apply

Listen:
 /əˈplaɪ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
apply [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spread [sth] on)smarować się czymś zwr. ndk.
  posmarować się czymś zwr. dk.
  nakładać coś ndk.
  nałożyć coś dk.
 Please apply sunscreen before going outside.
apply [sth] to [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spread [sth] on [sth/sb])smarować coś/kogoś czymś zwrot ndk.
  posmarować coś/kogoś czymś zwrot dk.
  nakładać coś na coś zwrot ndk.
  nałożyć coś na coś zwrot dk.
 Apply the moisturizer liberally to your face and neck.
apply [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use, employ [sth])stosować coś ndk.
  zastosować coś dk.
  używać czegoś ndk.
  użyć czegoś dk.
 We need to apply a little common sense here.
apply [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put [sth] to use)używać czegoś do czegoś zwrot ndk.
  użyć czegoś do czegoś zwrot dk.
  wykorzystywać coś do czegoś zwrot ndk.
  wykorzystać coś do czegoś zwrot dk.
 She was able to apply her skills to the new project.
apply [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (impose: a law)stosować coś ndk.
  zastosować coś dk.
 A judge's job is to apply the law, not to make new laws.
apply viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be relevant)mieć zastosowanie ndk. + n
 In this new situation, the old rules do not apply.
 Stare reguły nie mają zastosowania w tej nowej sytuacji.
apply to [sb/sth] vi + prep (be relevant to [sb], [sth])mieć zastosowanie ndk. + n
  odnosić się do kogoś/czegoś zwr. ndk. + przyim.
 The guidelines do not apply to this case.
apply to [sth] vi + prep (send a request)ubiegać się o przyjęcie zwrot zwr. ndk.
 Cathy applied to three universities but none of them accepted her.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
apply to [sth] vi + prep (submit job application)starać się o pracę w czymś, ubiegać się o pracę w czymś zwrot zwr. ndk.
 My brother applied to Microsoft and they offered him a job.
apply [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put to use)używać czegoś do czegoś zwrot ndk.
  użyć czegoś do czegoś zwrot dk.
  wykorzystywać coś do czegoś zwrot ndk.
  wykorzystać coś do czegoś zwrot dk.
 Gordon applied his mechanical skills to building and flying aircraft.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
apply for [sth] vi + prep (request formally)składać wniosek o zwrot ndk.
  złożyć wniosek o zwrot dk.
 Thomas applied for a credit card.
 Thomas złożył wniosek o kartę kredytową.
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)aplikować o pracę zwrot ndk.
  zaaplikować o pracę zwrot dk.
 My only task for today is to apply for a job.
apply make-up vtr + n (put on cosmetics)malować się zwr. ndk.
  pomalować się zwr. dk.
 I don't have the time to apply makeup, so it's lucky I have nice skin!
apply pressure v literal (press firmly)stosować nacisk ndk. + m
  zastosować nacisk dk. + m
 Applying pressure to the cut will stop the bleeding.
apply pressure v figurative (try to persuade [sb] to [sth])przyciskać ndk.
  przycisnąć dk.
 What the army calls "applying pressure to prisoners" other people might call "torture".
apply yourself vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." (make an effort, work hard)przykładać się zwr. ndk.
  przyłożyć się zwr. dk.
 If you apply yourself, you will succeed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'apply' found in these entries
In the English description:
Collocations: apply for a [job, position, internship, work permit, visa], apply to [a school, a company, college], apply for admission (to), more...

Dyskusje na forum ze słowami "apply" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'apply'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.