m
 Traders brought valuable spices to Europe from the Far East.
Middle East nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eastern Mediterranean region)Bliski Wschód przym. + m
 Yemen is the poorest country in the Middle East.
Near East nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Middle Eastern region)Bliski Wschód przym. + m
northeast,
north east
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(north-eastern region)pólnocny-wschód przym. + m
 In the northeast there are hundreds of butterfly species.
northeast,
north-east
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in, of the northeast)północno-wschodni przys. + przym.
 We have a seaside holiday cottage on the north-east coast.
northeast,
north-east
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(coming from the north east)północno-wschodni przys. + przym.
 This north-east wind is bitterly cold.
northeast,
north-east
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(going towards the northeast)północno-wschodni przys. + przym.
 The boat was on a north-east heading when it collided with the tanker.
southeast,
south east
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(compass point: SE)południowy wschód przym. + m
 The antique compass has a tiny emerald at southeast, and a sapphire at northeast.
southeast,
south-east
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(coming from the southeast)południowo wschodni przys. + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'East' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "East" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'East'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: near | shallow

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.