alike

Listen:
 [əˈlaɪk]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
alike adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very similar)podobny przym.
 The faces of the father and the son are alike.
alike advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the same manner)podobnie przys.
 People from the same area usually talk alike.
 Ludzie z tej samej okolicy zwykle podobnie mówią.
alike advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally or similarly)jednakowo przys.
 The law must apply to rich and poor alike.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
like peas in a pod,
as alike as two peas in a pod
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (identical to one another) (potoczny, przenośny)jak dwie krople wody wyr.
 The two little girls were as alike as two peas in a pod.
look alike viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resemble each other)być podobnym do zwrot posił.
 Identical twins look alike.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'alike' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: the [two, brothers, sisters] are (very) alike, the (two) [machines, computers, cars] are alike, are [completely, totally, quite, very much] alike, more...

Dyskusje na forum ze słowami "alike" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'alike'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: creepy | plummet

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.