Once

Listen:
 /wʌns/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a single time)raz m
 I have only tried coffee once because I hated it!
 Spróbowałam kawy tylko raz, ponieważ w ogóle mi nie smakowała!
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (formerly)kiedyś przys.
 I once knew how to sew.
 Kiedyś potrafiłem szyć.
once conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if ever)jak już part. + przys.
 Once you try Thai food you will want more.
 Jak już spróbujesz tajskiego jedzenia, będziesz chciał więcej.
once conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (after, when)jak już part. + przys.
 You can pay for it once you get here.
 Jak już tam dotrzesz, to możesz za to zapłacić.
once nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a single time)jeden raz licz. + m
 Once is enough for me. I have no interest in doing it again.
 Jeden raz mi wystarczy. Nie jestem zainteresowany powtarzaniem tego.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
once adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (former)w przeszłości przyim. + ż
  (literacki)niegdyś przys.
 The once happily married man got a divorce.
once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when, at the time)kiedy, gdy spój.
 Once the evidence becomes public, there will be an outcry.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suddenly)nagle przys.
 All at once, I heard a noise in the kitchen.
all at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously, at the same time)wszyscy razem zaim. + przys.
  jednocześnie przys.
 The guests cried "Surprise!" all at once.
at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (immediately)natychmiast przys.
  od razu przys.
 When Beth saw how ill her son was, she called the health centre at once.
at once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously)jednocześnie przys.
 I can't clean the house and take care of the children at once.
for once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a change, for the first time)chociaż raz
 Maybe I should do my work a little at a time for once, instead of putting it off.
just once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (one time only)tylko raz przys. + m
 Just once, I wish you would ask politely. I'll make an exception just once.
once a week advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a weekly basis)raz w tygodniu
once again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one more time, as an encore)jeszcze raz
 Everyone clapped and the band came back to play once again.
once again advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yet again)jeszcze raz
 He has failed the exam once again. Once again, my son forgot to make his bed.
once and for all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for the final time)raz i na zawsze przyim. + spój. + przyim. + przys.
 You said yes, then you said no. Tell me once and for all, will you marry me?
once in a lifetime advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (extremely rarely)tłumaczenie niedostępne
 A chance like this only comes along once in a lifetime.
once in a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (occasionally)czasem przys.
 I hear from old school friends once in a while.
once more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yet again)jeszcze raz
 Once more you have failed to get your essay in on time.
once more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one more time)jeszcze raz
 Can you please show me once more how it works?
once upon a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (start of a fairy tale)pewnego razu przym. + m
 Once upon a time, in a land far away, there lived an orphan girl with her wicked stepmother.
once-in-a-lifetime adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opportunity: very rare)tłumaczenie niedostępne
 The brothers thought the trip around the world was a once-in-a-lifetime opportunity.
only once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one occasion only)tylko raz
 I've been to Paris only once but would like to return some day.
only once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a single time without repetition)tylko raz
 Press the "enter key" only once.
too much at once nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden excess of [sth])za dużo na raz
 I took a big gulp of beer and got too much at once.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'Once' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "Once" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'Once'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: save | mighty

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.