WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
a piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional (a distance, a way) (potoczny)kawałek m
 The farm is down the road a piece.
 Farma jest kawałek stąd, wzdłuż drogi.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a piece of cake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] easy to do) (potoczny, przenośny)małe piwo przym. + n
  (potoczny, przenośny)bułka z masłem wyr.
 The new software installation was a piece of cake, no problems!
 Instalacja nowego oprogramowania to było małe piwo, żadnych problemów!
a piece of the action nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (involvement, participation) (potoczny)działka ż
  (potoczny)coś z tego wyr.
 If I'm to help you, I want a piece of the action.
 Jeśli mam ci pomóc, chcę dostać moją działkę.
 Jeśli mam ci pomóc, chcę coś z tego mieć.
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, figurative (unusual character, individual) (potoczny, przenośny)ciężki przypadek przym. + ż
  osoba z charakterkiem wyr.
have a piece of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (have a share in)tłumaczenie niedostępne
 Everybody wants to have a piece of the action.
It's a piece of cake! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (it's very easy) (potoczny, przenośny)To małe piwo! wykrz.
  (potoczny, przenośny)To bułka z masłem! wykrz.
 I don't think that arithmetic problem is difficult. It's a piece of cake!
 Moim zdaniem to zadanie arytmetyczne nie jest trudne. To małe piwo!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'a piece' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: [only, just] a piece, would [love, like] a piece, would [love] to [have, try, taste] a piece, more...

Dyskusje na forum ze słowami "a piece" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'a piece'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: smart | drag

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.