absorbing

Listen:
 [əbˈzɔːrbɪŋ]


Dla czasownika: "to absorb"

Present Participle: absorbing
Na tej stronie: absorbing, absorb, adsorb

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
absorbing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (interesting, engrossing)absorbujący, wciągający przym.
 This is such an absorbing book, I don't want to put it down.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soak up: liquid)wchłaniać, pochłaniać, absorbować ndk.
  wchłonąć, pochłonąć, zaabsorbować dk.
 The towel absorbed the excess water.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sound: take in without echo)pochłaniać ndk.
  pochłonąć dk.
  absorbować ndk.
 The walls of this room absorb sound.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soften: impact) (uderzenie: złagodzić)amortyzować ndk.
  (uderzenie: złagodzić)absorbować ndk.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take on ideas)chłonąć, pochłaniać ndk.
  wchłonąć, pochłonąć dk.
 The students absorbed the professor's radical ideas.
absorb [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (assimilate) (przenośny)wchłaniać, pochłaniać ndk.
  (przenośny)wchłonić, pochłonąć dk.
 The corporation gradually absorbed the smaller firms in the area.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, often passive (consume) (przenośny: konsumować, zużywać)pochłaniać ndk.
  (przenośny: konsumować, zużywać)pochłonąć dk.
 If demand continues to absorb the available supply at this rate, we are headed for disaster.
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (take in: information, experience) (wiedzę, informacje)przyswajać ndk.
  (wiedzę, informacje)przyswoić dk.
  (przenośny, wiedza: nabywać)chłonąć, wchłaniać ndk.
  (przenośny, wiedza: nabyć)wchłonić dk.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
absorb [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pay for) (przenośny)pokrywać ndk.
  (przenośny)pokryć dk.
 His company absorbed the losses of the business it acquired.
absorb [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (interest) (przenośny: zainteresować)wciągać, pochłaniać ndk.
  (przenośny: zainteresować)wciągnąć, pochłonąć dk.
 The latest novel in the series absorbed readers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
adsorb,
absorb [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(substance: attract to surface)adsorbować ndk.
  zadsorbować dk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'absorbing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "absorbing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'absorbing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.