back

Listen:
 [ˈbæk]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (body: spine)kręgosłup m
  plecy ż, l.mn.
 He hurt his back playing tennis.
 Uszkodził sobie kręgosłup, grając w tenisa.
back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reverse side)tył m
 Please read the text on the back of the paper.
 Proszę przeczytaj tekst z tyłu kartki.
back of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rear)tył czegoś m
 I can sit in the back of the car and you can sit in the front.
back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (returning) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 After the picnic, they walked back to the car and drove home.
 Po pikniku wrócili do samochodu i pojechali do domu.
back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support)popierać ndk.
  poprzeć dk.
 You should back your argument with facts.
 Powinieneś poprzeć swoje argumenty faktami.
back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move backward)cofać ndk.
  cofnąć dk.
 He backed into the parking space.
back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move in reverse)cofać ndk.
  wycofać dk.
 He backed the car down the driveway... right into a lamppost.
 Wycofał samochód z wjazdu…prosto w latarnię.
back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in return)zwracać ndk.
  zwrócić dk.
 She gave back the book.
 Ona zwróciła książkę.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (last, final)ostatni przym.
  końcowy przym.
 The back pages of the magazine are devoted to advertisements.
back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (remote)oddalony przym.
  (potoczny: głęboko w lesie)głuchy przym.
 They're going to camp out in the back woods.
back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at the rear)tylny przym.
 How many passengers will fit on your back seat?
 Ilu pasażerów zmieści się na tylnym siedzeniu?
back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of the past)wcześniejszy przym.
  poprzedni przym.
  archiwalny przym.
 I would like to buy a back copy of the magazine.
back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in arrears)zaległy przym.
 She received back pay to make up for the accounting error.
back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (going back)do tyłu przyim. + m
 His back pass led to the goal that won the match.
back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reverse side: body part)druga strona licz. + ż
  (tułów: tylna strona)grzbiet m
 She wrote his telephone number on the back of her hand.
back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rear)tył m
 We hired a van and put the boxes in the back.
 Wypożyczyliśmy furgonetkę i położyliśmy z tyłu pudełka.
back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of [sth] covering the back)tył m
  tylna strona przym. + ż
 The company's logo will appear on the shirt back.
back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reverse side: chair)oparcie n
 He placed his hands on the back of the chair.
back [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wager on)stawiać na coś/kogoś ndk. + przyim.
  postawić na coś/kogoś dk. + przyim.
 Which horse should we back?
back [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form background of)być w tle zwrot posił.
 The field is backed by a row of trees.
 W tle za polem jest rząd drzew.
back [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (music: accompany)towarzyszyć ndk.
  akompaniować ndk.
 They're going to back Bob Dylan on his next tour.
back [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mount)wzmacniać ndk.
  oprawiać ndk.
  podklejać ndk.
 She backed the photo with grey card.
back [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support [sb])popierać ndk.
  poprzeć dk.
 I back this candidate for mayor.
 Popieram tego kandydata na burmistrza.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
answer back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (reply impudently) (potoczny)odszczekiwać się zwr. ndk.
 Take your hands out of your pockets and don't answer back, young man!
answer back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reply impudently to)odpyskowywać ndk.
  odpyskować dk.
 If she gets bossy, answer back.
answer back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (reply to [sth])odpowiadać ndk.
  odpowiedzieć dk.
 I haven't had an answer back to my job application.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (long ago)już w part. + przyim.
 As far back as Cleopatra's time, sugaring has been used as a hair removal technique.
 Już w czasach Kleopatry stosowano technikę usuwania włosów przy pomocy syropu z cukru.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from a point in the past)part.
 These cave paintings are believed to date as far back as 17,000 years.
 Uważa się, że te malowidła jaskiniowe liczą sobie aż 17 tysięcy lat.
at the back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in, towards the rear)z tyłu przyim. + m
 We went to the cinema and sat at the back.
back and forth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (move: to and fro)tam i z powrotem wyr.
back-and-forth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (movement: to and fro)tam i z powrotem wyr.
Uwaga: Hyphens are used when the term is an adjective
back away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retreat)cofać się zwr. ndk.
  cofnąć się zwr. dk.
 Back away from the cookies and no one gets hurt. He nodded vaguely, continuing to dodge and back away.
back bench nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (junior members of Parliament, as a group)tylna ława przym. + ż
back-bench n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." UK (Parliament: junior)z tylnej ławy wyr.
back burner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (low priority)niski priorytet przym. + m
 When he heard the news, everything else was put on the back burner.
back cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book: rear outer part)tylna okładka przym. + ż
 The back cover had a brief description of the story.
back cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outside rear part of a book)tylna okładka przym. + ż
back door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: rear door)tylne drzwi przym.+ ż, l.mn.
  tylne wejście przym. + n
 In this house the back door opens directly into the kitchen.
back down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (give in, yield)ustępować ndk.
  ustąpić dk.
 Despite the evidence, he refused to back down.
back end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rear part)tylny koniec przym. + m
  tylna część przym. + ż
 He cruelly likened her appearance to the back end of a bus!
back home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in one's place of origin)ojczysty przym.
 Doris missed her life back home in Australia.
 Doris tęskniła za życiem w ojczystej Australii.
back home advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to one's house again)z powrotem do domu wyr.
 Steve drove us back home after the party.
back into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter by reversing)cofać w ndk. + przyim.
  cofnąć w dk. + przyim.
 My wife always has trouble backing the car into the driveway.
back into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit by reversing)cofać w ndk. + przyim.
  cofnąć w dk. + przyim.
 He wasn't paying attention and backed into the bollard.
back off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (withdraw, retreat)wycofywać się zwr. ndk.
  wycofać się zwr. dk.
 The guys backed off when they saw the police coming.
back office nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (administrative department)wydział administracyjny m + przym.
 All the staff from the back office are going to the pub – do you want to come?
back order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (order for [sth] out of stock)zamówienie n
 If your item is not in stock, the company will place a back order for you.
back out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (withdraw one's involvement)wycofywać ndk.
  wycofać dk.
 Sue backed out of helping us paint the house.
back pressure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (force going against flow)propagacja natłoku ż + m
 An obstruction in the water pipe was causing back pressure.
back road nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not a main route)boczna droga przym. + ż
 They got lost somewhere in the back roads of Devon.
back rub nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (massage)masaż pleców m + ż, l.mn.
back then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in those days)wtedy przys.
 Back then most people didn't even have cell phones.
back to back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with backs together)plecami do siebie wyr.
 Stand back to back so I can see who is taller.
back to normal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (reverting to usual state)z powrotem do normalności wyr.
 In television, at the end of an episode usually everything goes back to normal.
back up,
backup
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(computing: make copies of)zabezpieczać ndk.
  zabezpieczyć dk.
 It is advisable to back up all the files on your computer regularly, in case of breakdown.
back up,
backup
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(corroborate, confirm)potwierdzać ndk.
  potwierdzić dk.
 The accused man insisted that his wife would back up his story and give him an alibi.
back up,
backup
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(vehicle: reverse)cofać ndk.
  cofnąć dk.
 It's difficult to back up a truck when a trailer is attached.
back when advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a time in the past when)wtedy kiedy przys. + przys.
 Back when I was a boy, there was no such thing as Nintendo Wii.
back yard,
backyard (US),
back garden (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rear garden)ogród z tyłu domu wyr.
 They sit in the backyard and read all summer.
back-to-back adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (consecutive)z rzędu wyr.
  kolejno przys.
 The team was able to win back-to-back games for the first time in a month.
backcountry,
back-country
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(remote or undeveloped area)oddalony teren przym. + m
backflip,
back flip
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(backwards somersault)tłumaczenie niedostępne
backseat,
back seat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (seat at back of vehicle)tylne siedzenie przym. + n
backseat,
back seat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (subordinate position)podrzędne stanowisko przym. + n
backseat,
back seat
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, figurative (secondary, subordinate)podległy, podporządkowany przym.
backseat,
back seat
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (in the seat at back of a vehicle)tylny przym.
backtalk,
back talk,
back-talk
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(make insolent retort) (potoczny)pyskować ndk.
  napyskować dk.
backtalk [sb],
back-talk [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make insolent retorts to [sb](potoczny)pyskować ndk.
  odpyskować dk.
 Don't you dare backtalk me, young lady!
be back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have returned)wracać ndk.
  powracać dk.
 I'm back from camp, did you miss me?
be right back v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (return soon)zaraz wracać
  zaraz wrócić
 I'll be right back; I have to run over to the grocery store for some eggs.
beat [sth/sb] back,
beat back [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(push, repel)odpierać ndk.
  odeprzeć dk.
 We were able to beat back the flames before they reached the house.
bite back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (suppress an emotional or verbal response)tłumaczenie niedostępne
 He bit back a groan.
bite back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (respond sharply)odgryzać się zwr. ndk.
bounce back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, figurative (recover quickly)wracać do formy zwrot ndk.
  wrócić do formy zwrot dk.
 He nearly died but he bounced back quickly.
bounce back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, figurative (show resilience)powracać w formie zwrot ndk.
  powrócić w formie zwrot dk.
 The company will bounce back from financial instability because its products are in demand.
bring [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (return with [sth])przywracać ndk.
  przywrócić dk.
 Do you want me to bring back some snacks from the store?
bring [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (reintroduce [sth])przywracać ndk.
  przywrócić dk.
 The murderer's lenient sentence led to calls to bring back hanging.
bring [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (make [sth] popular again)przywracać ndk.
  przywrócić dk.
 Designers in Paris have decided to bring back mini-skirts.
bring [sth] back,
bring back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (past, memories: revive)przywodzić na myśl zwrot ndk.
  przypominać ndk.
  przywoływać wspomnienia ndk. + n, l.mn.
 Listening to that song brings back happier days.
bring [sb] back to life v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (resuscitate)przywracać kogoś do życia zwrot ndk.
  przywrócić kogoś do życia zwrot dk.
bring [sth] back to life v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (reintroduce) (przenośny)wskrzeszać ndk.
  (przenośny)wskrzesić dk.
 The idea, once rejected, has been brought back to life by proponents.
bring back up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (topic: raise again)wracać do ndk. + przyim.
  powracać do dk. + przyim.
bring back up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (food: vomit, regurgitate)zwracać ndk.
  zwrócić dk.
brush [sth] back,
brush back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(hair: comb back)zaczesywać ndk.
  zaczesać dk.
 Rachel brushed back her hair.
brush [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (baseball)zaczesywać ndk.
  zaczesać dk.
buy [sth] back,
buy back [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(seller: repurchase [sth] sold)odkupywać ndk.
  odkupić dk.
 Redeemable shares come with an agreement that the company can buy them back at a future date.
call back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (return a phone call)oddzwaniać ndk.
  oddzwonić dk.
 I'll call back when I can.
call back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (return phone call of)oddzwaniać ndk.
  oddzwonić dk.
 I'll call her back later.
cashback,
cash-back
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(immediate payment discount) (zwrot opłaty za transakcję)moneyback m
cashback,
cash-back
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(supermarket service) (wypłata gotówki w kasie)usługa cashback ż + m
center half,
center-half (US),
centre half,
centre-half,
centre back (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(soccer player)środkowy obrońca przym. + m
  (slang)stoper m
chair back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (back rest on a chair)oparcie krzesła n + m
 Proper posture requires sitting up straight against the chair back.
choke back tears v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (suppress grief)wstrzymywać łzy ndk. + ż, l.mn.
  wstrzymać łzy dk. + ż, l.mn.
 In a televised appeal for witnesses to come forward, the father of the murdered teenager was visibly choking back tears.
claw back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recover, recoup: a financial loss)odbierać ndk.
  odebrać dk.
 Considering its dismal sales figures and recent bankruptcy, General Motors will have to claw its way back to viability.
claw back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recover, regain: [sth] lost)odzyskiwać ndk.
  odzyskać dk.
come back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (return)wracać ndk.
  wrócić dk.
 I came back from the office at about 6.30pm.
come back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (return to success)wracać ndk.
  wrócić dk.
 In 2013, the pop singer came back with a best-selling album.
come back to [sb] vi phrasal + prep (return to memory)wracać ndk.
  wrócić dk.
 The name of the film suddenly came back to me.
come back with [sth] vi phrasal + prep informal (retort)wracać ndk.
  wrócić dk.
 James wanted to come back with a witty retort, but couldn't think of one.
come back from the dead v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (succeed again)powracać ndk.
  powrócić dk.
 In last place going into the final lap, the runner came back from the dead to win the race.
come back from the dead v figurative (recover from serious illness)wracać do świata żywych
 After the triple bypass he came back from the dead and now he is living an active life.
cut back,
cutback
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(reduce: spending)redukować ndk.
  zredukować dk.
Uwaga: single-word form used when term is a noun
 Now that I am unemployed we are going to have to cut back on our spending.
cut back on [sth] vi phrasal + prep informal (reduce: to economize)ograniczać coś ndk.
  ograniczyć coś dk.
 Now that I am unemployed we are going to have to cut back on our spending.
cutback,
cut-back
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(economizing)redukowanie n
 How severe will the company's cutbacks be?
date back to [sth] vi phrasal + prep (exist since)pochodzić z czegoś ndk. + przyim.
 The fossils dated back to the Precambrian eon.
double back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fold back)składać ndk.
  złożyć dk.
double back vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go opposite direction along same path)mijać ndk.
  minąć dk.
 I'm sorry I'm late, but I missed the turn-off for the beach and had to double back.
draw back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (flinch)wzdragać się zwr. ndk.
 She drew back sharply when the dog barked at her.
draw [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (pull away, apart)wycofywać się zwr. ndk.
  wycofać się zwr. dk.
 When I drew back the curtains, sunlight flooded in.
drawing board,
back to the
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(return to starting point, remake plan)zaczynać od początku zwrot ndk.
  zacząć od początku zwrot dk.
 Well, my boss vetoed my proposal - I guess it's back to the drawing board.
drop back,
drop behind
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(fall behind)pozostawać w tyle zwrot ndk.
  pozostać w tyle zwrot dk.
 Towards the end of the race, Stacey was becoming tired and started dropping back.
echo back to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing: relay or send to)tłumaczenie niedostępne
echo back to nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (repeat [sb]'s opinion words back to)odbijać echem ndk. + n
  odbić echem dk. + n
 You will not receive a good grade if you simply echo back the author's words to the teacher.
fall back,
fall-back
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(turn to, resort to: [sth])zwracać się do
  zwrócić się do
Uwaga: hyphen used when term is a noun or an adj before a noun
 If Plan A doesn't work we can always fall back on Plan B.
fall back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (withdraw, retreat)wycofywać się zwr. ndk.
  wycofać się zwr. dk.
fall back on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (resort to, rely on)opierać się na zwrot ndk.
  oprzeć się na zwrot dk.
 Whenever I am in trouble, I know that I can always fall back on my friends and family.
fall back position nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alternate plan if first fails)zapasowy plan przym. + m
 What's our fall back position if this campaign doesn't work either?
feed back,
replace feed back to [sb]
vi phrasal + prep
(report back to)zdawać komuś relację zwrot ndk.
  zdać komuś relację zwrot dk.
 Jamie always feeds back to his line manager in a timely manner.
fight back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (retaliate)zwalczać ndk.
  zwalczyć dk.
 If you attack minorities, you must expect them to fight back.
flash back to [sth] vi phrasal + prep (show scene from past)tłumaczenie niedostępne
 Suddenly the film flashed back to a scene from the main character's childhood.
get back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (return)wracać ndk.
  powracać dk.
 I visited my Aunt in Greece last year and I can't wait to get back!
get [sth] back,
get [sth] back from [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(have [sth] returned)dostawać z powrotem zwrot ndk.
  dostać z powrotem zwrot dk.
 I took my watch to be repaired and I get it back on Tuesday.
get back at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take revenge on)mścić się na ndk. + przyim.
  zemścić się na dk. + przyim.
 He wanted to get back at them for making his life miserable.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'back' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: back [the war, your decision, this proposal, him], my back really hurts, suffer from back pain, more...

Dyskusje na forum ze słowami "back" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'back'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: rest | whisk

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.