ally

Listen:
 noun: [ˈælaɪ], verb: [əˈlaɪ]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
ally nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mutual supporter)sojusznik, sprzymierzeniec m
 Laura can be relied on as our ally.
the Allies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (World War II: anti-German alliance)alianci m, l.mn.
  państwa alianckie n, l.mn. + przym.
 The Allies coordinated a large-scale invasion in Normandy.
ally vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join together)sprzymierzać ndk.
  sprzymierzyć dk.
the Allies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." historical (World War I:)alianci m,l.mn.
 In World War I, the Allies fought against the Central Powers.
ally with [sb/sth] vi + prep (join)sprzymierzać się zwr. ndk.
  sprzymierzyć się zwr. dk.
 Brenda reluctantly allied with her former enemy to solve the problem.
ally [sth/sb] with [sth/sb] vtr + prep (join together)łączyć kogoś/coś z kimś/czymś ndk.
  połączyć kogoś/coś z kimś/czymś dk.
  przyłączać kogoś/coś do kogoś/czegoś ndk.
  przyłączyć kogoś/coś do kogoś/czegoś dk.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'ally' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: [an important, a key, a faithful, a staunch, a strategic] ally, have been (strong) allies for [years, generations], an ally in the fight against [tyranny, terror], more...

Dyskusje na forum ze słowami "ally" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ally'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: party | tap

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.