between

SpeakerListen:
 /bɪˈtwiːn/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
between preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intermediate)między, pomiędzy przyim.
 Chicago is between New York and Los Angeles.
 Chicago znajduje się między Nowym Jorkiem a Los Angeles.
between preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (connecting)między, pomiędzy przyim.
 There is a bridge between the two shores.
 Między tymi dwoma brzegami jest most.
between preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (comparing)między, pomiędzy przim.
 I'm trying to decide between the red car and the blue one.
 Próbuję zdecydować między czerwonym a niebieskim samochodem.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
between acts advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the interval between acts in a play)między aktami przys. + m, l. mn.
 It's very busy backstage between acts, what with all the costume and scenery changes.
between now and then advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from this moment until a specified future time)od teraz do przym. + przys. + przyim.
 You'd better do a lot of work between now and then.
between periods advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (school: between one lesson and another)między lekcjami przys. + ż, l. mn,
 Eleanor only had enough time between periods to walk to her next class.
between the lines adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unstated but suggested)między wierszami przys. + m, l. mn,
 The tax increases could be read between the lines in the MP's speech.
between you and me między tobą a mną przyim.+zaim.+spój.+zaim.
come between poróżniać, wtrącać się B ndk.
  poróżnić, wtrącić się B dk.
decide between vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (choose from among)decydować pomiędzy B ndk. + przys.
  zdecydować pomiędzy B dk. + przys.
 I couldn't decide between the two dresses, so I bought both.
distance between odległość między ż+przyim.
distinguish between odróżniać, rozróżniać B ndk.
  odróżnić, rozróżnić B dk.
draw a parallel between vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify as being similar)widzieć podobieństwo pomiędzy B ndk. + n + przyim.
  zobaczyć podobieństwo pomiędzy B dk. + n + przyim.
 We can draw a parallel between restrictions on law making powers of the earliest British Parliaments, and that of the modern European Parliament.
establish connection between vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prove [sth] related to [sth])ustanawiać związek z
  ustanowić związek z
 Scientists have been able to establish a connection between smoking and lung cancer.
go between,
go-between
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(messenger, intermediary)pośrednik m
Uwaga: hyphen used when term is a noun
 Her younger brother was the go-between for her and me.
go-between pośrednik m
in between advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after one thing, before another)pomiędzy przys.
 My apartment building is in between a grocery store and a hotel.
just between us advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (speaking confidentially)tak między nami
 Just between us, I think her nose job was a big mistake.
just between us adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confidential, private)tak między nami
 This is just between us: don't tell anyone!
read between the lines czytać między wierszami
see the difference between vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distinguish between)widzieć różnicę między B ndk. + przyim.
  zobaczyć różnicę między B dk. + przyim.
 She could not see the difference between the identical twins.
space between nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interval, gap)przestrzeń pomiędzy ż + przyim.
 He has a space between his front teeth.
strike a balance between znaleźć złoty środek pomiędzy
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'between' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "between" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'between'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.