below

Listen:
 [bɪˈləʊ]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower down than)pod przyim.
 The coffee maker is kept below the coffee cups.
 Ekspres do kawy znajduje się pod filiżankami.
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at a lower temperature)poniżej przyim.
 Red wine should not be served below room temperature.
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower in amount, rate)poniżej przyim.
  mniej niż przys. + przyim.
 He would not sell it for anything below twenty dollars.
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rank: lower than) (ranga)niższy przym.
  poniżej przyim.
 Does a sergeant rank below a colonel?
below preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of lower rank than)niższy rangą przym. + ż
 She would not speak to anyone who was below her.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a lower floor, downstairs)na dole przyim. + m
 I left the hammer below in the cellar.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (temperature: below freezing)poniżej zera przyim. + licz.
 The temperature in parts of Canada right now is 35 below.
 W niektórych częściach Kanady temperatura wynosi obecnie 35 stopni poniżej zera.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (beneath decks)pod pokład przyim. + m
 The flight attendant went below to look for a suitcase with Marie's heart medication.
 Stewart zszedł pod pokład, żeby poszukać walizki Marie z lekami na serce.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on Earth)na dole przyim. + m
 The stars shine down on us below.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in hell)piekło n
 The dead man had been cruel and would certainly go below.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (ship: lower deck)pokład dolny m + przym.
 The first mate had gone below.
below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (theatre: downstage)przód sceny m + ż
 The actor had to walk from below to centre stage.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
below standard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior to expectations)poniżej oczekiwań przys. + n, l.mn.
 Sorry, we're going to fire you. Your work has been below our standards.
below zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colder than freezing)poniżej zera przys. + n
 Christ, it's below zero out there!
below zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (temperature less than zero on a scale)poniżej zera przys. + n
 Temperatures in Moscow regularly drop below zero.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in Hell)na dole przym. + m
 They should send these evil people down below.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." euphemism (in the genital area)na dole przym. + m
 Harry's been suffering from problems down below.
here below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on earth, in one's earthly life)na tym padole wyr.
 His deep religious faith, and the expectation of an afterlife, enabled him to bear the torment of his life here below.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'below' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: below the [water, rubble, surface], (can't) [see, hear, tell] what is [happening, going on] below, [swam, dove] below the [water], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "below" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'below'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: dear | knack

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.